Σπεύδουμε βραδέως για εναρμόνιση για τα απόβλητα και το πρόστιμο θα είναι τσουχτερό

Του Μιχάλη Ιερείδη*

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κινήσει τέσσερις διαδικασίες παράβασης κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, αφού η διορία εναρμόνισης με τις Οδηγίες για τη διαχείριση αποβλήτων έληξε στις 5 Ιουλίου 2020. Οι Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας παρέλαβαν τέσσερις Προειδοποιητικές Επιστολές στις 8 Οκτωβρίου 2020.

Σε περίπτωση προσφυγής από τη Κομισιόν, το κατ’ αποκοπή ποσό που προτείνεται για την Κύπρο θα είναι τουλάχιστον €231 χιλ. Επιπλέον ένα ποσό ύψους €5 χιλ. ως ημερήσια χρηματική ποινή!

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής των Αντιπροσώπων μόλις χτες εξέτασε δύο νομοσχέδια καθώς και τρία σχέδια κανονισμών που κατέθεσε το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, τα οποία όμως δεν έτυχαν νομοτεχνικής επεξεργασίας από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας λόγω της μεγάλης καθυστέρησης!

Νομοσχέδια:
– περί Αποβλήτων (Τροποποιητικό) Νόμο του 2020 και τον περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Τροποποιητικό) Νόμο του 2020
– σχέδια κανονισμών περί Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) (Τροποποιητικούς) Κανονισμούς του 2020
– τους περί Αποβλήτων (Χώροι Υγειονομικής Ταφής) (Τροποποιητικούς) Κανονισμούς του 2020
– περί Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές) (Τροποποιητικούς) Κανονισμούς του 2020.

 Η βουλή πρέπει να ψηφίσει πάραυτα όλα τα σχετικά νομοσχέδια που εκκρεμούν, ώστε να αποφύγει την προσφυγή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία σκοπεύει να οδηγήσει την Κυπριακή Δημοκρατία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κίνδυνος καταδίκης της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ιδιαίτερα αυξημένος και η χρηματική ποινή που θα κληθεί να πληρώσει, εφόσον καταδικαστεί, θα είναι πολύ υψηλή.

*Ο Δρ Μιχάλης Ιερείδης είναι βιολόγος και Συντονιστής της Θεματικής Επιτροπής Περιβάλλον και Αειφορία του “Νέο Κύμα – Η Άλλη Κύπρος”.

New Wave News

Ενημερωθείτε πρώτοι για τις εξελίξεις και την πορεία του κινήματος!

* Με την αποστολή του email σας αποδέχεστε την επεξεργασία του για σκοπούς ενημέρωσής σας σχετικά με τα νέα του Κινήματος. Μπορείτε να αφαιρέσετε τα στοιχεία σας ανα πάσα στιγμή. Τα στοιχεία σας τυγχάνουν χειρισμού στη βάση της Πολιτικής Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων του Κινήματος.

Νέο Κύμα - Volt Cyprus
X