Το στοίχημα δεν είναι οι επόμενες εκλογές αλλά οι επόμενες γενεές

Νέο Κύμα – Η Άλλη Κύπρος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την Τετάρτη 27 Μαΐου ένα φιλόδοξο σχέδιο για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας με τον τίτλο «Επόμενη Γενιά της ΕΕ». Την ίδια μέρα, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Ν. Αναστασιάδης ανακοίνωσε το κυπριακό πακέτο μέτρων. Αξίζει να συγκρίνουμε τα δύο προγράμματα.

Η ΕΕ προτείνει ένα ειδικό σχέδιο ύψους 750 δις ευρώ, το οποίο θα ενταχθεί στο μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό της πλαίσιο και θα προστεθεί στα περίπου 500 δις ευρώ που έχουν ήδη αποφασιστεί για ενίσχυση των οικονομιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, με συνολικό ποσό που ξεπερνά το 1 τρις ευρώ, η Ευρώπη δίδει σαφή ένδειξη της αποφασιστικότητάς της να αντιμετωπίσει τις δυσμενείς συνέπειες της τρέχουσας κρίσης και να βοηθήσει τα κράτη-μέλη της να βγουν από την κρίση ενδυναμωμένα.

Σημαντικά στοιχεία της πρωτοβουλίας της ΕΕ είναι η αλληλεγγύη και η αλληλοβοήθεια, με τη διοχέτευση περισσότερων πόρων στις χώρες του Νότου που έχουν πληγεί περισσότερο (περιλαμβανομένης και της Κύπρου). Επίσης, ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο είναι η διοχέτευση πόρων στους πιο νευραλγικούς τομείς της κοινωνίας, έτσι ώστε να μπορέσει η Ευρώπη να αποτελέσει δυνατό παράγοντα στον κόσμο του αύριο. Η Ευρώπη επενδύει στοχευμένα και μεταξύ άλλων  στην ενδυνάμωση των ιατροφαρμακευτικών υποδομών, έτσι ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα ενδεχόμενες πανδημίες, και στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Επενδύει επίσης στη ψηφιοποίηση, για να καλύψει το χάσμα μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, επενδύει στην Παιδεία και στα πανεπιστήμια, με ειδική έμφαση στην ανταλλαγή φοιτητών (ERASMUS+), επενδύει στην κοινωνική συνοχή. Δικαιολογημένα η Γερμανία και Γαλλία, που έθεσαν τις βάσεις γι’ αυτήν την πρωτοβουλία, αλλά και η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέσπασαν εγκώμια από την πλειοψηφία των αναλυτών, γιατί η πρωτοβουλία ανοίγει το δρόμο για μια πιο δυνατή και αλληλέγγυα Ευρώπη. Μένει αυτή η καθόλα θετική κίνηση να ξεπεράσει τα εναπομείναντα τεχνικά εμπόδια και αντιρρήσεις από ορισμένα κράτη-μέλη, ώστε να τεθεί σε εφαρμογή.

Ομολογουμένως, η Κύπρος αντιμετώπισε με σχετικά ικανοποιητικό τρόπο τις επιπτώσεις της πανδημίας στην οικονομία, παρά ορισμένες υπερβολές κάποιων διατάξεων. Θα πρέπει, ωστόσο, να θεωρείται δεδομένο ότι θα αντιμετωπίσει σοβαρές προκλήσεις στο άμεσο μέλλον, οι οποίες αντανακλούν τις διαρθρωτικές της αδυναμίες και ειδικότερα την υπερεξάρτησή της από τον παραδοσιακής μορφής τουρισμό και τον κατασκευαστικό τομέα, ιδιαίτερα όσον αφορά την ανέγερση υψηλών κτηρίων που απευθύνονται σε πλούσιους ξένους επενδυτές, οι πλείστοι εκ των οποίων δεν έχουν καμία σχέση ή παρουσία στην Κύπρο. Τα επόμενα 1-2 χρόνια αναμένονται να είναι κρίσιμα.

