Νέο Κύμα

Θ.Ε. Εσωτερική Διακυβέρνηση και Δικαιοσύνη

Στη Δημοκρατία το υψηλότερο αξίωμα είναι αυτό του Πολίτη. Θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία, για την εξυπηρέτηση της οποίας εργάζονται όλες οι εξουσίες, νομοθετική, δικαστική, εκτελεστική. Ο πολίτης έχει δικαιώματα και υποχρεώσεις, τα οποία οφείλει να ασκεί και να τηρεί. Για να υπάρχει όμως ουσιαστική δημοκρατία, ο πολίτης οφείλει να συμμετέχει ενεργά και καθοριστικά στη διακυβέρνηση.

Η εξουσία πηγάζει από τον λαό και πρέπει να τυγχάνει της αποδοχής της μεγαλύτερης μερίδας του λαού, ενώ παράλληλα θα λαμβάνει υπόψη και τη γνώμη της μειοψηφίας. Η εξουσία ασκείται από τον λαό και, πέρα των εκλογών ανάδειξης των οργάνων της Πολιτείας, θα έπρεπε να διενεργούνται συχνότερα δημοψηφίσματα πάνω σε σοβαρά κοινωνικά ζητήματα, ώστε να συμμετέχει πιο ενεργά ο λαός στη λήψη αποφάσεων. Η εξουσία εξυπηρετεί τα συμφέροντα των πολιτών και γι’ αυτό πρέπει να υπηρετεί και να προασπίζεται τα συμφέροντα ολόκληρης της κοινωνίας, χωρίς διακρίσεις.

Ανθρώπινα Δικαιώματα
Η ισότητα και ο σεβασμός στη ζωή είναι αδιαπραγμάτευτα για εμάς. Η κατηγοριοποίηση ανθρώπων και οι διακρίσεις είναι καταδικαστέα. Σκοπεύουμε να εργαστούμε εντατικότερα, για να καταπολεμήσουμε τις διακρίσεις και την ανισότητα που βιώνουν αρκετοί συνάνθρωποί μας, στην οικογένεια, στο σχολείο, στον χώρο εργασίας ή σε οποιονδήποτε άλλον θεσμό ή δομή της κοινωνίας. Εργαζόμαστε για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δίνοντας και πάλι βαρύτητα στη διαπαιδαγώγηση και στην επιμόρφωση του κοινού σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Διεκδικούμε ίσα δικαιώματα και μια αξιοπρεπή ζωή για όλους. Το δικαίωμα σε μία αξιοπρεπή ζωή δεν έχει εξαιρέσεις και διακρίσεις.

Διαφθορά, Διαπλοκή, Ατιμωρησία
Η διαφθορά, η διαπλοκή και η ατιμωρησία είναι δυστυχώς πολύ συνηθισμένες πρακτικές στη χώρα μας. Τα σκάνδαλα από την ημέρα ίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι πάρα πολλά, πολύ σοβαρά και δυσφημιστικά για τον λαό και τη χώρα και όλοι όσοι εμπλέκονται σ’ αυτά πρέπει να τιμωρούνται με αυστηρότατες ποινές, οι οποίες να λειτουργούν αποτρεπτικά για άλλους επίδοξους εγκληματίες.

Η ατιμωρησία πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Οι δικαιολογίες είναι πλέον αστήριχτες και αστείες. Με απλές τροποποιήσεις και με πρωτοβουλία θα πρέπει να ψηφιστούν καινούριοι κανονισμοί και ποινές στους παραβάτες και εγκληματίες. Τα πλεονεκτήματα των αυστηρών αποτρεπτικών ποινών είναι πολλαπλά και συνήθως αποδίδουν.

Η Βουλή χρειάζεται να ψηφίσει κατεπειγόντως επιπλέον κανονισμούς που να καθορίζουν πώς και από ποιους θα γίνεται η παρακολούθηση των στοιχείων των ατόμων που έχουν εμπλακεί σε υποθέσεις διαφθοράς.

Απαιτούμε να στηριχθούν οι ανεξάρτητοι θεσμοί, να εμπλουτιστούν και να δημιουργηθούν περισσότεροι, με αξιοκρατικές διαφανείς διαδικασίες και όχι με μεταθέσεις από την μία καρέκλα στην άλλη.

Η κοινωνία χρειάζεται να διεκδικήσει αλλαγές ώστε να μεταφερθούν αρκετές εξουσίες από τα κόμματα και την κυβέρνηση σε ανεξάρτητους θεσμούς, οι οποίοι θα λειτουργούν ως αντίβαρα στην κομματική αυθαιρεσία.

