Νέο Κύμα

Ομάδα Νέων

Τα μέλη της Ομάδας Νέων του κοινωνικο-πολιτικού κινήματος «Νέο Κύμα – Η Άλλη Κύπρος» διεκδικούν ένα βιώσιμο μέλλον με εργασία για όλους, με ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης.

Ζητούν μια Κύπρο δημοκρατική, σύγχρονη, ανοιχτή, που να σέβεται τη διαφορετικότητα.

Οι νέες και οι νέοι του τόπου μας είναι η δύναμη της χώρας μας. Είναι αυτοί που θα οδηγήσουν την κοινωνία και τον τόπο μπροστά. Οφείλουμε να τους παρέχουμε όλα τα εφόδια, να τους στηρίζουμε ποικιλοτρόπως και να πορευόμαστε μαζί τους στη δημιουργία της «Άλλης Κύπρου», μιας Κύπρου που δίνει βήμα στους νέους, τους ικανούς και άξιους. Μιας «Άλλης Κύπρου», που επιδιώκει και πρεσβεύει την πρόοδο, την αλλαγή και την αειφορία.  

Βασική επιδίωξη της Ομάδας Νέων του κοινωνικου-πολιτικού κινήματος «Νέο Κύμα – Η Άλλη Κύπρος» είναι, μέσω του συλλογικού πνεύματος και της συλλογικής εργασίας, να δώσει βήμα στους νέους του τόπου μας, για να διαμορφώσουν το μέλλον τους με επίκεντρο τους δικούς τους προβληματισμούς και απόψεις, μακριά από κομματικές μικροπολιτικές πεποιθήσεις, κομματικά συμφέροντα και βολέματα.

Οι βασικοί πυλώνες δραστηριοποίησης της Ομάδας Νέων περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τους ακόλουθους τομείς:

  • διεύρυνση των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει η Κύπρος με επίκεντρο τις ανάγκες της τοπικής αγοράς (πέρα από τον τουρισμό, τα διαβατήρια και τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες)
  • ζητήματα εργασίας, ανεργίας και επιχειρηματικότητας των νέων
  • επαγγελματικός προσανατολισμός (νέα επαγγέλματα και ευκαιρίες)
  • ανάπτυξη εξειδικευμένων γνώσεων και της οπτικής των νέων μέσα από τις Θεματικές Επιτροπές του Κινήματος
  • ενημέρωση για ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις
  • αναδιάρθρωση της κρατικής μηχανής
  • μακροχρόνιες συνέπειες του COVID-19 στην οικονομία και σε άλλες πτυχές της ζωής.

Το “Νέο Κύμα – Η Άλλη Κύπρος” μέσω της Ομάδας Νέων καλεί όλους τους νέους του τόπου σε έναν ανοιχτό διάλογο συζήτησης, προβληματισμού και επίλυσης προβλημάτων. Θέλουμε να σας ακούσουμε, να μάθουμε από εσάς και να πορευτούμε μαζί σας. info@neokyma.org.cy / 7000 10 19

Ελάτε μαζί μας, για να δημιουργήσουμε την «Άλλη Κύπρο»!

Γίνε Μέλος

X