Νέο Κύμα – Η Άλλη Κύπρος

Τo ΝΕΟ ΚΥΜΑ – Η ΑΛΛΗ ΚΥΠΡΟΣ (ΝΚ) είναι ένα κοινωνικο-πολιτικό κίνημα. Είναι ένα ανοιχτό βήμα προβληματισμού, διαλόγου και προτάσεων για τη δημιουργία της «Άλλης Κύπρου». Αποτελεί βήμα ελεύθερης έκφρασης και σύνθεσης απόψεων και ιδεών.

Όραμά μας: μια Κύπρος που εκσυγχρονίζεται με βάση τις αρχές της αειφορίας. Που έχει καινοτόμο, σύγχρονη οικονομία. Που είναι δίκαιη, αξιοκρατική,  προοδευτική. Που δίνει βήμα στους νέους και άξιους. Μια Κύπρος που είναι κοινωνικό κράτος και που βάζει στο επίκεντρο τον Πολίτη. Οραματιζόμαστε ένα ισχυρό πολιτειακό αξιακό σύστημα βασισμένο σε δημοκρατικές αρχές και ηθικές αξίες. Οραματιζόμαστε μια καλύτερη Κύπρο, μιαν «Άλλη Κύπρο», που είναι πολυσυλλεκτική, πολυεπίπεδη και υπερκομματική.

Βασικός μας στόχος είναι η κινητοποίηση της κοινωνίας για την ετοιμασία και την εφαρμογή ενός νέου, φιλόδοξου, εμπνευσμένου και υλοποιήσιμου προγράμματος για την Κύπρο, που θα επιφέρει ριζικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα προσφέρουν νέες προοπτικές στην κυπριακή κοινωνία.

Το «Νέο Κύμα – Η Άλλη Κύπρος» αποζητά μια διαφορετική αρχιτεκτονική ανάπτυξης και έναν εναλλακτικό δρόμο για το μέλλον της πατρίδας μας.

Το «ΝΚ» έχει ενεργό λόγο και ρόλο στη διαμόρφωση της κοινωνικής, οικονομικής, πολιτιστικής και πολιτικής ζωής του τόπου, με βαθιά προσήλωση στη διαφύλαξη των δημόσιων αγαθών που ορίζουν μια πολιτισμένη κοινωνία. Στοχεύει πρωτίστως στη βελτίωση της υγείας, της παιδείας, της οικονομίας και του περιβάλλοντος.

Έχουμε δημιουργήσει Θεματικές Επιτροπές και σε αυτές εργάζονται εθελοντικά άτομα διαφόρων ειδικοτήτων, με όραμα και με όρεξη για τη δημιουργία της «Άλλης Κύπρου».

Οι Θ.Ε. εργάζονται το τελευταίο διάστημα για την ετοιμασία επτά καινοτόμων προτάσεων για τον εκσυγχρονισμό της κοινωνίας:

  • Σύγχρονο σχολείο
  • Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
  • Κυκλική Οικονομία
  • Οριζόντια Ψηφοφορία
  • Μεταρρύθμιση της Οικονομίας και Ψηφιακή Οικονομία
  • Ενεργειακά Αυτόνομες Κοινότητες
  • Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

Το “ΝΚ” βρίσκεται απέναντι σε κάθε μορφή διαφθοράς, διαπλοκής, νεποτισμού, αναξιοκρατίας και αναποτελεσματικής διακυβέρνησης.

Στέκεται αντιμέτωπο με τις κοινωνικές ανισότητες και κάθε μορφής διάκριση. Αναγνωρίζει ως μεγάλο πλούτο της ανθρωπότητας τη διαφορετικότητα, την οποία και αγκαλιάζει.

Πιστεύει ότι το Κυπριακό Ζήτημα πρέπει να μείνει εκτός πολιτικών συζητήσεων μέχρι να χαραχτεί μια εθνική συναινετική γραμμή λύσης.

Έχοντας ως θεμέλιο τον σεβασμό και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε λαού, προσβλέπει σε συνεργασίες στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων προοδευτικών φορέων.

Στο «Νέο Κύμα – Η Άλλη Κύπρος» πιστεύουμε ότι, για να έχουμε ένα κράτος που ευημερεί, οι προσπάθειές μας πρέπει να επικεντρωθούν στην Πρόνοια, στην ανάπτυξη της ιατρικής εκπαίδευσης και των ιατρικών υπηρεσιών, στη δημιουργία Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, στην παιδεία, στην κοινωνία της γνώσης, στην έρευνα, στην πράσινη οικονομία, στην κυκλική οικονομία, στην καινοτομία, στις νεοφυείς επιχειρήσεις, στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, στην ψηφιακή οικονομία, στην κυπριακή ομογένεια, στους νέους και ταλαντούχους ανθρώπους μας, στην παραγωγή δικών μας προϊόντων. Στηριζόμαστε στην αντιμετώπιση των πραγμάτων ολιστικά και όχι μεμονωμένα.

Στο «Νέο Κύμα – Η Άλλη Κύπρος» πιστεύουμε ότι η αλλαγή μπορεί να επέλθει πρώτα από όλα μέσα από την παιδεία και τον πολιτισμό. 

Για να προκύψει όμως η αλλαγή, η «Άλλη Κύπρος», απαιτείται η εγρήγορση όλων των πολιτών. Μόνο ο ενεργός πολίτης, που γνωρίζει και συμμετέχει, είναι σε θέση να οραματιστεί και να δράσει. Άλλωστε οι μεγάλες αλλαγές κατά τη διάρκεια της ανθρωπότητας επήλθαν, όταν οι απλοί άνθρωποι ενώθηκαν και δούλεψαν μαζί για έναν κοινό σκοπό.

Μέλη του Κινήματος μπορούν να γίνουν όλοι οι Κύπριοι πολίτες και όλοι οι Κύπριοι της διασποράς. Επιπρόσθετα, φίλοι/ακόλουθοι μπορούν να γίνουν όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες που ζουν νόμιμα στην Κύπρο.

Γίνε Μέλος σήμερα!

X