Νέο Κύμα

Το “Νέο Κύμα – Η Άλλη Κύπρος”

Το «Νέο Κύμα – Η Άλλη Κύπρος» είναι ένα κοινωνικο-πολιτικό «start-up», που αφουγκράζεται τις ανάγκες της κοινωνίας για αλλαγή και εκσυγχρονισμό.

Στόχος του «Νέο Κύμα – Η Άλλη Κύπρος» είναι μέσα από την παιδεία, τον πολιτισμό, την έρευνα, την καινοτομία, την αειφορία και άλλους τομείς να αποδείξει ότι η κατάσταση μπορεί να ανατραπεί και να αλλάξει. Προσπαθούμε να διαμορφώσουμε ένα άλλο μοντέλο διαβίωσης, που είναι πιο σύγχρονο, βιώσιμο και που μπορεί να ανοίξει νέες προοπτικές. Θέλουμε να βοηθήσουμε την κοινωνία μας να βρει το κουράγιο να διεκδικήσει ριζικές αλλαγές, οι οποίες κάνουν τον τόπο να προοδεύσει και δημιουργούν συνθήκες βιωσιμότητας για εμάς και για τις μετέπειτα γενιές. Στόχος μας είναι να διαπαιδαγωγήσουμε και να καλλιεργήσουμε συνειδήσεις, οι οποίες θα έχουν γερές και στέρεες βάσεις, ώστε να φέρουν την κοινωνία και την χώρα μας μπροστά. Πασχίζουμε να αφήσουμε πίσω πεπαλαιωμένες αντιλήψεις, νοοτροπίες, πρακτικές και σαθρές μικροπολιτικές σκοπιμότητες, οι οποίες μας κρατούν δέσμιους σε μία κατάσταση που μας μειώνει, μας ντροπιάζει, μας καθηλώνει, μας ζημιώνει και διώχνει από την χώρα τους νέους, τους ικανούς και άξιους.

Για να υλοποιήσουμε τον στόχο μας έχουμε δημιουργήσει 15 Θεματικές Επιτροπές, οι οποίες προετοιμάζουν ένα εμπνευσμένο, φιλόδοξο και υλοποιήσιμο σχέδιο για την «Άλλη Κύπρο». Κτίζουμε θεμέλια μέσα από τις 15 Θεματικές Επιτροπές/πυλώνες πολιτικής, μέσα από την αρθρογραφία μας, τις παρεμβάσεις μας, τις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας κατά του σαθρού κομματικοποιημένου  συστήματος, τις ποικίλες εκδηλώσεις ενημέρωσης και διαφώτισης του κοινού πάνω σε σημαντικά ζητήματα. Διοργανώνουμε διαδικτυακές, λόγω της πανδημίας, συζητήσεις με προσκεκλημένους διάφορους αξιόλογους επιστήμονες, οι οποίοι παρουσιάζουν ποικίλα θέματα, τοποθετούνται και δίνουν απαντήσεις και διεξόδους σε ζητήματα που αφορούν τον πολίτη και την κοινωνία μας.

Το πρόγραμμα αυτό θα παρουσιαστεί στο προσυνέδριό μας που θα γίνει το φθινόπωρο του 2021 και διοργανώνεται, για να προετοιμάσει το έδαφος για το πρώτο μας Καταστατικό Συνέδριο, το οποίο προγραμματίζεται για τις αρχές του 2022. 

Για την προετοιμασία της «Άλλης Κύπρου» εργάζονται εθελοντικά πολίτες από όλο το φάσμα της κοινωνίας: νεαροί και προσοντούχοι, έμπειροι επαγγελματίες και επιχειρηματίες, φοιτητές, Κύπριοι της διασποράς, αναγνωρισμένοι επιστήμονες, απλοί πολίτες οι οποίοι έχουν λόγο και άποψη, αφού αυτοί εξάλλου θα πάρουν στα χέρια τους τα ηνία της κοινωνικής αλλαγής. Το κοινό στοιχείο όλων αυτών των ατόμων, πέραν της τεράστιας ανάγκης για αλλαγή και εκσυγχρονισμό, είναι πως πρόκειται για άτομα προοδευτικά, υπέρμαχους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ισότητας των φύλων, για άτομα που αγαπάνε και σέβονται το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και γενικότερα τον τόπο τους.

Ο δρόμος της διαπαιδαγώγησης και της καλλιέργειας σωστών προτύπων, παίρνει πολύ χρόνο, είναι όμως αυτός που για εμάς αξίζει. Και σε αυτόν επενδύουμε και θέλουμε να αφήσουμε το στίγμα μας.

Παραμένοντας πιστοί στα ιδανικά μας, θα εντατικοποιήσουμε την πολιτικο-πνευματικο-ακτιβιστική δραστηριότητά μας στο μέλλον. Το πρώτο συνέδριό μας θα δώσει περαιτέρω ορμή στο κίνημά μας. Παραμένουμε ενεργοί πολίτες. Μας κινητοποιεί η αισιοδοξία της βούλησης. Μοχθούμε για την αλλαγή.

Για να προκύψει όμως η αλλαγή, η «Άλλη Κύπρος», απαιτείται η εγρήγορση όλων των πολιτών. Μόνο ο ενεργός πολίτης, που γνωρίζει και συμμετέχει, είναι σε θέση να οραματιστεί και να δράσει.

Τα μέλη του Κινήματός μας είναι άνθρωποι όλων των ηλικιών, από ολόκληρη την Κύπρο, την κυπριακή διασπορά καθώς και ξένοι που ονειρεύονται μια καλύτερη Κύπρο, μια «Άλλη Κύπρο».

X