Νέο Κύμα

© Ας ανοίξει η οικονομία, ας λειτουργηθούν οι πιστοί

Του Νίκου Γ. Σύκα*

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται ένα καινοτόμο μέτρο το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα για επίτευξη του διττού στόχου «© Άνοιγμα της Οικονομίας, Περιορισμός της Πανδημίας». Το προτεινόμενο πρόγραμμα καλύπτει ολόκληρο τον πληθυσμό, μπορεί να υλοποιηθεί άμεσα, εύκολα και χωρίς οποιοδήποτε κόστος και να λειτουργήσει συμπληρωματικά με όλα τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτοκόλλα. 

Η διεύθυνση κατοικίας όλων των πολιτών λήγει σε ένα αριθμό από το 0 μέχρι το 9 (π.χ. οδός X, αριθμός 1 ή οδός Y, αριθμός 25 ή οδός Z, αριθμός 130 κοκ). Για κάθε διεύθυνση, ο τελευταίος αριθμός θα αποτελεί το στοιχείο για την εκ περιτροπής εφαρμογή του προτεινόμενου μέτρου. Για παράδειγμα, αύριο να μπορούν να επισκεφτούν τα κέντρα αναψυχής, τους χώρους εστίασης και τα Εμπορικά Κέντρα μόνο οι πολίτες των οποίων οι διευθύνσεις λήγουν στον αριθμό 0. Μεθαύριο να μπορούν να επισκέπτονται τους χώρους αυτούς μόνο τα άτομα των οποίων οι διευθύνσεις λήγουν στον αριθμό 1, αντιμεθαύριο τα άτομα των οποίων οι διευθύνσεις λήγουν στον αριθμό 2 κοκ. Το εκ περιτροπής αυτό μέτρο να ισχύσει για περίοδο δέκα ημερών ώστε όλοι οι πολίτες να έχουν την ευχέρεια να επισκεφθούν τα κέντρα αναψυχής. Αυτό σημαίνει ότι καθημερινά θα μπορεί να επισκέπτεται  τα κέντρα αναψυχής, τους χώρους εστίασης και τα Εμπορικά Κέντρα το 10% του πληθυσμού.

Αυτό αποτελεί το πιο αυστηρό σενάριο το οποίο όμως θα επιτρέψει στα κέντρα αναψυχής, τους χώρους εστίασης και τα Εμπορικά Κέντρα να λειτουργήσουν με ένα ικανοποιητικό αριθμό πελατών μέχρι τα Χριστούγεννα. Εξάλλου, δεν είναι το 100% του πληθυσμού που επισκέπτεται τα κέντρα αναψυχής καθημερινά. Σε κάθε περίπτωση, με την εφαρμογή του εν λόγω μέτρου θα μειωθούν δραστικά οι επαφές και η κίνηση στους χώρους αυτούς και θα αποφεύγονται οι ‘ουρές’ που παρατηρούνται σε αρκετές περιπτώσεις, ιδιαίτερα την περίοδο των Γιορτών και τα Σαββατοκύριακα.  

Ειδικότερα, στην περίπτωση των κέντρων αναψυχής και των χώρων εστίασης, το μέτρο «© Άνοιγμα της Οικονομίας, Περιορισμός της Πανδημίας» μπορεί να ενισχυθεί με πρόσθετα μέτρα όπως: α) επαρκής εξαερισμός / λειτουργία σε εξωτερικούς χώρους και β) τοποθέτηση πλαστικού προστατευτικού χωρίσματος ανάμεσα στα τραπέζια αλλά ακόμη και πάνω στο ίδιο το τραπέζι μιας ‘παρέας’ ώστε να προστατεύονται τα άτομα της ίδιας της ομάδας.

Μετά το πρώτο δεκαήμερο εφαρμογής του συγκεκριμένου μέτρου και εάν η επιδημιολογική εικόνα το επιτρέπει, θα μπορούσαμε  να έχουμε το πρώτο βήμα χαλάρωσης πριν τα Χριστούγεννα. Δηλαδή, το τελευταίο δεκαήμερο του χρόνου να μπορούν να επισκέπτονται τα κέντρα αναψυχής, τους χώρους εστίασης και τα Εμπορικά Κέντρα τα άτομα των οποίων ο τελευταίος αριθμός στις διευθύνσεις τους λήγει στο 0 και στο 1, την επόμενη μέρα στο 2 και στο 3 κοκ. Αυτό σημαίνει ότι στο σενάριο αυτό κάθε μέρα θα μπορούν να επισκέπτονται τα κέντρα αναψυχής, τους χώρους εστίασης και τα Εμπορικά Κέντρα το 20% του πληθυσμού. Αυτό θα ισχύσει επίσης για ένα δεκαήμερο. Εάν η επιδημιολογική εικόνα το επιτρέψει, το πρώτο δεκαήμερο του νέου χρόνου θα μπορούν να επισκέπτονται τα κέντρα αναψυχής, τους χώρους εστίασης και τα Εμπορικά Κέντρα τα άτομα των οποίων ο τελευταίος αριθμός στις διευθύνσεις τους λήγει στο 0, στο 1 και στο 2, την επόμενη μέρα στο 3, στο 4 και στο 5 κοκ. Αυτό θα επιτρέψει στο 30% του πληθυσμού να επισκέπτεται –εκ περιτροπής– τα κέντρα αναψυχής, τους χώρους εστίασης και τα Εμπορικά Κέντρα καθημερινά.     

