Το όραμα του Κωνσταντίνου Χριστοφίδη για την Υγεία ενώπιον της ΟΣΑΚ

Τα γραφεία της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ),  επισκέφτηκε την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022 ο υποψήφιος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Χριστοφίδης μαζί με μέλη του επιτελείου του.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο κ. Χριστοφίδης είχε έναν εποικοδομητικό διάλογο με τον Πρόεδρο της ΟΣΑΚ, Μάριο Κουλούμα καθώς και με μέλη του Συνδέσμου,  αναφορικά με τον εκσυγχρονισμό του τομέα της υγείας, την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας προς όλους τους πολίτες.

Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Χριστοφίδης ανέπτυξε το όραμά του για την Υγεία το οποίο εδράζεται σε τρεις πυλώνες: τη μερική αυτονόμηση των δημοσίων νοσηλευτηρίων,  τη δημιουργία Κέντρου Πρώτης Επαφής (ΚεΠΕ) και τη δημιουργία Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. 

Μερική αυτονόμηση δημόσιων νοσηλευτηρίων

Ο κ. Χριστοφίδης θέτει στις προτεραιότητές του τη μερική αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων, γι’ αυτό και προτείνει  για κάθε δημόσιο νοσηλευτήριο τον διορισμό διοικητικού συμβουλίου, το οποίο  θα απαρτίζεται 50% από δημόσιους λειτουργούς του Υπουργείου Υγείας, 30% από διοικητικούς λειτουργούς του νοσηλευτηρίου και 20% από ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό. Το κάθε νοσηλευτήριο θα έχει δικό του επιχειρηματικό πλάνο και συγκεκριμένο προϋπολογισμό, για να μπορεί να προκηρύσσει θέσεις εργασίας. Σε βάθος χρόνου το ποσοστό των δημόσιων λειτουργών του Υπουργείου θα μειώνεται από 50% σε 20% και θα αυξάνεται το ποσοστό του νοσηλευτικού προσωπικού.

Κέντρο Πρώτης Επαφής (ΚεΠΕ)

Την ίδια στιγμή ο κ. Χριστοφίδης, σε τυχόν εκλογή του, στοχεύει στη δημιουργία Κέντρων Πρώτης Επαφής (ΚεΠΕ) στα υφιστάμενα Κέντρα Υγείας σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Τα ΚεΠΕ θα βοηθήσουν στην αποφόρτιση των ΤΑΕΠ των Γενικών Νοσοκομείων, καθώς θα είναι στην κρίση του κάθε γιατρού η σοβαρότητα ενός περιστατικού που θα παραπέμπεται είτε στο ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου είτε στον προσωπικό γιατρό την επόμενη μέρα.

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

Σημαντική θέση στη στρατηγική του κ. Χριστοφίδη για την Υγεία έχει και η δημιουργία Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, θέτοντας ως αρχικό βήμα τη δημιουργία πανεπιστημιακών κλινικών.

Περισσότερες πληροφορίες για το προεκλογικό πρόγραμμα του υποψήφιου ΠτΔ Κωνσταντίνου Χριστοφίδη στην ιστοσελίδα www.christofides2023.com.

 

X