Πρόεδρε Αναστασιάδη, παραιτήσου! Εξευτελίζεις το αξίωμά σου, ντροπιάζεις τη χώρα

Το Ευρωκοινοβούλιο, με συντριπτική πλειοψηφία, ζήτησε να ξεκινήσουν ενδελεχείς έρευνες αναφορικά με τις αποκαλύψεις των Pandora Papers για τυχόν παρατυπίες στην επικράτεια της ΕΕ. Οι ευρωβουλευτές επέκριναν ιδιαίτερα τους πρώην και νυν πρωθυπουργούς, προέδρους και υπουργούς κρατών μελών της ΕΕ των οποίων οι δραστηριότητες αποκαλύφθηκαν από τα Pandora Papers. Μεταξύ αυτών ήταν και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης.

Ως Κύπριοι πολίτες απαιτούμε, επιπλέον, κάτι πιο ριζοσπαστικό όσο και αυτονόητο σε μια φιλελεύθερη δημοκρατία: την άμεση παραίτηση του Προέδρου Αναστασιάδη.

Ο συγκεκριμένος πρόεδρος δεν μπορεί να εκπροσωπεί επαξίως τη χώρα, τη στιγμή που το όνομά του εμπλέκεται στις αποκαλύψεις των Pandora Papers. Ουσιώδες στοιχείο της δημοκρατικής αντιπροσώπευσης είναι η εμπιστοσύνη των κυβερνωμένων στους κυβερνώντες.

Πώς μπορούμε να εμπιστευθούμε κάποιον του οποίου το όνομα εμπλέκεται σε, τουλάχιστον, ηθικά επιλήψιμες πρακτικές, όπως η εμπλοκή του δικηγορικού γραφείου που φέρει το όνομά του σε πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, αποδοχή δώρων από πλούσιους αλλοδαπούς φίλους και εμπλοκή συγγενικών του προσώπων σε κρατικά έργα;

Πρόεδρε Αναστασιάδη, παραιτήσου! Εξευτελίζεις το αξίωμά σου, ντροπιάζεις τη χώρα! 

X