Η ευελιξία του προτεινόμενου μέτρου έγκειται στο γεγονός ότι το ποσοστό του πληθυσμού που θα μπορεί να  επισκέπτεται τα κέντρα αναψυχής, τους χώρους εστίασης και τα Εμπορικά Κέντρα θα μπορεί να αυξομειώνεται από το 10% έως το 90% ανά δεκαήμερο ανάλογα με την εξέλιξη της επιδημιολογικής εικόνας. Με τη βοήθεια του εργαλείου αυτού θα ρυθμίζεται σε συνεχή βάση ο έλεγχος της διασποράς του ιού ενώ θα αποφευχθεί το πλήρες lockdown ενός σημαντικού από κάθε άποψη κλάδου. 

Καθόσον αφορά την εφαρμογή του προγράμματος «© Άνοιγμα της Οικονομίας, Περιορισμός της Πανδημίας» ο έλεγχος των στοιχείων μπορεί να γίνεται μέσω μιας βεβαίωσης όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία του ατόμου και η διεύθυνση της κατοικίας του. Τη βεβαίωση θα μπορούν να προμηθευτούν όλοι οι πολίτες από τους κοινοτάρχες ή τους ιερείς της ενορίας τους. Τη βεβαίωση θα την έχουν μαζί τους όλα τα άτομα που επισκέπτονται τα κέντρα αναψυχής, τους χώρους εστίασης και τα Εμπορικά Κέντρα για τους προβλεπόμενους ελέγχους.

Το προτεινόμενο πρόγραμμα θα μπορούσε να εφαρμοστεί στο πλαίσιο της σταδιακής άρσης των υφιστάμενων μέτρων, ώστε το άνοιγμα της οικονομίας και ο περιορισμός της πανδημίας να ρυθμίζονται ανάλογα σε διαρκή βάση. Ακόμη δεν άρχισαν καλά-καλά τα εμβόλια και ήδη παρουσιάστηκαν τα πρώτα σοβαρά προβλήματα (αλλεργίες / αναφυλαξία). Κανείς δεν ξέρει πόσα άλλα προβλήματα θα παρουσιαστούν μέχρι που η δημιουργία ανοσίας αγέλης με τα εμβόλια να ‘δαμάσει’ την πανδημία. Χρειάζονται καινοτόμες λύσεις εδώ και τώρα, ιδιαίτερα ενόψει και του αναμενόμενου τρίτου κύματος.

Το σχέδιο που έχω εισηγηθεί μπορεί να προσαρμοστεί και εφαρμοστεί και για τον εκ περιτροπής εκκλησιασμό των πιστών τις Κυριακές και τις Μεγάλες Γιορτές, ώστε να ρυθμιστεί με ένα δίκαιο και ισομερή τρόπο το ποσοστό των ατόμων που θα προσέρχεται στους Ιερούς Ναούς. Το μέτρο για την εκ περιτροπής συμμετοχή των ατόμων με βάση τον τελευταίο αριθμό στη διεύθυνσή τους, μπορεί κάλλιστα να συνδυαστεί και με την αύξηση του αριθμού των Λειτουργιών που έχει προτείνει η Εκκλησία για την περίοδο των Γιορτών.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, από την έναρξη της πανδημίας το Νοέμβριο 2019 μέχρι σήμερα, η αποτυχία της διαχείρισης της πανδημίας οφείλεται κυρίως στην έλλειψη καινοτομίας.

Η δημιουργική ιδέα που παρουσιάζεται στο παρόν άρθρο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς τη γραπτή μου έγκριση. Μια καινοτόμος ιδέα μπορεί να υλοποιηθεί καλύτερα από τον ίδιο τον δημιουργό της.    

*Ο Νίκος Γ. Σύκας είναι Σύμβουλος Στρατηγικής, Επικοινωνίας και Καινοτομίας.

X