7 Προτάσεις Καινοτομίας από το Νέο Κύμα – Η Άλλη Κύπρος

Έχουμε δημιουργήσει 15 Θεματικές Επιτροπές και σε αυτές εργάζονται εθελοντικά άτομα διαφόρων ειδικοτήτων, με όραμα και πολλή όρεξη για τη δημιουργία της «Άλλης Κύπρου».

Οι Θεματικές Επιτροπές του κοινωνικο-πολιτικού κινήματος “Νέο Κύμα – Η Άλλη Κύπρος” εργάζονται τις τελευταίες ημέρες για την ετοιμασία επτά καινοτόμων προτάσεων για τον εκσυγχρονισμό της κοινωνίας:

Ολοκληρωμένο σχέδιο για τη δημιουργία Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, επεξεργάζεται η Επιτροπή Υγείας. «Σύγχρονο σχολείο» ετοιμάζουν τα μέλη της Θεματικής για την Παιδεία, ενώ η αντίστοιχη Επιτροπή για τον Περιβάλλον και την Αειφορία σκοπεύει να μας προτείνει ενεργειακά αυτόνομες κοινότητες, καθώς και σχέδιο για την κυκλική οικονομία σε συνεργασία με τη Θεματική Επιτροπή Οικονομίας. Η εν λόγω Επιτροπή θα ετοιμάσει σχέδιο και για τη ψηφιακή οικονομία. Πρόγραμμα για οριζόντια ψηφοφορία θα ετοιμάσει η Θεματική Επιτροπή Εσωτερικής Διακυβέρνησης και Δικαιοσύνης. Όσον αφορά στο πρόγραμμα της Θεματικής Έρευνα και Καινοτομία, αυτό περιλαμβάνει το μεγάλο και επίκαιρο ζήτημα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Όταν ετοιμαστούν οι προτάσεις θα κοστολογηθούν και θα δοθούν στη δημοσιότητα.

Όσοι από εσάς επιθυμείτε να εργαστείτε σε μία από τις πιο πάνω προτάσεις, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο: info@neokyma.org.cy

X