Νέο Κύμα

Θεματική Επιτροπή «Πολιτισμός»

Στο «Νέο Κύμα — Η Άλλη Κύπρος» πολιτισμός δεν είναι απλώς μια σειρά από αναφορές στο παρελθόν εντοπισμένες σε μουσεία ή αρχαιολογικούς χώρους. Ούτε είναι απλώς η σφαίρα της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας. Πολιτισμός σε μια κοινωνία είναι κάτι πολύ ευρύτερο. Είναι το σύνολο των νοηματοδοτικών πρακτικών που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο κατανοούμε τον κόσμο και που διαμορφώνουν την ταυτότητά μας, την ατομική και τη συλλογική. Τις πρακτικές αυτές πρέπει να τις προσεγγίζουμε με τέτοιον τρόπο, ώστε να προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια νέα μορφή υποκειμενικότητας, ατομικής και συλλογικής, που να στηρίζεται όχι στον κονφορμισμό αλλά στην κριτική προσέγγιση των πολιτικών και κοινωνικών στερεοτύπων. Όχι στην επαρχιώτικη εσωστρέφεια αλλά στη διαπολιτισμική συνείδηση. Όχι στη χρήση της θρησκείας για προώθηση φονταμενταλιστικών πολιτικών θέσεων αλλά για ενίσχυση της διαπροσωπικής αλληλεγγύης.

Με άλλα λόγια «Η Άλλη Κύπρος» δεν μπορεί να υλοποιηθεί, αν δεν προηγηθούν καίριες τομές στον πολιτισμό: στο πώς καταλαβαίνουμε τον εαυτό μας, τους άλλους, την πολιτική, την κοινωνία, τον κόσμο και στο ποια πυξίδα θέτουμε για προσανατολισμό της μελλοντικής μας δράσης. Αυτό εξηγεί και την πρωταρχική σημασία που δίνει το «Νέο Κύμα» στη χάραξη νέας πολιτικής για τον πολιτισμό.

Όλοι πρέπει να ενθαρρύνουμε την πολιτιστική έκφραση σε όλες τις μορφές της και σε κάθε πολιτισμό, την αναγνώριση και τον σεβασμό της ποικιλομορφίας και να συμβάλουμε στον ειλικρινή διάλογο. Μόνο έτσι θα έρθει η ουσιαστική ανάπτυξη σε όλα τα κράτη και θα έρθουμε πιο κοντά.

Ίσως με αυτόν τον τρόπο, μέσω της κατανόησης των πολιτισμών, εκλείψουν οι διακρίσεις και οι πόλεμοι.

Ο πολιτισμός είναι ένας πυλώνας που μπορεί να μας προσφέρει πάρα πολλά, ξεκινώντας από την ατομική καλλιέργεια, την εκπαίδευση συνειδήσεων, την οικονομική και πολιτιστική ευρωστία. Ο πολιτισμός είναι το προϊόν στο οποίο πρέπει να επενδύσουμε τα μέγιστα.    

Πολιτιστική κληρονομία
Χρειάζεται να χαραχθεί ξεκάθαρο όραμα και πολιτική σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς, η οποία να φρουρείται από αντάξιους της κληρονομιάς αυτής. Επιβάλλεται οι Αρχές, οι οποίες έχουν επωμιστεί τον βαρυσήμαντο ρόλο της διαφύλαξης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, να πλαισιώνονται από άτομα με όραμα και πολιτιστική συνείδηση. Θεωρούμε ότι περιοχές οι οποίες φιλοξενούν σημαντικά μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς και αρχαιολογικούς χώρους δεν πρέπει να χαρακτηρίζονται οικιστικές ή αναπτυξιακές ζώνες. Επίσης δεν πρέπει να δίδονται άδειες ανέγερσης κτηρίων ή άλλων καταλυμάτων σε κοντινή απόσταση από μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους.

X