Πώς σταματάμε την εξάτμιση στα φράγματά μας; Πώς διασώζουμε εκατομμύρια ευρώ;

Ανακοίνωση του Κωνσταντίνου Χριστοφίδη, υποψήφιου Προέδρου
της Κυπριακής Δημοκρατίας

Η χωρητικότητα όλων των φραγμάτων της Κύπρου ανέρχεται στα 291 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, καλύπτοντας μια συνολική επιφάνεια της τάξης των 10 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Φυσικά λίγοι γνωρίζουν ότι τα φράγματά μας χάνουν περισσότερο από 20 με 25 εκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως εξαιτίας της εξάτμισης. Σε οικονομικούς όρους χάνονται περισσότερα από 20 με 25 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Αυτό το ποσό θα αυξηθεί πολύ περισσότερο τα επόμενα χρόνια, εάν συνεχίσουμε να αφαλατώνουμε θαλάσσιο νερό με ηλεκτρικό ρεύμα το οποίο παράγεται συμβατικά. Μόνο το φράγμα του Κούρη έχει απώλειες ανάμεσα στα 7 και 9 εκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως. Η ακριβής ποσότητα είναι απόλυτα συνδεδεμένη βέβαια με τις θερμοκρασίες και τα επίπεδα ατμοσφαιρικής υγρασίας της κάθε χρονιάς.

Το νερό εξατμίζεται γιατί ακριβώς η επιφάνεια αποκτά σχετικά υψηλές θερμοκρασίες λόγω της ηλιακής ακτινοβολίας και τα μόρια του νερού εγκαταλείπουν το φράγμα με τα ρεύματα αέρα.

Προτείνω να εκμεταλλευτούμε τη διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στον βυθό και την επιφάνεια κάθε φράγματος. 6 με 8 βαθμούς κελσίου ο βυθός και 26 με 28 η επιφάνεια. Πώς μπορούμε να το πραγματοποιήσουμε; Δημιουργώντας σχεδίες (πλατφόρμες) στο μέσο κάθε φράγματος, εγκαθιστώντας πάνω σε αυτές φωτοβολταϊκά πάρκα, που θα εξυπηρετούν ενεργειακά μεγάλες αντλίες οι οποίες με τη σειρά τους θα μπορούν να αντλούν νερό από τον βυθό, για να το φέρνουν στην επιφάνεια. Με αυτόν τον τρόπο θα μειώνουμε τη θερμοκρασία επιφανείας, σταματώντας έτσι την εξάτμιση. Η ίδια διαδικασία θα βοηθά στη βελτίωση της οξυγόνωσης του νερού στον πυθμένα, συμβάλλοντας σε βελτίωση της ποιότητας του νερού.

Επιτυγχάνοντας ακόμη και το 50% του στόχου μας θα ισοδυναμεί με μια εξοικονόμηση της τάξης των 13 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού ή ακόμη, σε οικονομικούς όρους, της τάξης των 13 εκατομμύριων ευρώ ανά έτος. Με μηχανικές διορθώσεις το ποσό αυτό θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο.

Επιπλέον κατά τους επτά τουλάχιστον μήνες που δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου εξάτμιση, οι φωτοβολταϊκές πλατφόρμες θα συνδέονται άμεσα με το ηλεκτρικό δίκτυο έτσι ώστε το παραγόμενο ηλεκτρικό ρεύμα θα φθάνει στον καταναλωτή.

Με αυτόν τον τρόπο χρησιμοποιούμε απρόσιτες επιφάνειες για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. 

Η πρότασή μου είναι συγκεκριμένη: Χρηματοδότηση μιας ομάδας μηχανικών για τη δημιουργία της πρώτης πιλοτικής μονάδας στο φράγμα του Κούρη. Είναι απόδειξη των απτών αποτελεσμάτων και επέκταση της ιδέας σε όλα τα φράγματα της Κύπρου. 

Χρησιμοποιώντας την κοινή λογική και την επιστημονική τεκμηρίωση καταλήξαμε σε ένα συγκεκριμένο, οραματικό αλλά υλοποιήσιμο πρόγραμμα για την «Άλλη Κύπρο». Έχουμε σχέδιο!

New Wave News

Ενημερωθείτε πρώτοι για τις εξελίξεις και την πορεία του κινήματος!

* Με την αποστολή του email σας αποδέχεστε την επεξεργασία του για σκοπούς ενημέρωσής σας σχετικά με τα νέα του Κινήματος. Μπορείτε να αφαιρέσετε τα στοιχεία σας ανα πάσα στιγμή. Τα στοιχεία σας τυγχάνουν χειρισμού στη βάση της Πολιτικής Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων του Κινήματος.

Νέο Κύμα - Volt Cyprus
X