Ομάδα Νέων

Βασική επιδίωξη της Ομάδας Νέων του κοινωνικο-πολιτικού κινήματος «Νέο Κύμα – Η Άλλη Κύπρος» είναι μέσω της συλλογικότητας να δώσει βήμα στους νέους του τόπου μας, για να διαμορφώσουν το μέλλον τους με επίκεντρο τους δικούς τους προβληματισμούς και απόψεις, μακριά από κομματικές μικροπολιτικές πεποιθήσεις, κομματικά συμφέροντα και βολέματα.

Οι βασικοί πυλώνες δραστηριοποίησης της Ομάδας Νέων περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τους ακόλουθους τομείς:

  • διεύρυνση των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει η Κύπρος με επίκεντρο τις ανάγκες της τοπικής αγοράς (πέρα από τον τουρισμό, τα διαβατήρια και τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες)
  • ζητήματα εργασίας, ανεργίας και επιχειρηματικότητας των νέων
  • επαγγελματικός προσανατολισμός (νέα επαγγέλματα και ευκαιρίες)
  • ανάπτυξη εξειδικευμένων γνώσεων και της οπτικής των νέων μέσα από τις Θεματικές Επιτροπές του Κινήματος
  • ενημέρωση για ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις
  • αναδιάρθρωση της κρατικής μηχανής
  • μακροχρόνιες συνέπειες του COVID-19 στην οικονομία και σε άλλες πτυχές της ζωής.

Γίνε Μέλος

X