Το Κίνημα

Το «Νέο Κύμα – Η Άλλη Κύπρος» είναι σύμμαχος των δυνάμεων που ταυτίζονται με τη δύναμη της γνώσης, την αναζήτηση της προόδου και της καινοτομίας, την προώθηση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικής οικονομίας, πάντα με αρχές το κοινωνικό αντίκρισμα, το βιώσιμο, ποιοτικό, αξιοκρατικό και δίκαιο περιβάλλον εργασίας και με σεβασμό στον φορολογούμενο πολίτη.

Το «Νέο Κύμα – Η Άλλη Κύπρος» αναγνωρίζει ότι το μέγεθος μιας χώρας δεν εξαρτάται από το γεωγραφικό ή το πληθυσμιακό της μέγεθος, αλλά από το μέγεθος των ικανοτήτων και της δημιουργικότητας των ανθρώπων της.

Το «Νέο Κύμα – Η Άλλη Κύπρος» οραματίζεται μια κοινωνία που νιώθει περήφανη για όλους όσοι κάνουν το κάτι παραπάνω, για εκείνους που ξεχωρίζουν για τη δουλειά και την προσφορά τους, για εκείνους που θέλουν και προσπαθούν έμπρακτα να κάνουν τη χώρα μας καλύτερη. Με την αντίληψη ότι η αριστεία αποτελεί σημαντικό κίνητρο εξέλιξης, πηγή έμπνευσης και δημιουργίας, οδηγείται η προσπάθεια σε διαρκώς υψηλότερο πήχη των προσδοκιών και απαιτήσεων μας, πρώτα από τον εαυτό μας. Η επιδίωξη του καλύτερου είναι η πυξίδα για το αύριο του τόπου μας.

Το «Νέο Κύμα – Η Άλλη Κύπρος» οραματίζεται ένα ισχυρό πολιτειακό σύστημα βασισμένο σε δημοκρατικές αρχές και ηθικές αξίες. Είμαστε ενάντια σε κάθε μορφή διαφθοράς, διαπλοκής, νεποτισμού, αναξιοκρατίας, αναποτελεσματικής διακυβέρνησης και διοίκησης που ζημιώνει τους πολίτες, παρακάμπτει την ισονομία, υπονομεύει τους θεσμούς και τελικά βλάπτει τη χώρα και το μέλλον των παιδιών μας.

Το «Νέο Κύμα – Η Άλλη Κύπρος» πρεσβεύει την συμπεριληπτική κοινότητα και την υπεύθυνη ατομικότητα. Μία αξιοπρεπής κοινωνία χρειάζεται και τα δύο. Οραματιζόμαστε μια Κύπρο πολυσυλλεκτική, πολυεπίπεδη και υπερκομματική.

Το «Νέο Κύμα – Η Άλλη Κύπρος» στέκεται απέναντι στις κοινωνικές ανισότητες και σε κάθε μορφή διάκρισης. Το «Νέο Κύμα – Η Άλλη Κύπρος» αναγνωρίζει ως μεγάλο πλούτο της κοινωνίας τη διαφορετικότητα, την οποία και αγκαλιάζει. Οραματιζόμαστε ένα κοινωνικό κράτος που βάζει στο επίκεντρο τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον πολίτη.  

Το «Νέο Κύμα – Η Άλλη Κύπρος» είναι βαθιά προσηλωμένο στη διαφύλαξη των δημόσιων αγαθών που ορίζουν μια πολιτισμένη κοινωνία, πρωτίστως την παιδεία, την υγεία, το περιβάλλον, την ασφάλεια και τη δικαιοσύνη:

  • Η πρόσβαση σε ποιοτική παιδεία είναι βασικό στοιχείο κοινωνικής δικαιοσύνης και ο πλέον αποτελεσματικός μηχανισμός κοινωνικής κινητικότητας
  • Η πρόσβαση του συνόλου των πολιτών σε ένα σύγχρονο, δημόσιο και αποτελεσματικό σύστημα υγείας υψηλών προδιαγραφών αποτελεί σημαντικό στοιχείο κοινωνικής δικαιοσύνης και ισότητας
  • Η διαφύλαξη των δημόσιων αγαθών της ασφάλειας και της δικαιοσύνης και η δημιουργία των απαραίτητων κοινωνικών συμβολαίων αποτελούν προτεραιότητα, πάντα με σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου. Το αίσθημα ασφάλειας είναι πρωταρχική ανάγκη του κάθε ανθρώπου, ώστε να μπορεί να λειτουργεί και να εξελίσσεται ως μονάδα και ως κοινωνικό σύνολο.

Το «Νέο Κύμα – Η Άλλη Κύπρος» προωθεί την πράσινη αειφόρο ανάπτυξη και τη γαλάζια οικονομία. Συνταυτίζεται με τις διεθνείς οργανώσεις που παλεύουν ενάντια στις πρακτικές που προκαλούν κλιματική αλλαγή και κλιματική κρίση.  Η ποιοτική ζωή σε ένα γνήσιο, φυσικό περιβάλλον αποτελεί όχι μόνο βασικό ανθρώπινο δικαίωμα αλλά και προϋπόθεση για επιβίωση και μακροημέρευση και γι’ αυτό η προσπάθεια να το προστατεύσουμε και να το διατηρήσουμε είναι προτεραιότητα.

