Κυκλική Οικονομία – Πράσινη Συμφωνία

Του Μιχάλη Ιερείδη*

Μια κυκλική οικονομία είναι ένα οικονομικό σύστημα κλειστών βρόχων (κύκλων) στο οποίο οι πρώτες ύλες, τα συστατικά και τα προϊόντα χάνουν την αξία τους όσο το δυνατόν λιγότερο. Χρησιμοποιούνται ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στον πυρήνα του συστήματος αυτού βρίσκεται ο μακροχρόνιος σχεδιασμός.

Ως Νέο Κύμα προτείνουμε την εφαρμογή των αρχών της Κυκλικής Οικονομίας στην Κύπρο, υπερβαίνοντας ταυτόχρονα τους πολλούς φραγμούς που τίθενται από την αντικατάσταση της γραμμικής οικονομίας από την κυκλική.

Στην απουσία και έλλειψη ενός ολοκληρωμένου Κυκλικού ορισμού οι επιχειρήσεις αδυνατούν να εντοπίσουν κυκλικές ευκαιρίες και αυτό καθιστά επιτακτική την ανάγκη για καθοδήγηση σε αυτόν τον τομέα και για καθιέρωση Πράσινης Πολιτικής Δημοσίων Συμβάσεων.

Τονίζεται η ανάγκη για προώθηση στο μέγιστο των πρωτοβουλιών για πλήρη απορρόφηση και αξιοποίηση των κονδυλίων από την Πράσινη Συμφωνία.

Καλείται η κυβέρνηση να προχωρήσει πάραυτα στη δημιουργία Πράσινου Ταμείου από τα έσοδα των πωλήσεων πλαστικών σακουλιών και άλλων ειδών και τα χρήματα να διατίθενται αποκλειστικά για έργα επωφελή για το περιβάλλον.

Το Νέο Κύμα – Η Άλλη Κύπρος στηρίζει την προώθηση των 17 Στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, όπως αυτοί αποφασίστηκαν το Σεπτέμβριο του 2015, από την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Μια ιστορική απόφαση-συμφωνία, η οποία θα επηρεάσει θετικά τη ζωή εκατομμύριων ανθρώπων. Δυστυχώς η Κύπρος βρίσκεται τελευταία στην ΕΕ όσον αφορά τους 17 Στόχους, καθώς τίποτα ή ελάχιστα έχουν γίνει, για την υλοποίηση τους. Η θέση της Κύπρου μπορεί να βελτιωθεί με τη συνεργασία του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα σύμφωνα με τον Στόχο 17 (συνεργασία για επίτευξη των Στόχων). Απαιτείται η χρηματοδότηση των ΜΚΟ (μη-κερδοσκοπικών οργανισμών) για να μπορούν να επιτελέσουν επαρκώς τον ρόλο τους.

Χρειάζεται συντονισμένη προσπάθεια και συνεργασία όλων, σε όλα τα επίπεδα. Όλοι έχουμε ευθύνη απέναντι στον πλανήτη μας και όλοι έχουμε το δικαίωμα σε μία ειρηνική, αξιοπρεπή, δίκαιη, ισότιμη και ευημερούσα ζωή. Η υλοποίηση των Στόχων είναι στα χέρια μας, η υλοποίηση των Στόχων εναπόκειται στο καθένα από εμάς.  

*Ο Δρ Μιχάλης Ιερείδης είναι βιολόγος και Συντονιστής της Θεματικής Επιτροπής Περιβάλλον και Αειφορία του “Νέο Κύμα – Η Άλλη Κύπρος”.

X