Νέο Κύμα

Θ.Ε. Εξωτερική Πολιτική – Διεθνείς Σχέσεις

ΟΡΑΜΑ

Το Νέο Κύμα – Η Άλλη Κύπρος είναι υπέρ μιας προσεγμένης εξωστρεφούς εξωτερικής πολιτικής, η οποία να βασίζεται στην προαγωγή των εθνικών μας συμφερόντων, όπως είναι η επίτευξη βιώσιμης λύσης του Κυπριακού, η εξωτερική κυριαρχία μας (ανεξαρτησία), η επιβίωση, η ασφάλεια και η εδαφική ακεραιότητά μας. Είναι απαραίτητες οι καλές σχέσεις γειτνίασης, η σωστή διεθνής – διμερής – τριμερής συνεργασία σε ένα εύθραυστο περιβάλλον (π.χ. Πανδημία), και πλαίσιο παγκοσμιοποίησης με τις προκλήσεις σε διεθνή ζητήματα και τόσα άλλα. Όλα αυτά πρέπει πάντα να γίνονται με κύριο εργαλείο τη σωστή διπλωματία. Από τις μέχρι τώρα εμπειρίες μας ως κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχουν σταθεροί σύμμαχοι αλλά κοινά συμφέροντα.

Όπως ορθά το διατύπωσε ο Βρετανός πολιτικός William Ewart Gladstone τον 19ο αιώνα, η εξωτερική πολιτική ξεκινά πάντα από το εσωτερικό κάθε χώρας, άρα και εμείς στην Κύπρο θα πρέπει να διορθώσουμε τα του οίκου μας πρώτα, κυρίως την εσωτερική διακυβέρνηση και την άμυνά μας, για να καταφέρουμε να έχουμε και ισορροπημένη και σταθερή εξωτερική πολιτική. Πρέπει να αποκτήσουμε το συντομότερο δυνατόν πολιτική κουλτούρα, έχοντας πάντα στο κέντρο τα καλώς νοούμενα συμφέροντα των πολιτών σε όλα τα επίπεδα.

Ως Νέο Κύμα – Η Άλλη Κύπρος πιστεύουμε ότι χρειάζεται να γίνουν πολλά στο εγγύς μέλλον, μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα:

 • Διαμόρφωση στρατηγικής αναλόγως σημασίας και πόρων και βάσει αρχών, αξιών και διεθνούς δικαίου τόσο για θέματα πολιτικής σε υψηλό όσο και σε χαμηλό επίπεδο
 • Καθορισμός κύριων στόχων, επιδιώξεων, προτεραιοτήτων βάσει της πιο πάνω στρατηγικής
 • Ενίσχυση του ρόλου της διπλωματίας στη σωστή άσκηση της εξωτερικής μας πολιτικής
 • Εκσυγχρονισμός Υπουργείου Εξωτερικών και εξορθολογισμός της εξωτερικής υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας
 • Δημιουργία Διπλωματικής Ακαδημίας, ώστε να μπορέσει η Κύπρος να φέρει εις πέρας την αποστολή, το όραμα και τις στρατηγικές της επιδιώξεις
 • Στελέχωση Υπ. Εξωτερικών με άξιους διπλωμάτες και διορισμός τους στις διάφορες Πρεσβείες μας και στις Διπλωματικές Αποστολές μας βάσει προσόντων και αποτελεσματικότητας
 • Κατηγοριοποίηση των 193 αναγνωρισμένων Κρατών βάσει του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με στόχο τη σύναψη/ συνέχιση/ ενδυνάμωση σχέσεων για μεγιστοποίηση των κερδών και την ελαχιστοποίηση των ζημιών
 • Αξιοποίηση διμερών, τριμερών, περιφερειακών και άλλων διεθνών συνεργασιών σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος
 • Πλήρης μελέτη και κατανόηση της εξωτερικής πολιτικής και διπλωματίας της Τουρκίας και δημιουργία Κέντρου Προπαγάνδας για απόκρουση της Τουρκικής ή άλλης προπαγάνδας
 • Σύναψη συμμαχιών βασισμένων σε μακροπρόθεσμα οφέλη και κοινά συμφέροντα
 • Πρέπει να γίνει ενδελεχής ανάλυση του εξευρωπαϊσμού της κυπριακής εξωτερικής πολιτικής, του ρόλου της χώρας μας και της εκάστοτε διακυβέρνησής μας στη διαμόρφωση και συντονισμό της ευρωπαϊκής πολιτικής, της συμβολής μας στην EE για τα προβλήματα προσαρμογής, των απαιτήσεων της βαθύτερης ενοποίησης καθώς και του μέλλοντος της κυπριακής ευρωπαϊκής πολιτικής
 • Διασφάλιση οριοθέτησης των θαλάσσιων ορίων ΑΟΖ Ελλάδας-Κύπρου
 • Ενίσχυση της Πολιτιστικής μας Διπλωματίας
 • Ενίσχυση του σημαντικού ρόλου των Κυπρίων της διασποράς
 • Συλλογή έγκυρων πληροφοριών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και αξιολόγησή τους σε τακτά χρονικά διαστήματα.
X