Κωνσταντίνος Χριστοφίδης 2023: Πλήρης στήριξη σε Άννα Αριστοτέλους και Αθηνά Δημητρίου

Την πλήρη στήριξή του στην Άννα Αριστοτέλους και την Αθηνά Δημητρίου εκφράζει ο υποψήφιος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Χριστοφίδης.

Αφορμή η απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα να μην προβεί σε ποινικές διώξεις για την υπόθεση που αφορά την προσπάθεια του Διοικητή της ΥΚΑΝ να εξασφαλίσει δια μέσου κατάδικου στις Κεντρικές Φυλακές υλικό, το οποίο θα μπορούσε να βλάψει την Άννα Αριστοτέλους και την Αθηνά Δημητρίου.

Ο Κωνσταντίνος Χριστοφίδης σημειώνει την έκπληξή του για την έκβαση της υπόθεσης, καθώς παρά την παραδοχή του Γενικού Εισαγγελέα πως ο υπό διερεύνηση αξιωματούχος πιθανόν να διέπραξε τα αδικήματα της κατάχρησης εξουσίας και της συνωμοσίας, εντούτοις έκρινε ταυτόχρονα πως το δημόσιο συμφέρον δεν εξυπηρετείται με ποινική δίωξή του. «Αλήθεια, πώς αντιλαμβάνεται ο Γενικός Εισαγγελέας το δημόσιο συμφέρον; Η απονομή της Δικαιοσύνης δεν είναι στο δημόσιο συμφέρον; Η εφαρμογή της θεμελιώδους αρχής πως ουδείς είναι υπεράνω του Νόμου δεν είναι προς το δημόσιο συμφέρον»;

Την ίδια στιγμή ο υποψήφιος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Χριστοφίδης καλεί τον Γενικό Εισαγγελέα να παραχωρήσει όλο το μαρτυρικό υλικό της ποινικής ανάκρισης στη διάθεση των Αριστοτέλους και Δημητρίου, ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν στην άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων τους.

Η εξέλιξη αυτή είναι μία ακόμη τρανή απόδειξη πως η ριζική αλλαγή στον θεσμό του Γενικού Εισαγγελέα και της ποινικής ανάκρισης είναι επιβεβλημένη. Η θέση του Κωνσταντίνου Χριστοφίδη είναι:

  • Διαχωρισμός των δύο ιδιοτήτων του Γενικού Εισαγγελέα ως διωκτικής αρχής και παράλληλα ως νομικού συμβούλου του Κράτους, για να μην υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων
  • Η ανεξάρτητη αρχή για ποινικές διώξεις θα υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο για παράλειψη της δίωξης οποιουδήποτε προσώπου
  • Θεσμοθέτηση του plea bargaining
  • Διάθεση πορισμάτων ποινικών ανακρίσεων και μαρτυρικού υλικού ποινικών υποθέσεων στα θύματα, για να μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους.

Περισσότερες πληροφορίες για το προεκλογικό πρόγραμμα του υποψήφιου ΠτΔ Κωνσταντίνου Χριστοφίδη στην ιστοσελίδα  www.christofides2023.com.

X