Νέο Κύμα

Πράσινη ενέργεια: η απάντηση στην ακρίβεια

Η αύξηση της ζήτησης για ενέργεια είναι τεράστια. Η τιμή του άνθρακα αυξήθηκε στην Ευρώπη απότομα το 2021. Η αύξηση όμως, αν και μικρότερη, της τιμής του φυσικού αερίου επηρέασε δραματικά την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας. Η αύξηση της τιμής άνθρακα και φυσικού αερίου φέρνει και κάτι θετικό: επιταχύνει τη μετάβαση σε πιο πράσινη ενέργεια, καθώς μακροπρόθεσμα η πράσινη ενέργεια είναι η λύση για την ακρίβεια και για την προστασία του περιβάλλοντος. Ο στόχος μας πρέπει να είναι ένα πιο ευέλικτο και πιο ανθεκτικό ενεργειακό σύστημα. Έτσι θα αντέξουμε όλες τις αλλαγές και τους κλυδωνισμούς στο μέλλον.

Το κράτος με τη στήριξη της Ε.Ε. πρέπει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να μειώσει τον αντίκτυπο της αύξησης της τιμής ενέργειας στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Βραχυπρόθεσμα πρέπει να στηριχτούν άμεσα οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και οι μικρές επιχειρήσεις (με μείωση της φορολογίας). Καλύτερη, όμως, πρακτική είναι η επιδότηση της χρήσης εναλλακτικών τρόπων εξοικονόμησης ενέργειας. Η πολιτική των επιδομάτων δεν είναι βιώσιμη πολιτική. Βιώσιμη πολιτική είναι οι επιδοτήσεις στις σύγχρονες εναλλακτικές πηγές ενέργειας, οι οποίες θα αποφέρουν θετικά πλεονεκτήματα στις επιχειρήσεις, στα νοικοκυριά καθώς και στο περιβάλλον.

Μεσοπρόθεσμα χρειάζεται να ληφθούν μέτρα από την ΕΕ και την κυβέρνησή μας, ώστε να γίνουν επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να προχωρήσει η στήριξη για την ενεργειακή απόδοση κτηρίων. Επίσης χρειάζεται να ληφθούν μέτρα για την αποθήκευση ενέργειας που προέρχεται ιδίως από ανανεώσιμες πηγές.

Μακροπρόθεσμα είναι απαραίτητος ο σχεδιασμός με βάση μόνο την καθαρή ενέργεια. Έτσι δεν θα εξαρτιόμαστε από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα ούτε από τις αλλαγές τιμών τους. Επιπλέον θα ωφελήσουμε το κλίμα στον πλανήτη και τις επόμενες γενιές.

X