Ελεύθερη Άποψη

Εμβόλιο ‘Antifragility’ για τον Κρατικό Προϋπολογισμό

Τα γραμμικά μοντέλα και τα παραδοσιακά στατικά εργαλεία δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις σύγχρονες προκλήσεις. Στην εποχή των ασύμμετρων απειλών χρειάζονται ολιστικές, πολυπαραμετρικές προσεγγίσεις,

Συνέχεια »

Η Μεταρρύθμιση της Καινοτομίας

Η Μεταρρύθμιση της Καινοτομίας μέσα από ένα αποτελεσματικό και δημιουργικό ‘repositioning και rebranding’ των Εθνικών Συστημάτων Έρευνας και Καινοτομίας και την ανάπτυξη σύγχρονων στρατηγικών εργαλείων

Συνέχεια »

Nation Branding στην εποχή των ασύμμετρων απειλών

Σε ένα περιβάλλον αβέβαιο, πολύπλοκο, αντιφατικό, έντονα ανταγωνιστικό και με ραγδαίους ρυθμούς τεχνολογικών, οικονομικών, πολιτικών, πολιτισμικών και καταναλωτικών αλλαγών, η στρατηγική branding αποτελεί προϋπόθεση επιβίωσης,

Συνέχεια »
X