θεματική Επιτροπή “Οικονομία”

Οι θεματικές στις οποίες θα επικεντρωθεί η Επιτροπή Οικονομίας είναι:

Θεσμοί: Πολιτειακή Διαφθορά / Ρουσφετοκρατία, Αυτόνομοι Οργανισμοί, Εποπτικές Αρχές (Κεντρική Τράπεζα, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Έφορος Ασφαλειών, Συνταξιοδοτικά ταμεία, Επιτροπή Ανταγωνισμού κ.ά.

 • Ημικρατικοί οργανισμοί, Δήμοι κλπ.
  • Δικαστική Μεταρρύθμιση
 • Δημόσια Διοίκηση
  • Τεχνολογία
  • Αμοιβές, Προσλήψεις και Προαγωγές
   • Αξιολόγηση
  • Δημόσιες Προσφορές
  • Έφορος Εταιριών
  • Κτηματολόγιο
   • Νομοθεσία περί εταιριών
  • Υποδομές
   • Σχολεία
   • Υγεία
 • Πράσινη Οικονομία
  • Ενέργεια
  • Ανακύκλωση
  • Γεωργία 
X