Επικοινωνία

Τηλ: 7000 1019

Email: info@neokyma.org.cy

Θεματικές Επιτροπές: strategy@neokyma.org.cy

Διεύθυνση Γραφείου: Λεωφ. Διγενή Ακρίτα 1, 1055 Λευκωσία.

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

«Νέο Κύμα || Volt Cyprus – Η Άλλη Κύπρος», Τ.Θ.: 24944, 1305, Λευκωσία, Κύπρος

X