Εγκατάστασης Υπέρτερων Επιστημόνων Λαμπρών Θαλερών Ώδε Νήσον

Του Ευέλθοντος Ιακωβίδη*

Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα

Εάν όντως πιστεύουμε ότι η Κύπρος πρέπει και μπορεί να μετατραπεί σε οικονομία της γνώσης, της έρευνας, και της καινοτομίας τότε σίγουρα το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα, συνήθως επένδυση σε ακίνητα και συνακόλουθη απόκτηση διαβατηρίου, που καταργήθηκε πριν από 16 μήνες ήταν ό,τι χειρότερο μπορούσε να επινοηθεί. Όπως καταδεικνύεται συνεχώς, το εν λόγω Πρόγραμμα κατόρθωσε να προσελκύσει κατά κανόνα ανθρώπους που απλώς ενδιαφέρονταν να αποκτήσουν ένα διαβατήριο χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να διευκολύνουν τις μετακινήσεις τους για επαγγελματικούς ή ψυχαγωγικούς σκοπούς ή για να δραπετεύσουν από τις διωκτικές αρχές της χώρας καταγωγής τους. Χάρη στο Πρόγραμμα κτίστηκαν πολλά κτήρια τα οποία είναι και θα παραμείνουν πιθανώς κενά επί μακρόν ή για πάντα, επειδή ανεγέρθηκαν μόνο ως αποδεικτικά καταβολής του ποσού που απαιτείτο για παραχώρηση της πολυπόθητης Κυπριακής υπηκοότητας. Έχει ήδη εξακριβωθεί ότι σε κάποιες περιπτώσεις δεν καταβλήθηκαν καν τα προβλεπόμενα ποσά. Οποιαδήποτε νεκρανάσταση του Προγράμματος απλώς θα δημιουργήσει περισσότερα άδεια κτήρια και επιπρόσθετη περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Μετατροπή της Κύπρου σε χώρο δημιουργίας επιχειρήσεων

Για να μετατραπεί η Κύπρος σε χώρο δημιουργίας επιχειρήσεων, προϊόντων και υπηρεσιών που βασίζονται σε προχωρημένη επιστημονική γνώση, απότοκο βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, πρέπει να προσελκύσουμε κορυφαίους επιστήμονες που υπερτερούν των συναδέλφων τους σε συγγραφικό και ερευνητικό έργο σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι διακεκριμένοι αυτοί επιστήμονες άντλησαν και αντλούν ερευνητικά κονδύλια και επιχειρηματικά κεφάλαια τα οποία τους επιτρέπουν να ζουν άνετα στις περισσότερες χώρες του κόσμου.

Η Κύπρος διαθέτει αξιόλογο βιοτικό επίπεδο και δεν θα ήταν δύσκολο να πεισθούν οι όντως αξιόλογοι και περιζήτητοι αυτοί άνθρωποι να περάσουν δύο χρόνια της ζωής τους, υλοποιώντας τα ήδη χρηματοδοτημένα προγράμματά τους με επαγγελματική βάση και χώρα διαμονής τη Νήσον Κύπρον. Η διαβίωση και συνεργασία με την Κυπριακή ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα θα είναι αμοιβαία επωφελής και θα δημιουργήσει ισχυρούς προσωπικούς και επαγγελματικούς δεσμούς.

Παραχώρηση άδειας παραμονής σε διακεκριμένους επιστήμονες

Εισηγούμαι λοιπόν την άμεση παραχώρηση άδειας παραμονής δύο ετών σε όποιον/όποιαν διακεκριμένο/η επιστήμονα ανεξαρτήτως εθνικότητας επιθυμεί να  ζήσει στην  Κύπρο με μοναδική υποχρέωση να είναι οικονομικά ανεξάρτητοι (δηλαδή, να αποδείξουν ότι τα εισοδήματα που θα εισαγάγουν από το εξωτερικό θα επαρκούν για τις ανάγκες διαβίωσης τους στην Κύπρο). Για τα πρώτα δύο χρόνια οι ξένοι επιστήμονες δεν θα υπόκεινται σε προσωπική ή εταιρική φορολόγηση. Στο τέλος των δύο ετών, η άδεια παραμονής και εργασίας θα ανανεώνεται, εάν το επιθυμούν, για άλλα τρία χρόνια κατά τα οποία οι ξένοι επιστήμονες θα φορολογούνται, όπως και οι Κύπριοι πολίτες. Όταν συμπληρώσουν 60 συνολικά μήνες (συνεχούς ή ασυνεχούς) παραμονής θα μπορούν να αιτούνται την παραχώρηση Κυπριακής υπηκοότητας για τους ίδιους και για τα μέλη της οικογένειάς τους. Όλες τις διαδικασίες που σχετίζονται με την υλοποίηση του Σχεδίου Εγκατάστασης Υπέρτερων Επιστημόνων να τις αναλάβει αποκλειστικά το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. 

Ψηφιακοί Νομάδες

Με τους ίδιους ακριβώς όρους πρέπει να προσκληθούν για παραμονή και εργασία στην Κύπρο και οι πάσης ειδικότητας «Ψηφιακοί Νομάδες» (Digital Nomads), δηλαδή οι άνθρωποι που για να εκτελέσουν την αδρά αμειβόμενη και σημαντική εργασία τους χρειάζονται απλώς πρόσβαση στο διαδίκτυο και τον ηλεκτρονικό τους υπολογιστή. Ήδη πολλές χώρες σε όλες τις ηπείρους παρέχουν παρόμοια κίνητρα, με αποτέλεσμα πολλοί επιτυχημένοι επαγγελματίες σε όλους τους κλάδους της Πληροφορικής και άλλοι διαπρεπείς επιστήμονες να μετακινούνται από χώρα σε χώρα κάθε 3-6 μήνες, έχοντας αποκτήσει άδεια παραμονής και εργασίας ως ψηφιακοί νομάδες σε διάφορες χώρες. 

Οι υπέρτεροι επιστήμονες και οι ψηφιακοί νομάδες είναι οι άνθρωποι από τους οποίους θα δει η Κύπρος προκοπή. Ας συνεργαστούμε λοιπόν με περιζήτητους και όχι με καταζητούμενους.

*Ο Ευέλθων Ιακωβίδης είναι Σύμβουλος Επιχειρήσεων και μέλος του «Νέο Κύμα || Volt Cyprus – Η Άλλη Κύπρος».

X