Κωνσταντίνος Χριστοφίδης: Υποστηρίζω τη δυναμική της Παγκύπριας Οργάνωσης Πενταμελούς Οικογένειας

Την Τρίτη 30 Αυγούστου μαζί με μέλη του 77μελούς συμβουλίου του κινήματός μου «Νέο Κύμα || Volt Cyprus – Η Άλλη Κύπρος» επισκεφθήκαμε το οίκημα της Παγκύπρια Οργάνωση Πενταμελούς Οικογένειας (ΠΟΠΟ), όπου είχαμε μια εποικοδομητική και εγκάρδια συζήτηση με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) της οργάνωσης.

Το ΔΣ της ΠΟΠΟ μάς παρουσίασε τις θέσεις και αιτήματα των πολυτέκνων της Κύπρου και ανέλυσε το δημογραφικό πρόβλημα της μείωσης του δείκτη αναπλήρωσης του πληθυσμού στην Κύπρο, με συνεπακόλουθο τη γήρανση του πληθυσμού και τις παρεπόμενες πολλαπλές μακροπρόθεσμες αρνητικές συνέπειες σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Η ΠΟΠΟ θεωρεί το δημογραφικό πρόβλημα ως εθνικό πρόβλημα και το προσεγγίζει με αυτήν τη φιλοσοφία.

Ανέπτυξα τις θέσεις μου σχετικά με το πώς εντάσσω το δημογραφικό ζήτημα και τα αιτήματα των πολυτέκνων, τα οποία τα αντιμετωπίζω πολύ θετικά, στο πλαίσιο του γενικότερου οράματός μου και του προγράμματος διακυβέρνησής μου για αλλαγή, οικονομική και κοινωνική ευημερία στην «Άλλη Κύπρο».

Περιέγραψα αναλυτικά τις πολλαπλές παραμέτρους που συγκλίνουν στην επίτευξη του στόχου για σημαντική αύξηση του δείκτη αναπλήρωσης και στήριξη των πολυτέκνων και της κυπριακής οικογένειας γενικότερα ως οργανικού μέρους της ευρύτερης στρατηγικής μου. Οι παράμετροι αυτές περιλαμβάνουν την επέκταση των υποδομών των νηπιακών σταθμών, την ενδυνάμωση του ποιοτικού δημόσιου σχολείου και την κλιμάκωση της ολοήμερης φοίτησης, τη θωράκιση του ΓεΣΥ και των υπηρεσιών προς τη γυναίκα και την οικογένεια, την επίτευξη του διπλασιασμού του πληθυσμού του Τροόδους μέσα από ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης, την ευρύτερη στρατηγική για την εργασία και την απασχόληση με θέσπιση του κατώτατου μισθού στα 950 ευρώ και την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, και τέλος τη ριζική αλλαγή διαχείρισης του τομέα της ενέργειας και των πόρων νερού. Κεντρικό τμήμα της νέας ενεργειακής στρατηγικής αποτελεί η πρότασή μου για «πράσινες κοινωνικές εταιρείες» με καθολική συμμετοχή του πληθυσμού.

X