Ετοιμάστε τεχνικά τη χώρα για τον μαζικό εμβολιασμό

Της Θεματικής Επιτροπής “Υγεία”

Η διαδικασία μαζικού εμβολιασμού για τον SARS-Cov-2 σε παγκόσμια κλίμακα, ενδεχομένως σε δύο δόσεις, θα ενέχει πρακτικές δυσκολίες οργάνωσης πιθανώς εφάμιλλες της δυσκολίας κατασκευής του ίδιου του εμβολίου. Η διαδικασία εμβολιασμού περιπλέκεται περαιτέρω εξαιτίας της φύσης του εμβολίου, καθώς το καινοτόμο είδος του εμβολίου βασίζεται σε γενετικό υλικό mRNA, κάτι που δεν έχει ξαναενσωματωθεί σε εμβόλιο και απαιτεί τη διατήρησή του σε θερμοκρασία λιγότερη των μείον 80 βαθμών Κελσίου (-80°C). Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και στις ανεπτυγμένες χώρες, πολύ περισσότερο στις φτωχές, θα υπάρξουν δυσκολίες στη γρήγορη και ασφαλή διανομή του σε εκατομμύρια, αν όχι σε δισεκατομμύρια, ανθρώπους καθώς και στη φύλαξή του. Στη χώρα μας θα πρέπει να γίνει ουσιαστική συζήτηση και εντατική προετοιμασία προς αυτή την κατεύθυνση.

Το Υπουργείο Υγείας θα πρέπει να μεριμνήσει αμέσως για την αγορά του κατάλληλου εξοπλισμού φύλαξής του, πριν καταστεί δυσεύρετος. Γράφεται στον διεθνή τύπο ότι σύντομα θα είναι αδύνατη η γρήγορη πρόσβαση σε έναν τέτοιο εξοπλισμό.

Πέραν του τεχνικού μέρους, πρέπει να γίνει προετοιμασία καταλόγων προτεραιότητας για το ποιοι θα εμβολιαστούν πρώτοι, όταν θα δοθεί η σχετική άδεια χρήσης από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Είναι σαφές ότι δεν θα αποσταλούν όλες οι δόσεις που χρειάζεται η χώρα για ταυτόχρονο εμβολιασμό όλου του πληθυσμού από την αρχή και επομένως είναι σημαντικό από τώρα να ετοιμαστούν οι κατάλογοι εμβολιασμού των διάφορων ομάδων με προτεραιότητα (όπως αυτές θα καθοριστούν με μια διαφανή και βασισμένη σε επιστημονική τεκμηρίωση διαδικασία, η οποία, και αυτή, θα πρέπει να τύχει επεξεργασίας εκ των προτέρων). Επιπλέον, θα πρέπει να καθοριστούν το/τα εξειδικευμένα εθνικά κέντρα όπου θα πραγματοποιείται ο εμβολιασμός, καθώς, λόγω της φύσης του εμβολίου, θα είναι πιο δύσκολη η ασφαλής φύλαξή του σε πολλά κέντρα ταυτόχρονα.

Είναι δυστυχώς φανερό ότι σε πολλές περιπτώσεις ο τόπος δεν ετοιμάστηκε επαρκώς σε διάφορους τομείς κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Τα απίθανα που γίνονται στα σχολεία μας αυτό τον καιρό καθώς και σε κλειστούς χώρους εστίασης φανερώνουν την υποτίμηση του δεύτερου κύματος της πανδημίας.

Το Υπουργείο Υγείας οφείλει να δράσει έγκαιρα, αποτελεσματικά και να αξιοποιήσει όση τεχνική βοήθεια και γνώση μπορεί να παρασχεθεί στη χώρα μας από τις υποδομές της ΕΕ αλλά και από την εγχώρια επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη.

X