7 Προτάσεις Καινοτομίας από το Νέο Κύμα – Η Άλλη Κύπρος

Έχουμε δημιουργήσει 15 Θεματικές Επιτροπές και σε αυτές εργάζονται εθελοντικά άτομα διαφόρων ειδικοτήτων, με όραμα και με πολλή όρεξη για τη δημιουργία της «Άλλης Κύπρου».

Οι Θεματικές Επιτροπές του κοινωνικο-πολιτικού κινήματος “Νέο Κύμα – Η Άλλη Κύπρος” εργάζονται για την ετοιμασία επτά καινοτόμων προτάσεων για τον εκσυγχρονισμό της κοινωνίας:

Ολοκληρωμένο σχέδιο για τη δημιουργία Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, επεξεργάζεται η Θεματική Επιτροπή “Υγεία”. «Σύγχρονο Σχολείο» ετοιμάζουν τα μέλη της Θεματικής Επιτροπής για την “Παιδεία”, ενώ η αντίστοιχη Θ.Ε. για το “Περιβάλλον και την Αειφορία” σκοπεύει να μας προτείνει ενεργειακά αυτόνομες κοινότητες, καθώς και σχέδιο για την κυκλική οικονομία. Η Θ.Ε. “Οικονομία” θα ετοιμάσει σχέδιο για τη μεταρρύθμιση της οικονομίας, καθώς και για την ψηφιακή οικονομία. Πρόγραμμα για οριζόντια ψηφοφορία θα ετοιμάσει η Θεματική Επιτροπή “Εσωτερική Διακυβέρνηση και Δικαιοσύνη”. Όσον αφορά στο πρόγραμμα της Θ.Ε. “Έρευνα και Καινοτομία”, αυτό περιλαμβάνει το μεγάλο και επίκαιρο ζήτημα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Όταν ετοιμαστούν οι προτάσεις θα κοστολογηθούν και θα δοθούν στη δημοσιότητα.

Όσοι από εσάς επιθυμείτε να εργαστείτε σε μία από τις πιο πάνω προτάσεις, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο: info@neokyma.org.cy

X