Τοποθέτηση για το δικαίωμα στην αναπαραγωγική υγεία και τη σωματική αυτοδιάθεση

Με λύπη μας παρακολουθούμε τις πολιτικές εξελίξεις στην Αμερική όπου θέματα υγείας, ελευθερίας και σωματικής αυτοδιάθεσης θυσιάζονται στον βωμό της πολιτικής επικράτησης και υπεροχής.

Οι νομοθετικές εξελίξεις στις ΗΠΑ, αν και τυπικά μεταφέρουν τη ρύθμιση της νομοθεσίας περί αμβλώσεων από την κεντρική κυβέρνηση στις Πολιτείες, έχουν ανοίξει τον δρόμο σε υπερ-συντηρητικές πολιτειακές κυβερνήσεις να αφαιρέσουν το δικαίωμα των γυναικών να αποφασίζουν για το ίδιο τους το σώμα και το αναπαραγωγικό τους σύστημα. Υπάρχει επιπλέον η ανησυχία ότι σε ορισμένες Πολιτείες, εάν οι αποφάσεις των γυναικών ως προς τη διάθεση του σώματός τους είναι αντίθετες με τις αποφάσεις της εκάστοτε κυβέρνησης θα τις καθιστά ποινικά διώξιμες.

Αυτή η εξέλιξη είναι εκ βάθους αντιδημοκρατική και διευρύνει το χάσμα της έμφυλης ανισότητας, καταλογίζοντας το βάρος της ευθύνης μιας ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης εξολοκλήρου στη γυναίκα. Η απόφαση αυτή διευρύνει τις κοινωνικο-οικονομικές ανισότητες, αφού γυναίκες χαμηλότερου εισοδήματος θα έχουν σημαντικά μειωμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας. Παράλληλα, η ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη και τεκνοποίηση επιφέρει στις γυναίκες και μόνον αυξανόμενο κίνδυνο φτωχοποίησης, αποκλεισμού από τη μόρφωση και την εργασία, στιγματισμού και κοινωνικής απομόνωσης.

Καμιά απόφαση διακοπής κύησης δεν λαμβάνεται από κανέναν αβίαστα, αφού τυπικά αφορά θέματα υγείας, συνέπειες βιασμού, σεξουαλικής κακοποίησης, εγκυμοσύνης ανηλίκου ή κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες που αποτρέπουν την ολοκλήρωση της κύησης.

Τέτοιες νομοθετικές αποφάσεις είναι ακόμα πιο απεχθείς σε χώρες όπου το κοινωνικό κράτος είναι απών, φορτώνοντας τα κοινωνικο-οικονομικά βάρη της τεκνοποίησης στη μητέρα και μόνο. Είναι σαφές ότι τέτοιες αποφάσεις έχουν ως μοναδικό στόχο τον έλεγχο της σωματικής ελευθερίας. Παράλληλα, η επίκληση θρησκευτικών επιχειρημάτων, υποσκάπτει το διαχωρισμό κράτους και εκκλησίας.

Το δικαίωμα της σωματικής αυτοδιάθεσης είναι ανθρώπινο δικαίωμα για όλους. Τι θα γινόταν αν, με την ίδια φιλοσοφία, μελλοντικές κυβερνήσεις αποφάσιζαν να επιβάλουν την άμβλωση ή τον ευνουχισμό για λόγους πληθυσμιακού ελέγχου; Το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα και στη σωματική αυτοδιάθεση πρέπει να προστατεύεται νομικά και να υποστηρίζεται με ίση πρόσβαση σε υπηρεσίας υγείας, ψυχοκοινωνικής στήριξης και ενημέρωσης. Τα δημοκρατικά κράτη και ιδιαίτερα όσα σέβονται την ανθρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια οφείλουν να στηρίζουν οικονομικά, κοινωνικά, υγειονομικά και ψυχολογικά όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από τις σύννομες επιλογές τους. Αυτό ισχύει και για κάθε γυναίκα, πριν και μετά την εγκυμοσύνη είτε αυτή ολοκληρωθεί είτε διακοπεί ανάλογα με την ελεύθερη απόφασή της.

X