Θεματική Επιτροπή “Παιδεία”

Το Όραμα

Όραμά μας είναι να προσδιορίσουμε τον αληθινό ορισμό της έννοιας σχολείο, δημιουργώντας αυτοδύναμους, δημιουργικούς, αυτόνομους, ευέλικτους και σύγχρονους μαθησιακούς, σχολικούς χώρους. Ένα σχολείο όπου δάσκαλοι, μαθητές και όλοι όσοι εμπλέκονται άμεσα σε αυτό θα το βιώνουν ως χώρο εξερεύνησης, δημιουργίας, χαράς, μάθησης και αλλαγής.

Σε αυτό το σχολείο θα δίνονται ευκαιρίες στους μαθητές να αναπτύσσονται ολόπλευρα, θα ωθούνται οι εκπαιδευτικοί να είναι σε δημιουργική εγρήγορση και μάθηση παράλληλα με τους διδασκόμενους και θα εργοδοτούνται παιδαγωγοί με όραμα και μέριμνα την αειφόρα αναζήτηση μιας εξελικτικής διαδικασίας βελτίωσης του σχολείου τους. Αυτοί οι παιδαγωγοί σαν ηγέτες θα διευθύνουν  σωστά ένα σχολείο με εφόδια τη γνήσια αγάπη τους για τη σωστή εκπαίδευση και την πραγματική έγνοια για τον μαθητή, τον εκπαιδευτικό και το μαθησιακό περιβάλλον εντός και εκτός του σχολείου.

Όραμά μας είναι το σχολείο να εστιάζει πραγματικά στον μαθητή και να τον οδηγεί αρμονικά και δημιουργικά στο μέγιστο των δυνατοτήτων του. Η ανάπτυξη ενός μαθητή σε κάθε επίπεδο απαιτεί μια αλληλουχία συνθηκών και προϋποθέσεων. Μεταξύ άλλων, απαιτεί την ώθηση, την εστίαση και το πάθος του εκπαιδευτικού να καθοδηγεί τα παιδιά στην έρευνα. Απαιτεί την πνευματική καλλιέργεια για αναζήτηση δρόμων, με κοινό στόχο τη μέγιστη εξέλιξή τους και μια σχολική μονάδα που δημιουργεί για τους μαθητές περιβάλλον με ευκαιρίες για ποικίλες και πλούσιες μαθησιακές εμπειρίες.

 Όραμά μας είναι ένα εκπαιδευτικό σύστημα που δεν οριοθετεί ούτε ορίζει την εκπαίδευση ως ένα προϊόν που αγοράζεται ούτε ως μια μονάδα παραγωγής συγκεκριμένου προϊόντος, αλλά ως ένα δικαίωμα και ταξίδι. Ένα εκπαιδευτικό σύστημα που δεν βλέπει τον εκπαιδευτικό ως έναν υπάλληλο γραφείου που εφαρμόζει έτοιμα προγράμματα. Δεν τον βλέπει ως υπάλληλο με μακροσκελές βιογραφικό γεμάτο από τίτλους σπουδών, επιμορφώσεις και συνεχείς πιστοποιήσεις, αλλά ως άτομο που συμμετέχει σε όλες τις δραστηριότητες του σχολείου, από την οργάνωση και τα οικονομικά θέματα μιας τάξης μέχρι την εφαρμογή του αναλυτικού προγράμματος. Θέλουμε ένα σχολείο που διδάσκει χωρίς διακρίσεις και με ζήλο όλα τα μαθήματα και όπου η τέχνη και η αισθητική έχουν σημαντική  θέση. Γιατί η διδασκαλία είναι επιστήμη και συνάμα τέχνη, και γιατί η μάθηση και η ανάπτυξη του κάθε ατόμου είναι δικαίωμα και όχι προϊόν.

