Νέο Κύμα

Θ. Ε. “Περιβάλλον και Αειφορία”

Κυκλική οικονομία
Η κυκλική οικονομία είναι συνώνυμη της βιώσιμης ανάπτυξης που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να συνεχίσει να αναπτύσσεται η κοινωνία μας και να εξασφαλίζεται η επάρκεια των φυσικών πόρων. Η κυκλική οικονομία είναι ένα νέο οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης που θα περιορίζει τα απόβλητα, αλλά και θα μειώνει την ανάγκη για νέους πόρους που πρέπει να αντληθούν με μεγάλο οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος.

Με την βιώσιμη ανάπτυξη αναβαθμίζουμε το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων, μέσω ευφυέστερης χρήσης των πόρων και μιας σύγχρονης οικονομίας που συμβάλλει στην ευημερία των πολιτών. Ό,τι προηγουμένως θεωρείτο ως “απόβλητο”, τώρα δύναται να μετατραπεί σε πρώτη ύλη. Τα απόβλητα είναι πηγή ρύπανσης. Ωστόσο, όταν υποβάλλονται σε σωστή διαχείριση και επεξεργασία, τα απόβλητα μπορούν να μετατραπούν σε χρήσιμα προϊόντα.

Η εφαρμογή της ♻️ κυκλικής οικονομίας: ανταλλαγή, εκμίσθωση, επαναχρησιμοποίηση, επισκευή, ανακαίνιση, ανακύκλωση και ανάκτηση των υπαρχόντων υλικών και προϊόντων, μπορεί να επιλύσει σε πολύ μεγάλο βαθμό το τεράστιο πρόβλημα με τα απόβλητα.

Η καλύτερη επιλογή είναι να πάψουμε να παράγουμε απόβλητα. Επειδή δυστυχώς όμως αυτό δεν είναι εφικτό, πρέπει να μειώσουμε την παραγωγή τους, να μην τα πετάμε όπου νά’ ναι και να μάθουμε να εφαρμόζουμε τις πρακτικές της κυκλικής οικονομίας. Η εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας εναπόκειται, όμως, κατά κύριο λόγο στο κράτος.

Μια κυκλική οικονομία είναι ένα οικονομικό σύστημα κλειστών βρόχων (κύκλων) στο οποίο οι πρώτες ύλες, τα συστατικά και τα προϊόντα χάνουν την αξία τους όσο το δυνατόν λιγότερο. Χρησιμοποιούνται ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στον πυρήνα του συστήματος αυτού βρίσκεται ο μακροχρόνιος σχεδιασμός.

Ως “Νέο Κύμα – Η Άλλη Κύπρος” προτείνουμε την εφαρμογή των αρχών της Κυκλικής Οικονομίας στην Κύπρο, υπερβαίνοντας ταυτόχρονα τους πολλούς φραγμούς που τίθενται από την αντικατάσταση της γραμμικής οικονομίας από την κυκλική.

Στην απουσία και έλλειψη ενός ολοκληρωμένου Κυκλικού ορισμού οι επιχειρήσεις αδυνατούν να εντοπίσουν κυκλικές ευκαιρίες και αυτό καθιστά επιτακτική την ανάγκη για καθοδήγηση σε αυτόν τον τομέα και για καθιέρωση Πράσινης Πολιτικής Δημοσίων Συμβάσεων.

Τονίζεται η ανάγκη για προώθηση στο μέγιστο των πρωτοβουλιών για πλήρη απορρόφηση και αξιοποίηση των κονδυλίων από την Πράσινη Συμφωνία.

Καλείται η κυβέρνηση να προχωρήσει πάραυτα στη δημιουργία Πράσινου Ταμείου από τα έσοδα των πωλήσεων πλαστικών σακουλιών και άλλων ειδών και τα χρήματα να διατίθενται αποκλειστικά για έργα επωφελή για το περιβάλλον.