Κάποιος παρατηρητής θα ανέμενε ότι το πρόγραμμα της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας θα έθετε τις βάσεις για την προσαρμογή της Κύπρου στην κοινωνία του αύριο, όπως το αντίστοιχο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αντ’ αυτού, το πρόγραμμα φαίνεται να στοχεύει στην ικανοποίηση των αιτημάτων των διαφόρων ομάδων πίεσης, χωρίς ιεράρχηση και χωρίς προτεραιότητες. Παροχές για όλες τις ομάδες, χωρίς στόχευση. Ένα πρόγραμμα που, αντί να ανοίγει προοπτικές στην ένταξη των νέων ανθρώπων στην σύγχρονη παραγωγική διαδικασία, επιβαρύνει τη γενιά του αύριο.

Ευτυχώς υπάρχει ακόμη χρόνος για μερική τουλάχιστον προσαρμογή. Για να μπορέσει η Κύπρος να επωφεληθεί από το γενναιόδωρο πρόγραμμα που διαμορφώνουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, θα πρέπει να επεξεργαστεί συγκροτημένο πρόγραμμα δράσης με αντίστοιχες προτεραιότητες όπως οι Ευρωπαϊκές: ιατρική περίθαλψη, κλιματική αλλαγή, πράσινη ανάπτυξη, ψηφιοποίηση, καινοτομία, ευφυείς επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, παιδεία και πολιτισμός. Ειδικά για την Κύπρο σημαντικοί τομείς είναι η συνδεσιμότητα με την ανάπτυξη βιώσιμων μορφών ποιοτικού τουρισμού, ο οποίος θα υποστηρίζεται από μια σύγχρονη γεωργική παραγωγική διαδικασία.

Η κυβέρνηση έχει μια χρυσή ευκαιρία: να συμβάλει στην οικοδόμηση της Κύπρου της επόμενης γενιάς – δεν πρέπει να την αφήσει να πάει χαμένη. Το πρόγραμμα στήριξης της ΕΕ για τους 27 είναι σημαντικό και πρωτόγνωρο. Είναι μια ευκαιρία για την Κύπρο να το υιοθετήσει, να το αντιγράψει και να μάθει από αυτό.

Το «Νέο Κύμα – Η Άλλη Κύπρος» θα καταθέσει σειρά προτάσεων για την ουσιαστική εκμετάλλευση των διαθέσιμων Ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Είναι η ώρα για μια άλλη αρχιτεκτονική ανάπτυξης, είναι η ώρα για μια Άλλη Κύπρο!

*Νέο Κύμα – Η Άλλη Κύπρος

Το «Νέο Κύμα – Η Άλλη Κύπρος, είναι ένα κοινωνικο-πολιτικό «startup», που αφουγκράζεται τις ανάγκες της κοινωνίας για αλλαγή και εκσυγχρονισμό.

Το «Νέο Κύμα – Η Άλλη Κύπρος», δημιουργήθηκε από ανεξάρτητους, ελεύθερα σκεπτόμενους και ενεργούς πολίτες, προερχόμενους από ένα ευρύ κοινωνικό φάσμα. Στο «Νέο Κύμα – Η Άλλη Κύπρος» μάς ενώνει η αγάπη για τον τόπο μας, καθώς και η αγωνία για τη μέχρι τώρα πορεία του. Μας ενώνει η επείγουσα ανάγκη να βελτιώσουμε και να αλλάξουμε τη χώρα μας, κρατώντας τα καλά και γκρεμίζοντας όλα όσα την καθηλώνουν.

Όραμά μας: Μια Κύπρος που εκσυγχρονίζεται με βάση τις αρχές της αειφορίας, που είναι καινοτόμος, σύγχρονη οικονομία, κοινωνικό κράτος, και που προσεγγίζει τα θέματα ολιστικά. Οραματιζόμαστε ένα ισχυρό πολιτειακό αξιακό σύστημα βασισμένο σε δημοκρατικές αρχές και ηθικές αξίες. Οραματιζόμαστε μια καλύτερη Κύπρο, μια «Άλλη Κύπρο»!

X