Ζητούμε να τηρηθούν οι πρόνοιες της Περιβαλλοντικής Αρχής για τον Ακάμα

Της Ξένιας Οικονομίδου

Η χερσόνησος του Ακάμα έχει μοναδικό φυσικό περιβάλλον, σπάνια και πλούσια βιοποικιλότητα, απαράμιλλη ομορφιά, μακραίωνη ιστορία και πλούσιο πολιτισμό.

Πρόκειται για πολύτιμα στοιχεία, που χρειάζεται να προστατεύσουμε και να αναδείξουμε με προσοχή και σεβασμό.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα πρέπει να είναι επικεντρωμένα και να παρέχουν πρώτα απ΄ όλα προστασία στο φυσικό περιβάλλον και στη βιοποικιλότητα σε ολόκληρη τη χερσόνησο.

Παράλληλα πρέπει να εστιάσουν στα οφέλη που θα αποκομίσουν οι τοπικές κοινότητες και το κράτος, με γνώμονα πάντα η ανάπτυξη να είναι βιώσιμη.

Η πολιτική να «αναπτύξουμε την κάθε περιοχή με οποιοδήποτε κόστος» είναι απαρχαιωμένη, μη βιώσιμη και ζημιογόνα για τον τόπο. Κάποιες περιοχές, όπως είναι ο Ακάμας, είναι σημαντικό να παραμείνουν άθικτες και μόνο αν κριθεί απαραίτητη η ανάπτυξή τους, τότε να αναπτυχθούν και μάλιστα σε ενδεδειγμένες περιοχές έπειτα από μελέτες των ειδικών.   

Η αρμόδια Περιβαλλοντική Αρχή έθεσε σοβαρές επιφυλάξεις για το Τοπικό Σχέδιο Ακάμα. Το σχέδιο τώρα θα εξεταστεί από το Πολεοδομικό Συμβούλιο και υπάρχουν ήδη ανησυχίες για παρεμβάσεις διαφόρων παραγόντων για την εκμηδένιση των προϋποθέσεων που έθεσε η Περιβαλλοντική Αρχή. Φαίνεται ότι τα συμφέροντα είναι πολύ μεγαλύτερα από ό,τι η προστασία του περιβάλλοντος και το κοινό καλό.   

Η επίσημη ανακήρυξη του Ακάμα σε προστατευόμενη περιοχή και ο σεβασμός στη διαφύλαξη και τήρηση των προνοιών του σχεδίου Natura 2000 κινείται με πολύ αργό ρυθμό και αυτό μας ανησυχεί ιδιαίτερα.

Η ανεπάρκεια περιβαλλοντικής συνείδησης που διακρίνει τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες θέτουν στο επίκεντρο την κερδοφορία από τις οικοδομικές αναπτύξεις, καθιστούν τη μαζικότερη εμπλοκή της Κοινωνίας των Πολιτών και όλων των ευαισθητοποιημένων και συνειδητοποιημένων πολιτών απαραίτητη. Η αυθαιρεσία πρέπει να σταματήσει.  

X