Το Volt Europa καθόρισε 5+1 θεμελιώδεις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα και στην Ευρώπη συνολικά

1.Έξυπνο Κράτος – Η εκπαίδευση και η ψηφιοποίηση είναι σημαντικά στοιχεία του 21ου αιώνα
Οι κυβερνήσεις πρέπει να παρέχουν δημόσιες υπηρεσίες τελευταίας τεχνολογίας προς όφελος των πολιτών και των κατοίκων τους
. Αυτό περιλαμβάνει:
• ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών για τη μείωση της σπατάλης και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών
• εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος
• παροχή υψηλής ποιότητας υγειονομικής περίθαλψης σε όλους
• παροχή δίκαιου και διαφανούς νομικού συστήματος, αποτελεσματική επιβολή του νόμου και καταπολέμηση της διαφθοράς και της φοροδιαφυγής
• εγγύηση των ψηφιακών δικαιωμάτων και της ελευθερίας
• ισχυρή υποστήριξη της έρευνας

2. Οικονομική Αναγέννηση – Οι ευρωπαϊκές οικονομίες πρέπει να είναι ο κινητήριος μοχλός της προόδου της κοινωνίας και να επιτρέπουν ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο για όλους. Με αυτό το σκεπτικό θέλουμε:
• να στοχεύσουμε σε ηγετική θέση στην καινοτομία
• να αντιμετωπίσουμε την ανεργία με καινοτόμα προγράμματα εργασίας, με μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα εργασίας και με τη διευκόλυνση της ίδρυσης μικρών επιχειρήσεων
• να ανοικοδομήσουμε οικονομικά προβληματικές περιοχές
• να δώσουμε ώθηση στην κυκλική οικονομία
• να προωθήσουμε μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Τεχνητή Νοημοσύνη
• να καθιερώσουμε έναν πανευρωπαϊκό εταιρικό φόρο
• να δημιουργήσουμε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό κοινωνικό και φορολογικό σύστημα

3. Κοινωνική Ισότητα – Κανείς δεν πρέπει να μείνει πίσω – ανεξάρτητα από το φύλο, το εισόδημα, τη θρησκεία ή την καταγωγή του. Κάθε άτομο στην Ευρώπη πρέπει να έχει ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες. Για να το πετύχουμε αυτό, θέλουμε να θεσπίσουμε πολιτικές που:
• σταματούν τις ανισότητες και τις διακρίσεις με βάση το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την εθνικότητα, τη θρησκεία, την εθνική προέλευση, την καταγωγή ή το χρώμα του δέρματος
• ανακουφίζουν τη φτώχεια και την έλλειψη στέγης, π.χ. με κοινωνική στέγαση προσβασιμότητα σε κοινωνικές παροχές και δωρεάν υγειονομική περίθαλψη για όλους
• εγγυώνται δωρεάν εκπαίδευση σε όλους, από την προσχολική έως την τριτοβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση
• θα δίνουν έμφαση στα δικαιώματα του ατόμου στο σώμα του με πανευρωπαϊκά εναρμονισμένους κανόνες σχετικά με τα αναπαραγωγικά δικαιώματα, τη σεξουαλική εργασία και το τέλος της ζωής με αξιοπρέπεια (ευθανασία)

4. Παγκόσμια Ισορροπία – Η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για το ρόλο της στις παγκόσμιες προκλήσεις. Θέλουμε να καθιερώσουμε πολιτικές σύμφωνες με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης σε τομείς όπως:
• η κλιματική αλλαγή
• το δίκαιο διεθνές εμπόριο
• η βιώσιμη γεωργία
• η ασφάλεια των τροφίμων
• η βιοποικιλότητα
• η διεθνής αναπτυξιακή συνεργασία
Στον τομέα της μετανάστευσης υποστηρίζουμε:
• ένα νέο σύστημα “καταμερισμού των βαρών” σχετικά με τους πρόσφυγες
• διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης μεταναστευτικής πολιτικής, με ανθρωπιστική προσέγγιση, που επιτρέπει την ενσωμάτωση των μεταναστών στην Ευρώπη
• τη δημιουργία ενός διεθνούς συστήματος για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των προσφυγικών κρίσεων
• τον τερματισμό της ανιθαγένειας στην Ευρώπη

5. Ενδυνάμωση των Πολιτών – Οι πολίτες πρέπει να αποκτήσουν τη δυνατότητα να επηρεάζουν την πολιτική πέρα από την απλή εκλογική τους συμμετοχή. Οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να ενθαρρυνθούν:
• να λαμβάνουν τεκμηριωμένες πολιτικές αποφάσεις
• να είναι σε θέση να επηρεάσουν την πολιτική πέρα από τις εκλογές
• να ασκούν τα δημοκρατικά τους δικαιώματα στο πλαίσιο ζωντανών, σταθερών και ιδιαίτερα διαβουλευτικών δημοκρατιών
• Οι πολιτικές μας να βασίζονται σε βέλτιστες πρακτικές σχετικά με την προώθηση ενός πλουραλιστικού τοπίου πληροφόρησης και μέσων ενημέρωσης, σε εργαλεία και τεχνολογίες για την πολιτική δέσμευση και ενδυνάμωση και σε τρόπους με τους οποίους οι δημοκρατίες μπορούν να ευδοκιμήσουν.

+1. Μεταρρύθμιση της ΕΕ – Αγαπάμε την ΕΕ – αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης
Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το κοινό μας όραμα: καταφέραμε να ενωθούμε και να οικοδομήσουμε μια Ένωση που εξασφάλισε την ειρήνη και την ευημερία για πάνω από εξήντα χρόνια.
Ωστόσο, έχει τις αδυναμίες της, γι’ αυτό και θέλουμε να μεταρρυθμίσουμε και να ενισχύσουμε τη διακυβέρνηση και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ για
• μια πιο δημοκρατική, πιο διαφανή και πιο ισχυρή Ευρώπη
• μια ομοσπονδιακή Ευρώπη
Προτείνουμε συγκεκριμένες πολιτικές για πιο αποτελεσματική δράση της ΕΕ για την προώθηση και την προστασία των συμφερόντων όλων των Ευρωπαίων πολιτών.

X