Τομείς Πολιτικής

Στο «Νέο Κύμα – Η Άλλη Κύπρος» προτείνουμε ένα νέο όραμα για την Κύπρο. Προκειμένου, όμως, να φθάσει κανείς να ζει στον τόπο που ονειρεύεται, χρειάζεται μπόλικη, στοχευμένη δουλειά στηριγμένη σε ένα στρατηγικό πλάνο και μηχανισμούς βελτίωσης και αξιολόγησης.

Σε πρώτη φάση, και με την αρχική σύσταση των Ομάδων που εργάζονται για το «Νέο Κύμα – Η Άλλη Κύπρος», οργανώσαμε εξειδικευμένες επιτροπές για την ανάπτυξη προτάσεων στους ακόλουθους τομείς πολιτικής:

Εάν θεωρείς ότι θα μπορούσες να προσφέρεις με τις γνώσεις ή τις δεξιότητές σου σε κάποιους από αυτούς τους Τομείς Πολιτικής, μετά την εγγραφή σου στο «Νέο Κύμα», μπορείς να εκφράσεις το ενδιαφέρον σου για συμμετοχή στις ανάλογες ομάδες. 

Τομείς Πολιτικής

X