Νέο Κύμα

Κλιματική Κρίση

Η κλιματική κρίση αποτελεί μια άμεση υπαρξιακή απειλή για την ανθρωπότητα. Είναι αναμφίβολο ότι η πρόκληση της κλιματικής αλλαγής οφείλεται στην ανθρώπινη επιρροή. Εάν δεν δράσουμε αμέσως και αποτελεσματικά οι περιβαλλοντικές, οικονομικές και ηθικές συνέπειες που ήδη αντιμετωπίζουμε θα χειροτερεύσουν, οδηγώντας σε κατάρρευση των οικοσυστημάτων και στη μετατροπή μεγάλων εκτάσεων του πλανήτη σε μη κατοικήσιμες περιοχές.

Η Συμφωνία του Παρισιού του 2015 είναι μια νομικά δεσμευτική διεθνής συνθήκη για την κλιματική αλλαγή και αποτελεί διπλωματικό επίτευγμα στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής. Σχεδόν όλες οι χώρες δεσμεύτηκαν να περιορίσουν την υπερθέρμανση του πλανήτη στους 2 °C, ενώ στοχεύουν σε 1,5 °C μέσω αυστηρών και συνεχών πολιτικών (Nationally Determined Contributions (NDCs)). Ωστόσο, παρά τις καλές προθέσεις, η ανθρωπότητα παραμένει πολύ μακριά από την επίλυση της κλιματικής κρίσης: όλες οι δεσμεύσεις, οι στόχοι και οι NDCs μαζί δύναται να περιορίσουν μόνο την παγκόσμιο θέρμανση κατά 3,2 °C με πιθανότητα μόνο 66%. H επιστημoνική κοινότητα παρουσιάζει όλο και περισσότερες αποδείξεις ότι το παράθυρο της ευκαιρίας για την επίλυση αυτής της υπαρξιακής πρόκλησης στενεύει επικίνδυνα.

Όσον αφορά την Ευρώπη, χρειάζεται έναν τεράστιο πράσινο μετασχηματισμό που να περιλαμβάνει τεχνολογική, διαρθρωτική και συμπεριφορική μεταμόρφωση. Οι κυβερνήσεις, οι εταιρείες και οι πολίτες θα πρέπει να πάρουν σημαντική ευθύνη σήμερα για το μέλλον των γενεών μας και του πλανήτη μας.

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, το “Νέο Κύμα – Η Άλλη Κύπρος” οραματίζεται μια Κύπρο η οποία να συμβάλλει ενεργά στη διακοπή της ανθρωπογενούς υπερθέρμανσης του πλανήτη καθώς και στην επίτευξη ενός μακροπρόθεσμα βιώσιμου και ευημερούς οικολογικού πολιτισμού, χέρι-χέρι με την τεχνολογική ανάπτυξη. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε τις προοδευτικές πολιτικές και να προσφέρουμε ουσιαστικά στην ευρωπαϊκή οικολογική επανάσταση. Παράλληλα, στοχεύουμε σε μια όσο το δυνατόν πιο κοινωνικά δίκαιη μετάβαση, ενθαρρύνοντας την ενδυνάμωση των πολιτών και στοχεύοντας στους μεγαλύτερους ρυπαντές. Ο πολίτης φέρει πολύ μικρότερη ευθύνη για τη πρόκληση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις προσωπικές του δραστηριότητες σε σχέση με ένα εργοστάσιο που χρησιμοποιεί κυρίως ορυκτά καύσιμα για τη λειτουργία του. Επιπλέον, υπάρχουν μεγάλες διαφορές στην ποσότητα εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από εργοστάσιο σε εργοστάσιο. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι από τους κυριότερους ενόχους της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Στην Κύπρο ο τομέας των μεταφορών είναι επίσης ένας κύριος τομέας πρόκλησης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Οι εκπομπές άνθρακα μπορούν να μειωθούν σημαντικά παγκοσμίως, εάν οι ρυθμιστικές αρχές όλων των χωρών επικεντρωθούν στη μείωση των ασυνήθιστα υψηλών εκπομπών άνθρακα των πιο ακραίων ρυπαντών.

Συγκεκριμένα, οι στόχοι μας είναι:

 • Αύξηση κοινωνικής επίγνωσης και καλλιέργεια παιδείας για τη κλιματική κρίση μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων
 • Αύξηση στόχων για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
 • Μετάβαση της ενέργειας στο κυπριακό ηλεκτρικό σύστημα και στις μεταφορές σε 100% χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (βλέπε «Ενέργεια» πιο κάτω)
 • Βιώσιμα κτίρια
 • Βιώσιμη χρήσης γης, αλλαγή χρήσης γης και δασοπονίας (land use, land use change & forestry) και φυσική λήψη άνθρακα (natural carbon capture)
 • Αναθεώρηση της στρατηγικής προσαρμογής
 • Πολιτική, προϋπολογισμός και διακυβέρνηση της δίκαιης μετάβασης
  • Μετάβαση σε πράσινη διακυβέρνηση
  • Χρηματοδότηση δίκαιης κοινωνικής μετάβασης
  • Κλιματική διπλωματία
 • Ρύθμισης της δημόσιας υπηρεσίας

Ενέργεια

Στη χώρα μας ακόμη συζητείται η εφαρμογή του φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή, ενώ η ηλιακή ενέργεια είναι σήμερα πιο φθηνή, ακόμη κι αφού λάβουμε υπόψη το κόστος αποθήκευσης. Αυτή την έλλειψη οράματος και την καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων ή πολλές φορές, λανθασμένων αποφάσεων για λόγους διαφθοράς και μικροσυμφερόντων, την πληρώνει ακριβά η κυπριακή οικονομία. Όχι μόνο σε επίπεδο κάθε πολίτη με τους παχυλούς λογαριασμούς της ΑΗΚ, αλλά και σε επιχειρηματικό επίπεδο με το κόστος ενέργειας να καθιστά τις επιχειρήσεις και την οικονομία γενικότερα μη ανταγωνιστικές. Μέχρι να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε τα κοιτάσματα φυσικού αερίου, ίσως να μην έχουν καν τόση αξία.

Το όραμα του “Νέο Κύμα – Η Άλλη Κύπρος” είναι να εκπονήσει αποτελεσματικό σχέδιο δράσης για την προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για το 100% των αναγκών της Κύπρου.

Στόχος είναι η προώθηση των πιο κάτω:

 • Ανάπτυξη ενός έξυπνου δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, για άμεση αύξηση του ποσοστού από ανανεώσιμες πηγές
 • Ανάπτυξη ενός έξυπνου δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, για άμεση αύξηση του ποσοστού από ανανεώσιμες πηγές
 • Έργα αποθήκευσης της ενέργειας για 100% χρήση ανανεώσιμων πηγών
 • Επενδύσεις σε χημικές βιομηχανίες που χρησιμοποιούν το φυσικό αέριο ως πρώτη ύλη, για προσθήκη αξίας στο φυσικό μας αέριο και
 • Μέτρα για μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα μέχρι το 2040.
X