Κωνσταντίνος Χριστοφίδης: Προτάσεις για προστασία και ευημερία των ζώων

Το σχέδιο για την Άλλη Κύπρο φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα πλαίσιο στο οποίο τα ζώα θα μπορούν να ζουν με αξιοπρέπεια, σε μία σύγχρονη κοινωνία που θα αναγνωρίζει τα δικαιώματά τους και θα σέβεται τις ανάγκες τους.

Ο  Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, υποψήφιος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, τίθεται ενάντια στην κακομεταχείριση και την εκμετάλλευση των ζώων όπως και στη χρήση τους ως άψυχα αντικείμενα και εργαλεία ψυχαγωγίας. «Η ευημερία και η ασφάλεια των ζώων συμβάλλει και στη δική μας ευημερία και ασφάλεια, καθώς τίποτα δεν μπορεί να λειτουργεί μεμονωμένα και να ευημερεί εις βάρος κάποιων άλλων. Περαιτέρω, η προστασία των ζώων είναι ισχυρή ένδειξη του πολιτισμού ενός τόπου», σημειώνει ο Κωνσταντίνος Χριστοφίδης.

Τα ζώα στην Κύπρο βρίσκονται σε κίνδυνο, τόσο λόγω της έλλειψης παιδείας, όσο και της πλημμελούς εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου που αφορά την προστασία τους. Παράγοντες που οδηγούν σε περιστατικά ανήθικης, ανεύθυνης και εγκληματικής συμπεριφοράς.

Περιστατικά και φαινόμενα κακομεταχείρισης ή/και παραμέλησης ζώων απαιτούν άμεση και ισχυρή δράση εκ μέρους των πολιτών και της Πολιτείας. Στο πλαίσιο αυτό, το Σχέδιο για την Άλλη Κύπρο προνοεί υλοποιήσιμη εφαρμογή των ακόλουθων δράσεων:

• Εισαγωγή πλαισίου αδειοδότησης για εκτροφή σκύλων, που θα ενθαρρυνθεί την υιοθέτηση από τα καταφύγια σκύλων

• Αύξηση προστίμων για κακομεταχείριση ζώων,  ώστε να καταστεί αποτρεπτική

• Υποστήριξη καταφυγίων ζώων με κίνητρα για βελτίωση υποδομών και πρόσβασης στο ευρύ κοινό

• Ενίσχυση αστυνομίας ζώων με περισσότερα μέλη βάσει εξειδικευμένων κριτηρίων και ειδική εκπαίδευση,  ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στην αποστολή της

• Δημιουργία κοινωνικών δράσεων ενημέρωσης και αύξησης επίγνωσης για καλλιέργεια παιδείας σε ό,τι αφορά την ευημερία των ζώων

• Εισαγωγή ημερίδων ευημερίας ζώων στη προ δημοτική και δημοτική εκπαίδευση για καλλιέργεια παιδείας σεβασμού και αγάπης προς τα ζώα.

Περισσότερες πληροφορίες για το προεκλογικό πρόγραμμα του υποψήφιου ΠτΔ Κωνσταντίνου Χριστοφίδη στην ιστοσελίδα: www.christofides2023.com.

X