Κατώτατος μισθός – Ανακοίνωση του Κωνσταντίνου Χριστοφίδη, υποψήφιου Προέδρου της ΚΔ

Ο Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, υποψήφιος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο πρόγραμμα διακυβέρνησής του αναφέρει ρητά ότι αποδίδει στο θέμα της άμεσης θέσπισης ενός καθολικού ελάχιστου μισθού. 

Το ύψος του ελάχιστου μισθού πρέπει να καθοριστεί με βάση τη σχετική κοινοτική οδηγία, η οποία κάνει αναφορά στο 50-60% του ενδιάμεσου μισθού. Ο ενδιάμεσος μισθός πρέπει να καθοριστεί με αντικειμενική επιστημονική μελέτη. Η μελέτη από τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας πιθανότατα να ικανοποιεί αυστηρά επιστημονικά κριτήρια. Η Κυβέρνηση δεν έχει δημοσιοποιήσει τη μελέτη γεγονός που είναι αντίθετο με τις αρχές ενός σύγχρονου κράτους. Επιβάλλεται να δοθεί άμεσα στη δημοσιότητα, ώστε το ενδιαφερόμενο κοινό να μπορεί να διαμορφώσει υπεύθυνα άποψη.  

Λαμβάνοντας υπόψη τις μέχρι σήμερα διαβουλεύσεις ο Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, υποψήφιος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, προτείνει να καθοριστεί ο ελάχιστος μισθός στα 950 ευρώ με λίγες εξαιρέσεις, όπως έχουν προταθεί από την αείμνηστη Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτα Αιμιλιανίδου. Δηλαδή για για οικιακές βοηθούς, εργάτες στον τομέα της γεωργίας  και ναυτικούς.

Δεδομένων των επιπτώσεων από τη ραγδαία αύξηση των αγαθών στο διαθέσιμο εισόδημα, η θέσπιση ενός κατώτατου μισθού στο προτεινόμενο ύψος των 950 ευρώ αποτελεί ένα στοχευμένο κοινωνικό μέτρο ανακούφισης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

X