Το «Νέο Κύμα – Η Άλλη Κύπρος» προωθεί τον πολιτισμό και τον αθλητισμό στην κοινωνία και στους νέους ιδιαίτερα, διότι θεωρεί ότι έτσι δημιουργούνται και ενισχύονται σημαντικές αξίες, όπως αυτές της συνεργασίας, της ομαδικότητας, της δικαιοσύνης. Η προώθηση του πολιτισμού και του αθλητισμού αποτελούν, επιπρόσθετα, ιδιαίτερα σημαντικά μέσα στην ενδυνάμωση των ασθενέστερων κοινωνικοοικονομικών ομάδων, δίνοντάς τους μεγαλύτερα εφόδια και ευκαιρίες.

Το «Νέο Κύμα – Η Άλλη Κύπρος» προσβλέπει στη συνεργασία με άλλα ευρωπαϊκά Φόρα (Fora) για την προώθηση των αρχών και των στόχων της και που εγκολπώνονται και προωθούν την ευρωπαϊκή ενοποίηση, έχοντας ως θεμέλιο τον σεβασμό και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε λαού.

Το «Νέο Κύμα – Η Άλλη Κύπρος» πιστεύει ότι η διαίρεση του τόπου μας και ο βίαιος διαχωρισμός των κοινοτήτων και των ανθρώπων του μπορούν να ηττηθούν. Προσβλέπει σε μια Κύπρο ελεύθερη, ειρηνική και ενωμένη, που θα λειτουργεί στη βάση των ευρωπαϊκών αρχών και αξιών. Η ελεύθερη «Άλλη Κύπρος» θα προκύψει μόνο με τον οραματισμό και την εγρήγορση του συνόλου των πολιτών.

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

Το «Νέο Κύμα – Η Άλλη Κύπρος» επιδιώκει να έχει ουσιαστικό λόγο και ρόλο στη διαμόρφωση της κοινωνικής, πολιτικής, οικονομικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου.  Βασικός μας στόχος είναι η κινητοποίηση της κοινωνίας για την προετοιμασία και την εφαρμογή ενός οραματικού, εμπνευσμένου και υλοποιήσιμου προγράμματος για την Κύπρο, το οποίο θα επιφέρει ριζικές μεταρρυθμίσεις με καινούργιες προοπτικές για την κυπριακή κοινωνία. Για να υλοποιήσουμε τον στόχο μας, προετοιμάζουμε το σχέδιο «Η Άλλη Κύπρος», κτίζοντας θεμέλια μέσα από τις θεματικές επιτροπές που έχουμε δημιουργήσει, την αρθρογραφία μας, τις παρεμβάσεις μας, τις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, τις ποικίλες συζητήσεις ενημέρωσης και διαφώτισης του κοινού πάνω σε σημαντικά ζητήματα που αφορούν τον πολίτη και την κοινωνία μας.

Το «Νέο Κύμα – Η Άλλη Κύπρος» αναζητά μια διαφορετική αρχιτεκτονική ανάπτυξης και έναν καινούριο δρόμο για το μέλλον της πατρίδας μας. Στόχος μας είναι, μέσα από την παιδεία, τον πολιτισμό, την έρευνα, την καινοτομία, την αειφορία και άλλους τομείς, να συνδράμουμε στην κοινωνική διεκδίκηση ριζικών αλλαγών, οι οποίες ευνοούν την πρόοδο και δημιουργούν συνθήκες βιωσιμότητας για μας και τις μετέπειτα γενιές. Στόχος μας είναι να συμβάλουμε στη διαπαιδαγώγηση και την  καλλιέργεια συνειδήσεων, οι οποίες θα έχουν γερές και στέρεες βάσεις, ώστε να βοηθήσουν την κοινωνία και την χώρα μας να προχωρήσει μπροστά. Πασχίζουμε να αφήσουμε πίσω πεπαλαιωμένες αντιλήψεις και νοοτροπίες, πρακτικές και σαθρές μικροπολιτικές σκοπιμότητες, οι οποίες μας κρατούν δέσμιους σε μία κατάσταση που μας ζημιώνει και μας καθηλώνει ως λαό, ενώ εξωθεί από τη χώρα τους ικανούς και άξιους. Αυτός είναι ο προορισμός μας ως κοινωνικο-πολιτικού κινήματος. Ο δρόμος της διαπαιδαγώγησης και της καλλιέργειας σωστών προτύπων παίρνει χρόνο, είναι όμως ο δρόμος  που μας αξίζει. Και σ’ αυτόν επενδύουμε και  θέλουμε να αφήσουμε το αποτύπωμά μας.

Παραμένοντας πιστοί στα ιδανικά μας, εντατικοποιούμε συνεχώς την πολιτική, πνευματική και ακτιβιστική δραστηριότητά μας. Το πρώτο συνέδριό μας στις αρχές του 2022 θα δώσει περαιτέρω ορμή στο κίνημά μας. 

 

New Wave News

Ενημερωθείτε πρώτοι για τις εξελίξεις και την πορεία του κινήματος!

* Με την αποστολή του email σας αποδέχεστε την επεξεργασία του για σκοπούς ενημέρωσής σας σχετικά με τα νέα του Κινήματος. Μπορείτε να αφαιρέσετε τα στοιχεία σας ανα πάσα στιγμή. Τα στοιχεία σας τυγχάνουν χειρισμού στη βάση της Πολιτικής Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων του Κινήματος.

Νέο Κύμα - Volt Cyprus
X