Οι Στόχοι

 1. Η δημιουργία ενός αυτόνομου, δημιουργικού, ευέλικτου, αυτοδύναμου, σύγχρονου σχολείου, το οποίο θα είναι χώρος και εργαστήριο εξερεύνησης, δημιουργίας, χαράς, μάθησης και ενθάρρυνσης της αλλαγής είναι απαραίτητη
 2. Το κάθε σχολείο θα έχει την ευθύνη για τους αναγκαίους πόρους και τις πηγές που χρειάζεται για τη δημιουργία ενός πλούσιου μαθησιακού περιβάλλοντος για κάθε μαθητή.
 3. Είναι αναγκαία η παροχή πολυεπίπεδων και πολυδιάσταστων ευκαιριών σε κάθε εκπαιδευτικό για βελτίωση και αυτοβελτίωση, μόρφωση και αυτομόρφωση.
 4. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού πρέπει να είναι μοναδικός και με καθολική βαρύτητα προς τους διδασκόμενους.
 5. Το έργο του εκπαιδευτικού χρειάζεται να αξιολογείται με πλάνο που θα καθορίζεται και θα συμφωνείται από κοινού, με τη διεύθυνση της σχολικής μονάδας.
 6. Είναι αναγκαία περισσότερα κανάλια επικοινωνίας μεταξύ των εκπαιδευτικών.
 7. Η επιλογή εργοδότησης εκπαιδευτικών από τις σχολικές μονάδες να είναι απαραίτητο να στηρίζεται και στην επίδειξη πορτοφόλιο, στη συνέντευξη και στη δειγματική διδασκαλία.
 8. Πρέπει να γίνει Βελτίωση των διαδικασιών διδασκαλίας και μάθησης με βάση παραδείγματα και εφαρμογές πολυεπίπεδης και πολυδιάστατης εκπαιδευτικής έρευνας.
 9. Χρειαζόμαστε την υιοθέτηση μιας αυθεντικής, διαμορφωτικής αξιολόγησης για τους μαθητές και με διαθέσιμη ποικιλία πρακτικών αυτοαξιολόγησης των μαθητών.
 10. Θέλουμε να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής και απόφασης από το ίδιο το σχολείο για τις ανάγκες επιμόρφωσης.
 11. Είναι αναγκαία η προώθηση της «από κάτω προς τα πάνω» διαδικασίας λήψης αποφάσεων, ώστε τα σχολεία να αποκτήσουν την δύναμη και την αυτονομία που χρειάζονται για να επιτελέσουν το έργο τους.
 12. Τα σχολεία και οι άμεσα εμπλεκόμενοι σε αυτά χρειάζεται να επανακτήσουν και πάλι το κύρος και τη δύναμή τους, κάτι που θα βοηθήσει στον προσανατολισμό τους προς την πραγματική μάθηση και την σφαιρική/ καθολική ενδυνάμωση των μαθητών τους.
 13. Είναι απαραίτητη η αποτελεσματική εφαρμογή του αναλυτικού προγράμματος, μέσα από την προσφορά σε μαθητές και σε εκπαιδευτικούς εμπλουτισμένων εμπειριών και πληθώρας ευκαιριών για δράση, σκέψη και μάθηση.
 14. Απαιτείται η υιοθέτηση της Γλώσσας και της Τεχνολογίας τόσο ως μέσα επικοινωνίας και διεκπεραίωσης της διδασκαλίας, όσο και ως γνωστικά αντικείμενα.
 15. Χρειάζεται η αφομοίωση εναλλακτικών μορφών εκπαίδευσης, όπως εκπαίδευση στο σπίτι, σχολεία της φύσης, διάφορες μορφές μάθησης στο ύπαιθρο, εκπαιδευτικές εκδρομές και άλλα, για βιωματική και διερευνητική μάθηση.
 16. Το ΥΠΠΑΝ πρέπει να μετεξελιχθεί σε διαμεσολαβητή, διεκπεραιωτή και σύμβουλο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Τρόποι Υλοποίησης

Οι πραγματικές αλλαγές και η υλοποίησή νέων ιδεών/ μέτρων/ μεθόδων, μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από μια δημιουργική, ειλικρινή συνεργασία και ανταλλαγή τεχνογνωσίας, εμπειριών με το ΥΠΠΑΝ, τις σχολικές μονάδες και τους εκπαιδευτικούς,   παρουσίαση των αποτελεσμάτων και υλοποίηση του πλάνου. Χρονικός ορίζοντας για εφαρμογή θα είναι το ένα έτος.

Επομένως, για αυτό τον σκοπό:

 1. Συστήνεται να γίνει ένα ανοικτό συνέδριο για να συζητηθούν σχετικοί προβληματισμοί, ιδέες και θεματικές ενότητες με κύριους συμμετέχοντες τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς.
 2. Δημιουργία ερωτηματολογίου που θα δοθεί σε σχολεία και σε εκπαιδευτικούς και με συμπερίληψη συνεντεύξεωνων από διακεκριμένους εκπαιδευτικούς ώστε να ληφθούν οι απόψεις τους.
 3. Οργάνωση διαδικτυακής συνάντησης με ανοιχτή πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόμενο και ενθάρρυνση δημόσιας συμμετοχής, για να συζητηθεί το όραμα, οι στόχοι και η υλοποίηση του σχεδίου για την εκπαίδευση.
 4. Με την ολοκλήρωση των πιο πάνω: συλλογή και ανάλυση των δεδομένων που θα συλλεχθούν, παρουσίαση και ερμηνείας των αποτελεσμάτων, θα προωθηθεί σχετική πρόταση προς τους αρμόδιους εκπαιδευτικούς φορείς.
X