Δημοψηφίσματα
Θεωρούμε σημαντική τη διενέργεια δημοψηφισμάτων πάνω σε σημαντικά κοινωνικά ζητήματα που αφορούν τους πολίτες, ώστε να αποφασίζουν άμεσα οι ίδιοι για το μέλλον τους.

Ψηφοφορία
Είναι σημαντικό να ασκείται το δικαίωμα ψήφου από όλους τους πολίτες διαφορετικά οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι θα εκπροσωπούν τους λίγους και δεν θα θεωρούν ότι πρέπει να λογοδοτούν στον πολύ κόσμο, καθότι δεν ψηφίστηκαν από πολλούς. Όταν κάποιος εκλέγεται με την ψήφο πολλών, δεσμεύεται να τηρήσει τις προεκλογικές του υποσχέσεις, έναντι των (πολλών) ψηφοφόρων του. Μπορεί να πει κανείς ότι έμμεσα δεσμεύουμε με την ψήφο μας τον πολιτικό τον όποιο ψηφίζουμε. Αντίθετα, αν δεν έχουμε ψηφίσει, η ζωή μας γίνεται έρμαιο των αποφάσεων των κυβερνώντων, οι οποίοι μάλιστα εκλέχθηκαν με ελάχιστες ψήφους! Η πολιτική δεν έχει να κάνει με τους πολιτικούς και μόνο, καθώς ρυθμίζει όλες τις πλευρές της ζωής του καθενός μας. Η καλλιέργεια πολιτικής κουλτούρας που εκφράζεται και διά μέσου της ψηφοφορίας σε εκλογές πρέπει να ξεκινήσει από πολύ νωρίς, παράλληλα με την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της ενεργού πολιτειότητας στα σχολεία. 

Οριζόντια Ψηφοφορία
Στην Κύπρο η κομματική γραμμή ξεπερνά την ιδεολογία. Και η κομματική γραμμή εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα. Είναι καιρός να «σπάσουμε» αυτή τη γραμμή και να αναγκάσουμε τους βουλευτές να χρησιμοποιούν το μυαλό τους ελεύθερα, χωρίς κατευθυντήριες γραμμές, εάν θέλουν να έχουν θέση στο κοινοβούλιο. Γιατί καλές προτάσεις για τον τόπο μπορούν να προέλθουν από όλους τους χώρους. Μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε μόνο με όλα όσα πρεσβεύει και υπαγορεύει η δεξιά ή η αριστερά ή το κέντρο; Ο κάθε βουλευτής θα πρέπει να δουλεύει για τον εαυτό του και κατ’ επέκταση για τον τόπο, καθώς το μέλλον του στη βουλή θα κρίνεται από τις προτάσεις και από το έργο του. Η κομματοκρατία αρκετά ταλαιπώρησε τον τόπο μας και είναι καιρός πια να εκλείψει!

Η απλή αναλογική και η ενισχυμένη αναλογική, αφήνουν απ’ έξω, ανικανοποίητο και αδικημένο, ένα μεγάλο ποσοστό ψηφοφόρων. Οι απόψεις και οι ανησυχίες των ψηφοφόρων που δεν ανήκουν σε κανένα κόμμα δεν εκφράζονται, καθώς το παρόν εκλογικό σύστημα δεν νοιάζεται ούτε μεριμνά για τους ψηφοφόρους που είναι κομματικά ανέντακτοι, καθιστώντας τους ανήμπορους να λάβουν ενεργό μέρος στη δημοκρατία.

Η οριζόντια ψηφοφορία αποσκοπεί στην αμεσότερη εκλογή αντιπροσώπων στο κοινοβούλιο, ως εξέλιξη της ίδιας της Δημοκρατίας και έκφρασης της λαϊκής κυριαρχίας. Η οριζόντια ψηφοφορία δίνει το δικαίωμα στον εκλογέα να επιλέγει υποψηφίους της επιλογής του από όλους τους κομματικούς σχηματισμούς ή και ανεξάρτητους υποψηφίους. Ο ψηφοφόρος με την εφαρμογή της Οριζόντιας δεν θα περιορίζεται στην εκλογή υποψηφίων που του υποδεικνύουν τα κόμματα, αλλά θα μπορεί να επιλέγει από όλους τους χώρους.

Με απλά λόγια ο ψηφοφόρος θα έχει τη δυνατότητα να ψηφίζει πρόσωπα και όχι κόμματα, δεν θα έχουμε εκλογές κομμάτων αλλά πρωτίστως εκλογές προσωπικοτήτων. Η Οριζόντια ενδέχεται να μειώσει και την αποχή. Εξάλλου η οριζόντια ψηφοφορία θα τους ωθήσει σε συνεργασίες που τόσο είναι απαραίτητες στον τόπο μας!

X