Ελεύθερη Άποψη

Μικροβιακή Αντοχή

Η μικροβιακή αντοχή, είναι η αντοχή που αναπτύσσουν οι μικροοργανισμοί στις αντιμικροβιακές/αντιβιοτικές ουσίες. Αποτέλεσμα αυτού του φαινομένου είναι να είναι λιγότερο ή και καθόλου ευαίσθητοι

Συνέχεια »

Διερεύνηση της εμπειρίας του εγκλεισμού λόγω πανδημίας και πιθανών συνεπειών του σε παιδιά και εφήβους 5-18 ετών

Πρόσφατα κληθήκαμε όλοι μας να ανταπεξέλθουμε σε μία σημαντική πρόκληση, που αφορούσε στην προστασία από την πανδημία COVID-19. Ως αποτέλεσμα, κρίθηκε απαραίτητος ο αυτοπεριορισμός όλων

Συνέχεια »

Πώς μπορούμε να μειώσουμε το κόστος συντήρησης των αυτοκινητόδρομων και άλλων σημαντικών υποδομών στην Κύπρο;

Πολλοί δρόμοι και άλλες υποδομές, όπως π.χ. γέφυρες, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στην Κύπρο. Ο κρατικός προϋπολογισμός δεν αρκεί για τη συντήρηση του δικτύου και για

Συνέχεια »
X