Ευρωπαϊκή Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει στη μετατροπή του 2021 σε μια εκπληκτική χρονιά αναφορικά με την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Ευρώπη και Παγκοσμίως

Ακόμη και πριν από την πανδημία του COVID-19, καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν βρισκόταν σε καλό δρόμο ως προς την επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) που είχαν τεθεί στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία με χρονικό ορίζοντα το 2030. Γενικά, οι σκανδιναβικές χώρες ήταν αυτές που σημείωσαν τις καλύτερες επιδόσεις αναφορικά με την επίτευξη των ΣΒΑ. Συγκεκριμένα, η Φινλανδία βρίσκεται στην κορυφή του Δείκτη επίτευξης των ΣΒΑ της Ευρώπης για το 2020, ακολουθούμενη από τη Σουηδία και τη Δανία. Εντούτοις, η Ευρώπη αντιμετωπίζει τις μεγαλύτερες προκλήσεις αναφορικά με την υλοποίηση των ΣΒΑ στους τομείς της αειφόρου γεωργίας και της διατροφής, του κλίματος και της βιοποικιλότητας – και στην ενίσχυση της σύγκλισης του βιοτικού επιπέδου μεταξύ των χωρών και των περιφερειών της.

 Συνεπώς, η ανάκαμψη από την κρίση της πανδημίας, πρέπει να έχει ως στόχο να καταστήσει την ΕΕ πιο βιώσιμη, χωρίς αποκλεισμούς, και πιο ανθεκτική βάσει της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και να μπορέσει να προχωρήσει στην επίτευξη των 17 ΣΒΑ. Αυτό μπορεί να γίνει κατορθωτό μέσα από τη στροφή σε δημόσιες επενδύσεις που να υποστηρίζουν πράσινες υποδομές, τη ψηφιοποίηση και την υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή, ενώ ταυτόχρονα να συνοδεύεται από αυξημένες προσπάθειες και επενδύσεις στην ενίσχυση της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων των Ευρωπαίων πολιτών, και στην επιτάχυνση της σύγκλισης του βιοτικού επιπέδου. Αυτή πρέπει να συνοδεύεται από αυξημένες προσπάθειες και επενδύσεις για την ενίσχυση της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων σε ολόκληρη την Ευρώπη και για την επιτάχυνση της σύγκλισης του βιοτικού επιπέδου.

Η Κύπρος δεν βρίσκεται στον σωστό δρόμο

Η Ευρωπαϊκή Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2020, κατατάσσει την Κύπρο στην 29η θέση από τις 31 Ευρωπαϊκές χώρες, δυο θέσεις περισσότερες από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Μάλιστα, η Κύπρος κατατάσσεται στην κόκκινη κατηγορία (χαμηλότερη βαθμολογία) για την επίτευξη των 10 από τους 17 ΣΒΑ, και χωρίς να έχει λάβει υψηλή βαθμολογία σε κανέναν από τους σχετικούς Δείκτες (δείτε το γράφημα παρακάτω).

 Φυσικά, αξίζει να σημειωθεί ότι ορισμένα από αυτά τα αποτελέσματα πρέπει να ερμηνεύονται με μεγάλη προσοχή, καθώς ανάλογα με τις πηγές συλλογής δεδομένων, οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτή την Έκθεση ενδέχεται να σχετίζονται με περιοχές που δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επιπλέον, σε ότι αφορά ένα ευρύ φάσμα Δεικτών για κάθε Στόχο, η Κύπρος φαίνεται να αποδίδει εξαιρετικά καλά όπως για παράδειγμα στους τομείς καταπολέμησης της φτώχειας, στην ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στον τομέα της Υγείας, στην ασφάλεια στην εργασία, στην επιστημονική συμβολή και παραγωγή, στις καθαρές παραλίες, και στα χαμηλά ποσοστά εγκληματικότητας.

Σε μια προσπάθεια που αποσκοπεί στη βελτίωση της απόδοσης της Κύπρου, το Δίκτυο Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης Κύπρου (SDSN Cyprus) έχει ξεκινήσει επαφές με την Κυβέρνηση και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς από το δημόσιο, τον ιδιωτικό τομέα και την κοινωνία των πολιτών, προκειμένου να βοηθήσει στην κατανόηση της κατάστασης και να σημειώσει η Κύπρος πρόοδο σε τομείς όπου σημειώνονται κακές επιδόσεις.

X