Το “Νέο Κύμα – Η Άλλη Κύπρος” στηρίζει την προώθηση των 17 Στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Δυστυχώς η Κύπρος είναι τελευταία στην ΕΕ όσον αφορά τους 17 Στόχους. Η θέση της Κύπρου θα βελτιωθεί με τη συνεργασία του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα σύμφωνα με τον Στόχο 17 (συνεργασία για επίτευξη των Στόχων). Απαιτείται η χρηματοδότηση των ΜΚΟ (μη-κερδοσκοπικών οργανισμών) για να μπορούν να επιτελέσουν επαρκώς τον ρόλο τους.

Ρύπανση του περιβάλλοντος – απόβλητα
Το νερό που πίνουμε, το έδαφος όπου καλλιεργούμε την τροφή μας και ο αέρας που αναπνέουμε είναι αυτά που επηρεάζουν όλους μας από κοινού. Ιδίως τα άτομα που κατοικούν σε πιο υποβαθμισμένες περιοχές επηρεάζονται περισσότερο. Η περιβαλλοντική ρύπανση είναι και η συχνότερη αιτία των πολυάριθμων ασθενειών και των πρόωρων θανάτων.
Η ρύπανση του περιβάλλοντος επηρεάζει αρνητικά και τη βιοποικιλότητα, με σοβαρές συνέπειες για τον φυσικό κόσμο και την ευημερία του ανθρώπου.

Τα σκουπίδια δεν φυτρώνουν από μόνα τους στις παραλίες, κάποιοι ασυνείδητοι τα αφήνουν πίσω τους. Ακόμα και στην ενδοχώρα αν απορρίψουμε κάτι, θα βρει τον δρόμο του για να καταλήξει στη θάλασσα.

Οι επιπτώσεις της “κουλτούρας των σκουπιδιών”, που επικρατεί σήμερα, δηλαδή του να πετάμε πλαστικά ή άλλα απορρίμματα στο έδαφος ή στη θάλασσα, είναι ολοφάνερες στα νερά και στους ωκεανούς. Τα πλαστικά και άλλα απόβλητα μολύνουν όλο και περισσότερο τους ωκεανούς μας και σύμφωνα με υπολογισμούς των επιστημόνων έως το 2050 οι θάλασσες θα περιέχουν περισσότερα απόβλητα από ψάρια.

Τα απόβλητα είναι πηγή ρύπανσης. Ωστόσο, όταν υποβάλλονται σε σωστή διαχείριση και επεξεργασία, τα απόβλητα μπορούν να μετατραπούν σε χρήσιμα προϊόντα.

Η Κύπρος, παρά τις προειδοποιήσεις και τα πρόστιμα που της επιβάλλει η ΕΕ, παραμένει ένας μεγάλος σκουπιδότοπος. Η παραγωγή αστικών αποβλήτων στην Κύπρο εξακολουθεί να είναι σημαντικά υψηλότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ. Φαίνεται ότι είναι πιο εύκολο να παραλαμβάνουμε τις προειδοποιητικές επιστολές και να πληρώνουμε τα πρόστιμα που μας επιβάλλουν οι Βρυξέλλες, παρά να συμμορφωθούμε με το κοινοτικό κεκτημένο και να επιλύσουμε το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε με τα απόβλητα.

Κλιματική Αλλαγή
Η κλιματική αλλαγή θα αποτραπεί μόνο με ουσιαστικές πράξεις, οι οποίες πρέπει να ξεκινήσουν να εφαρμόζονται από τώρα και από όλους: κυβερνήσεις, θεσμικούς παράγοντες, εταιρείες και άτομα. Η κλιματική αλλαγή δεν αντιμετωπίζεται με εξαγγελίες και υποσχέσεις!

