Γιατροί χωρίς όρια και ηθικούς φραγμούς

Ο πρόεδρος της συνομοσπονδίας συνδέσμων ασθενών κ. Μάριος Κουλούμας αποκάλυψε στο κρατικό ραδιόφωνο ότι δύο τεκμηριωμένες περιπτώσεις γιατρών, οι οποίοι κατέθεσαν ψευδή πτυχία, ενώ έχουν καταδικαστεί από διοικητικό δικαστήριο, εξακολουθούν να είναι εγγεγραμμένοι στον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ) και να ασκούν την ιατρική!

Ανέφερε, επιπλέον, ότι υπάρχουν και άλλες γνωστές περιπτώσεις που βρίσκονται εδώ και πέντε χρόνια ενώπιον του ΠΙΣ, της Επιτροπής Δεοντολογίας, του Γενικού Εισαγγελέα και της Αστυνομίας, ωστόσο δεν έχει καταστεί εφικτό να οδηγηθούν σε ποινικό δικαστήριο.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία το Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου είναι το αρμόδιο κυβερνητικό όργανο το οποίο εξετάζει και εγκρίνει τα πτυχία και τις σχολές από τις οποίες αποκτήθηκαν καθώς επίσης και τις ειδικότητες των ιατρών τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Είναι αναγκαίο το Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου να διερευνά άμεσα και χωρίς καθυστέρηση όλες τις καταγγελίες και να προβαίνει σε δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων. Με βάση και τις πρόσφατες καταγγελίες που έγιναν, το Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου χρειάζεται να εκσυγχρονιστεί και να δρα αμερόληπτα και αποτελεσματικά, ώστε να επιτελεί τον βαρυσήμαντο ρόλο που του ανατέθηκε.

Είναι απαραίτητο επίσης τα πτυχία των ιατρών να είναι πρωτίστως επίσημα αναγνωρισμένα από τις αρμόδιες αρχές των υπόλοιπων κρατών μελών της ΕΕ καθώς και των επίσημων αρχών τρίτων χωρών.

Παρατηρείται, δυστυχώς, μία ανεξήγητη καθυστέρηση και ολιγωρία από το Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου καθώς και από τις αρμόδιες αρχές του κράτους, ώστε να διερευνήσουν αποτελεσματικά ορισμένες υποθέσεις και να τις θέσουν ενώπιον της δικαιοσύνης, με αποτέλεσμα να εκτεθούν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Μήπως κάποιοι δυσκολεύονται να υπερβούν ατομικά και άλλα συμφέροντα; Μήπως κάποιοι δεν επιθυμούν να απομακρύνουν τα αποστήματα από τους κόλπους της υγείας, ώστε να εξυγιανθεί ο κρίσιμος αυτός τομέας;  

Συνέπεια αυτού είναι να κινδυνεύουν ασθενείς στα χέρια τσαρλατάνων «γιατρών» και να δημιουργείται μία γενικότερη ανησυχία και έλλειψη εμπιστοσύνης, ενώ παράλληλα να αδικούνται σοβαροί και αξιόλογοι γιατροί, λόγω των φημών για το ποιος πλέον είναι έγκριτος και ποιος όχι. Να αμαυρώνεται το όνομα της χώρας μας στο εξωτερικό, καθώς η διαφθορά και η ατιμωρησία επεκτείνεται και στον τομέα της υγείας.    

Είναι, λοιπόν, αναγκαίο να δημιουργηθεί μία ανεξάρτητη επιτροπή από έγκριτους ιατρούς, ακαδημαϊκούς και άλλους σχετικούς επαγγελματίες από την Κύπρο και από το εξωτερικό, οι οποίοι θα εξετάσουν τα πτυχία, τις σχολές από τις οποίες αποκτήθηκαν, καθώς και τις ειδικότητες ιατρών τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα, ώστε να εξακριβωθεί η εγκυρότητά τους.

Η υγεία είναι το σημαντικότερο και πολυτιμότερο αγαθό. Η ιατρική πρέπει να εξασκείται μόνο από τους διπλωματούχους σοβαρών και έγκριτων πανεπιστημίων. Να εξασκείται μόνο από ανθρώπους που επένδυσαν χρόνια, ώστε να εξασφαλίσουν τα πτυχία και την ειδικότητά τους.

Ο τομέας της υγείας επιβάλλεται να διαφυλαχθεί και να προστατευτεί με κάθε τρόπο από τέτοιου είδους σκοπιμότητες. Θα πρέπει να σπάσουμε κατεστημένα δεκαετιών, να αναδιαρθρώσουμε και να εξυγιάνουμε τον τομέα της υγείας.

Εάν οι αρμόδιοι φορείς δεν είναι διατεθειμένοι να εξυγιάνουν τον τομέα της υγείας, τότε οφείλουν να παραιτηθούν και να αναλάβουν άτομα ικανά και έτοιμα να έρθουν αντιμέτωπα με κατεστημένα και να επιβάλλουν ριζικές αλλαγές.  

Απαιτούμε η ποιότητα των υπηρεσιών υγείας και τα άτομα που εργάζονται στον βαρυσήμαντο αυτόν τομέα να είναι οι καλύτεροι και να μπορούν να το αποδείξουν με έγγραφα και στοιχεία. 

X