Το “Νέο Κύμα – Η Άλλη Κύπρος”

Τo ΝΕΟ ΚΥΜΑ – Η ΑΛΛΗ ΚΥΠΡΟΣ (ΝΚ) είναι ένα ανοιχτό βήμα προβληματισμού, διαλόγου και προτάσεων για τη δημιουργία της «Άλλης Κύπρου». Αποτελεί βήμα ελεύθερης έκφρασης και σύνθεσης απόψεων και ιδεών.

Όραμά μας: μια Κύπρος που εκσυγχρονίζεται με βάση τις αρχές της αειφορίας. Που έχει καινοτόμο, σύγχρονη οικονομία. Που είναι δίκαιη, αξιοκρατική, προοδευτική. Που δίνει βήμα στους νέους και άξιους. Μια Κύπρος που είναι κοινωνικό κράτος και που βάζει στο επίκεντρο τον Πολίτη. Οραματιζόμαστε ένα ισχυρό πολιτειακό αξιακό σύστημα βασισμένο σε δημοκρατικές αρχές και ηθικές αξίες. Οραματιζόμαστε μια καλύτερη Κύπρο, μιαν «Άλλη Κύπρο», που είναι πολυσυλλεκτική, πολυεπίπεδη και υπερκομματική.

Το «ΝΚ» Βρίσκεται απέναντι σε κάθε μορφή διαφθοράς, διαπλοκής, νεποτισμού, αναξιοκρατίας και αναποτελεσματικής διακυβέρνησης.

Στέκεται αντιμέτωπο με τις κοινωνικές ανισότητες και κάθε μορφής διάκριση. Αναγνωρίζει ως μεγάλο πλούτο της ανθρωπότητας τη διαφορετικότητα, την οποία και αγκαλιάζει.

Βασικός μας στόχος είναι η κινητοποίηση της κοινωνίας για την ετοιμασία και την εφαρμογή ενός νέου, φιλόδοξου, εμπνευσμένου και υλοποιήσιμου προγράμματος για την Κύπρο, που θα επιφέρει ριζικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα προσφέρουν νέες προοπτικές για την κυπριακή κοινωνία.

Πώς δραστηριοποιούμαστε: καθορίσαμε θεματικές επιτροπές οι οποίες καλύπτουν πτυχές της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ζωής. Ερευνούμε, συζητούμε, ακούμε και καταγράφουμε απόψεις. Αυτός ο ανοικτός διάλογος, αναμένεται να οδηγήσει στην προετοιμασία ισάριθμων προτάσεων και κατ’ επέκταση στην κατάθεση ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού, βασισμένου στην επιστημονική τεκμηρίωση. Απώτερος σκοπός είναι η προώθηση και η διάδοσή του, προκειμένου να μετατραπεί σε πράξη μέσα από συζητήσεις, συνέργειες και διεκδικήσεις.

Οι Θ.Ε. εργάζονται το τελευταίο διάστημα για την ετοιμασία επτά καινοτόμων προτάσεων για τον εκσυγχρονισμό της κοινωνίας:

  • Σύγχρονο σχολείο
  • Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
  • Κυκλική Οικονομία
  • Οριζόντια Ψηφοφορία
  • Μεταρρύθμιση της Οικονομίας και Ψηφιακή Οικονομία
  • Ενεργειακά Αυτόνομες Κοινότητες
  • Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

Έχοντας ως θεμέλιο τον σεβασμό και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε λαού, προσβλέπουμε σε συνεργασίες στο πλαίσιο της Ε.Ε. και άλλων φορέων.

Για να προκύψει όμως η αλλαγή, η «Άλλη Κύπρος», απαιτείται η εγρήγορση όλων των πολιτών. Μόνο ο ενεργός πολίτης, που γνωρίζει και συμμετέχει, είναι σε θέση να οραματιστεί και να δράσει.

Μέλη του Κινήματος μπορούν να γίνουν όλοι οι Κύπριοι πολίτες, όλοι οι Κύπριοι της διασποράς και όλοι οι δημοκρατικοί πολίτες που ζουν στην Κύπρο ή την έχουν στην καρδιά τους.

X