Η κλιματική αλλαγή δεν είναι απλώς ένα περιβαλλοντικό ζήτημα. Είναι ένα πολύπλοκο και πολύπλευρο ζήτημα με πολλές δυσάρεστες προεκτάσεις για την ύπαρξη της ζωής στον πλανήτη. Είναι αναγκαία η κατανόηση της πραγματικής διάστασης του προβλήματος, ώστε να αναπτύξουμε αποτελεσματικές πολιτικές και δράσεις, τις οποίες οφείλουμε να εφαρμόζουμε από κοινού, πολίτες και πολιτικοί, Κοινωνία και Πολιτεία.

Η προστασία του περιβάλλοντος από την κλιματική αλλαγή και από άλλους ζημιογόνους παράγοντες πρέπει να βασίζεται σε μία συνεχόμενη προσπάθεια και όχι σε ευκαιριακή και μεμονωμένη δράση.

Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία
Παρά τις φιλόδοξες εξαγγελίες, πόσο πραγματικά έτοιμη είναι η κυβέρνηση μας και όλοι οι θεσμικοί παράγοντες της χώρας μας να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες και προϋποθέσεις, να επιβάλουν αλλαγές, να χτυπήσουν κατεστημένα, να καταπολεμήσουν απαρχαιωμένες μικροπολιτικές σκοπιμότητες και νοοτροπίες, ώστε να προχωρήσει ο τόπος μπροστά και να μεταβεί σε μία βιώσιμη πράσινη οικονομία;

Θέλουμε να ελπίζουμε ότι το πολύ φιλόδοξο πακέτο, που ενδέχεται να πάρουμε από την ΕΕ, θα μας ωθήσει προς αυτήν την κατεύθυνση, καθώς η οικονομία όπως την γνωρίζουμε σήμερα είναι αναχρονιστική και μη βιώσιμη. Η πράσινη οικονομία με την ευρύτερη έννοια του όρου είναι η πρόοδος και το μέλλον!

Θάλασσες – Ωκεανοί
Η θαλάσσια ζωή και η βιοποικιλότητα στους ωκεανούς απειλούνται στις μέρες μας από την υπεραλίευση, τη ρύπανση και από το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Η ανεξέλεγκτη εκμετάλλευση των θαλασσών πρέπει να σταματήσει! Οφείλουμε να προστατεύσουμε τους «πνεύμονες της γης».

Προστασία του Περιβάλλοντος
Η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι χόμπι, δεν είναι κάτι που αφορά μόνο τους συνειδητοποιημένους πολίτες, αλλά είναι θέμα επιβίωσης. Εκτός της τεράστιας επιβάρυνσης στην υγεία, το άσχημο και αηδιαστικό θέαμα των σκουπιδιών επιβαρύνει και την αισθητική μας, την ψυχική μας ηρεμία και γαλήνη. Μας κάνει αγροίκους, απολίτιστους, μας προσβάλλει, μας μειώνει και γινόμαστε ο περίγελος της προοδευτικής Ευρώπης, όπου θέλουμε να ανήκουμε.
Εμείς οι σκεπτόμενοι πολίτες της Γης στέλνουμε ενωμένοι ξεκάθαρο μήνυμα σε κυβερνήσεις, θεσμικούς παράγοντες και επιχειρήσεις: η μάχη για την προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να συνεχιστεί, να εντατικοποιηθεί με δυναμικότερα και δραστικότερα μέτρα. Οφείλουμε όλοι να στραφούμε σε πιο βιώσιμες και οικολογικές επιλογές, οι οποίες θα προστατεύουν το περιβάλλον και θα αποτρέπουν την κλιματική αλλαγή.

Το μέλλον της Γης είναι αλληλένδετο με το μέλλον της ανθρωπότητας και πρέπει να το διαφυλάξουμε. Ο άνθρωπος οφείλει να τιμά τη φύση και να συνυπάρχει αρμονικά μαζί της. Ο σεβασμός και η έμπρακτη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος είναι προϋπόθεση για τη συνέχιση της ανθρωπότητας και της ζωής γενικότερα!

X