Θεματική Επιτροπή “Πολιτισμός”

Στο «Νέο Κύμα — Η Άλλη Κύπρος» πολιτισμός δεν είναι απλώς μια σειρά από αναφορές στο παρελθόν εντοπισμένες σε μουσεία ή αρχαιολογικούς χώρους. Ούτε είναι απλώς η σφαίρα της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας. Πολιτισμός σε μια κοινωνία είναι κάτι πολύ ευρύτερο. Είναι το σύνολο των νοηματοδοτικών πρακτικών που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο κατανοούμε τον κόσμο και που διαμορφώνουν την ταυτότητά μας, την ατομική και τη συλλογική. Τις πρακτικές αυτές πρέπει να τις προσεγγίζουμε με τέτοιον τρόπο, ώστε να προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια νέα μορφή υποκειμενικότητας, ατομικής και συλλογικής, που να στηρίζεται όχι στον κονφορμισμό αλλά στην κριτική προσέγγιση των πολιτικών και κοινωνικών στερεοτύπων. Όχι στην επαρχιώτικη εσωστρέφεια αλλά στη διαπολιτισμική συνείδηση. Όχι στη χρήση της θρησκείας για προώθηση φονταμενταλιστικών πολιτικών θέσεων αλλά για ενίσχυση της διαπροσωπικής αλληλεγγύης.

Με άλλα λόγια «Η Άλλη Κύπρος» δεν μπορεί να υλοποιηθεί, αν δεν προηγηθούν καίριες τομές στον πολιτισμό: στο πώς καταλαβαίνουμε τον εαυτό μας, τους άλλους, την πολιτική, την κοινωνία, τον κόσμο και στο ποια πυξίδα θέτουμε για προσανατολισμό της μελλοντικής μας δράσης. Αυτό εξηγεί και την πρωταρχική σημασία που δίνει το «Νέο Κύμα» στη χάραξη νέας πολιτικής για τον πολιτισμό.

X