Νέο Κύμα

Καταστατικό

Μπορείτε να διαβάσετε το καταστατικό μας στο ακόλουθο PDF. Κάντε κλικ στο αρχείο “καταστατικό (PDF)” για να το ανοίξετε και να το διαβάσετε.

X