Νέο Κύμα

Θεματική Επιτροπή «Τουρισμός»

Χρειάζεται να στραφούμε σε σύγχρονα μοντέλα τουρισμού, τα οποία να είναι βιώσιμα, προσβάσιμα σε όλους και να έχουν διάρκεια όλο τον χρόνο, αλλά και να λειτουργούν μακροπρόθεσμα. Ο τουρισμός πρέπει να επανασχεδιαστεί και να επικεντρωθεί στην ανάδειξη της κυπριακής γης, στον πολιτισμό, στον αθλητισμό, στο περιβάλλον (χλωρίδα – πανίδα), στον επιστημονικό, στον ιατρικό, στον ερευνητικό τομέα κ.ά. Η κυπριακή γη, η φύση, η μορφολογία, η γεωλογία, η αρχαιολογία, ο πολιτισμός μας καθώς και το μορφωτικό επίπεδο του λαού μας μπορούν να στηρίξουν αυτήν τη μετατόπιση του τουρισμού σε πιο βιώσιμα πρότυπα.  

Όλοι έχουμε να επωφεληθούμε από έναν πράσινο και βιώσιμο τουρισμό, ο οποίος σέβεται και προστατεύει τη βιοποικιλότητα, την πολυπολιτισμικότητα και τη διαφορετικότητα. Έναν τουρισμό, που αναδεικνύει τις ομορφιές, την κουλτούρα, τις τέχνες, τις επιστήμες και όλα τα άξια και υπέροχα πράγματα που δημιουργεί η φύση και ο άνθρωπος.

Ας στοχεύσουμε και ας επενδύσουμε έμπρακτα σε έναν βιώσιμο και αειφόρο τουρισμό.

X