Το Κίνημα

Χρειαζόμαστε ένα καινούριο «Brand Name» για την Κύπρο. Ένα καινούργιο μοντέλο, ανάπτυξης που θα θέσει στο επίκεντρο την πράσινη οικονομία, την κοινωνία της γνώσης και τη δημιουργικότητα των νέων ανθρώπων. Ένα μοντέλο ανάπτυξης που θα θέσει στο κέντρο τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα της χώρας. Χρειαζόμαστε σήμερα ως κράτος ξεκάθαρο όραμα, που θα το υπηρετήσουμε με συνέπεια, επιμονή και προσήλωση.

Το Όραμά μας: Μια Κύπρος που εκσυγχρονίζεται με βάση τις αρχές της αειφορίας, που είναι καινοτόμος, σύγχρονη οικονομία, κοινωνικό κράτος και που προσεγγίζει τα θέματα ολιστικά. Οραματιζόμαστε ένα ισχυρό πολιτειακό αξιακό σύστημα βασισμένο σε δημοκρατικές αρχές και ηθικές αξίες. Οραματιζόμαστε μια καλύτερη Κύπρο, μια «Άλλη Κύπρο»!

Ο στόχος μας: Η εμπλοκή ολόκληρης της κοινωνίας για την ετοιμασία ενός νέου φιλόδοξου και υλοποιήσιμου σχεδίου, το οποίο να μας οδηγήσει στην «Άλλη Κύπρο». Προς αυτήν την κατεύθυνση κρίνουμε επιβεβλημένη τη συμμετοχή όλων αυτών που συμμερίζονται την άποψη ότι «εμείς καθορίζουμε το μέλλον μας». Γι’ αυτό παύουμε να είμαστε αδρανείς και δρούμε, αλλάζοντας πρώτα τα μικρά και τα καθημερινά, για να φτάσουμε στα μεγάλα και διαχρονικά ζητήματα που απασχολούν τον τόπο. Δρούμε με τελικό στόχο, τη δημιουργία νέων προοπτικών στην κυπριακή κοινωνία και ειδικά στους νέους ανθρώπους.

Πώς δραστηριοποιούμαστε: Καθορίσαμε θεματικές ενότητες οι οποίες καλύπτουν πτυχές της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ζωής. Ερευνούμε, συζητούμε, ακούμε και καταγράφουμε απόψεις. Αυτός ο ανοικτός διάλογος, αναμένεται να οδηγήσει στην προετοιμασία ισάριθμων προτάσεων και κατ’ επέκταση στην κατάθεση ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού, βασισμένου στην επιστημονική τεκμηρίωση αλλά και την κοινή λογική. Απώτερος σκοπός είναι η προώθηση και η διάδοσή του, προκειμένου να μετατραπεί σε πράξη μέσα από συζητήσεις, συνέργειες και διεκδικήσεις.

X