Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

GDPR Policy – Cyprus Annex to Volt Europa policy

Owned by: Neo Kyma – Volt Cyprus – The Other Cyprus (NK)

Latest update: 1 May 2022, by Achilleas Chrysostomou (DPO)

Neo Kyma || Volt Cyprus – The Other Cyprus (“ΝΕΟ ΚΥΜΑ || Volt Cyprus – Η ΑΛΛΗ ΚΥΠΡΟΣ”, ΗΕ 395205, www.neokyma.org.cy) follows the full Privacy Policy of Volt Europa as described on this page: https://volt.team/privacy

This policy annex describes additional and more specific procedures that NK follows to comply with GDPR.

Personal data collection

We collect personal data for communication reasons and for membership management.

Private data from our members is collected using the member sign up form here: https://neokyma.us5.list-manage.com/subscribe?u=eba1c022973cc807729ee45a6&id=68d27c854e

Other private data collected from our website include emails for visitors who wish to sign up to our Newsletter and information provided by visitors who email us.

Some data is also collected for the well-functioning of the website.

Personal data storage 

The data  stored on the MailChimp account of NK (membership data, newsletter subscribers) also fall under the MailChimp Privacy Policy (https://www.intuit.com/privacy/statement/). From our side, access to this data is limited to the Coordinator of NK and, temporarily, to people authorised to offer technical support.

Part of this data is kept in a spreadsheet maintained by the Coordinator of NK. The spreadsheet is stored on Google and only authorized members of NK have access to it. This falls also under the Privacy Policy of Google Sheets (https://support.google.com/docs/answer/10381817?hl=en).

As of 1 May 2022, the following NK members have access to the members list:

Xenia Economidou, Achilleas Chrysostomou and Markos Markides.

No other copies of personal data exist.

Ad hoc copies can be made for specific uses (like checking participation to a Congress or a Board Meeting), after approval by the DPO.

Personal data related to the well-functioning of the website are also collected. Temporary cookies are saved on your browser to allow for the website’s function. These cookies are later deleted and are not identifiable. When viewing a video from our website that is broadcasted via YouTube, related information are shared with that service to provide a functioning player in your browser and for that information, the YouTube Privacy Policy applies (https://www.youtube.com/howyoutubeworks/our-commitments/protecting-user-data/). Additionally, we use Google Analytics to learn about visitation to our website and improve the content provided. For this service, Google’s Privacy Policy applies (https://policies.google.com/privacy?hl=en-US).

Personal data processing

Personal data is used to contact members of NK and other tasks which are necessary for the well-functioning of NK. Additionally, some personal data (like members and payments) are kept for legal reasons. Anonymised data are used to create summary statistics. 

Personal Data deletion

When a member decides to stop being a member of NK, their personal data will be deleted.


New Wave News

Ενημερωθείτε πρώτοι για τις εξελίξεις και την πορεία του κινήματος!

* Με την αποστολή του email σας αποδέχεστε την επεξεργασία του για σκοπούς ενημέρωσής σας σχετικά με τα νέα του Κινήματος. Μπορείτε να αφαιρέσετε τα στοιχεία σας ανα πάσα στιγμή. Τα στοιχεία σας τυγχάνουν χειρισμού στη βάση της Πολιτικής Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων του Κινήματος.

Νέο Κύμα - Volt Cyprus
X