Νέο Κύμα

Μύθοι και Πραγματικότητες για το 5G

Της Ερατώς Στυλιανού Μαρκίδου*
  1. Η αντίδραση μιας μερίδας κόσμου προς το δίκτυο 5G χαρακτηρίζεται ως ακραία. Γιατί νομίζετε ότι υπάρχει αυτή; Τι είναι αυτό που φοβάται ο κόσμος; Δικαιολογείται αυτός ο φόβος;

Η λέξη ακτινοβολία προκαλεί φόβο, αφού διαχρονικά οι άνθρωποι την έχουν συνδέσει με τα πυρηνικά όπλα αλλά και με σημαντικά ατυχήματα, όπως αυτό του Τσερνόμπιλ και πιο πρόσφατα, αυτό της Φουκουσίμα. Αυτό που δεν γνωρίζει ο περισσότερος κόσμος είναι ότι υπάρχουν δύο μορφές ακτινοβολίας, η Ιονίζουσα και η Μη-ιονίζουσα. Τα καταστροφικά αυτά γεγονότα σχετίζονται με την Ιονίζουσα. Στην Ιονίζουσα της μορφή, η ακτινοβολία μπορεί να προκαλέσει μεταλλάξεις στο DNA και να σκοτώσει κύτταρα. Στις Μη-ιονίζουσες ακτινοβολίες περιλαμβάνονται μέρος του υπεριώδους φωτός, το ορατό φως, η υπέρυθρη ακτινοβολία και τα πάντα με χαμηλότερη συχνότητα, όπως τα ραδιοκύματα. Καθημερινές τεχνολογίες, όπως οι γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος, το ραδιόφωνο FM και το Wi-Fi, εμπίπτουν σε αυτό το εύρος. Μιλώντας για 5G, εννοούμε την τεχνολογία που συνδέεται με την Μη-Ιονίζουσα ακτινοβολία και συγκεκριμένα, για την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία η οποία είναι πολύ αδύναμη για να σπάσει τους χημικούς δεσμούς.

  •  Μπορούμε να εξηγήσουμε στον κόσμο τι είναι το δίκτυο 5G πως λειτουργεί και ποια είναι τα πλεονεκτήματα του;

Το 5G είναι ένα νέο πρότυπο της υπάρχουσας τεχνολογίας των τηλεπικοινωνιών  που λέγεται ασύρματο κυψελοειδές δίκτυο. Στην Ευρώπη, το 5G θα χρησιμοποιήσει τρεις περιοχές συχνοτήτων: (α) μια χαμηλή συχνότητα στα 0,7 GHz, (β) μια μεσαία στα 3,4-3,8 GHz (που θα είναι αυτή που θα χρησιμοποιηθεί πιο πολύ), και (γ) μια υψηλή συχνότητα στα 24,25-27,5 GHz. Οι συχνότητες αυτές είναι υψηλότερες από το 4G, και λόγω αυτού, έχουν την ιδιότητα να μεταφέρουν πληροφορίες με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα και με τουλάχιστον δεκαπλάσια βελτίωση της απόδοσης του δικτύου. Οι πρακτικές εφαρμογές από αυτές τις ταχύτητες είναι πολύ σημαντικές και μπορούν να δώσουν  ώθηση σε πολλούς τομείς της σύγχρονης κοινωνίας. Βασικό χαρακτηριστικό των νέων δικτύων 5G θα είναι ότι θα μπορούν να υποστηρίζουν και ιδεατά δίκτυα (virtual networks) με τη λειτουργία τεμαχισμού δικτύου (network slicing), ώστε να εξυπηρετούνται έκτακτες ανάγκες, όπως περιπτώσεις κρίσεων και φυσικών καταστροφών. Αναφερόμενοι ιδιαίτερα στις ημέρες μας με την κρίση στη δημόσιας υγείας με  την πανδημία, καταλαβαίνουμε ότι είναι απολύτως απαραίτητη η διαθεσιμότητα τέτοιων ιδεατών δικτύων παράλληλα με αυτά που θα υποστηρίζουν την υπόλοιπη οικονομική δραστηριότητα της παροχής υπηρεσιών από απόσταση (τηλε-εργασία, τηλε-εκπαίδευση, τηλε-ιατρική).

  • Η ενδεχόμενη τοποθέτηση και εγκατάσταση περισσότερων κεραιών που να εξυπηρετεί το δίκτυο θεωρείται επικίνδυνη; Πώς τοποθετείται ο ΠΟΥ (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας) για το δίκτυο 5G. Πώς ερμηνεύεται αυτή η κατηγοριοποίηση;

Είναι γεγονός ότι υπάρχει μια ανησυχία ως προς τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στην υγεία μας η καινούρια τεχνολογία 5G. Πρέπει να διευκρινιστεί, ωστόσο, ότι τα δίκτυα 5G θα χρησιμοποιούν τρεις περιοχές του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Στην αρχική φάση υλοποίησής τους, τα δίκτυα 5G θα χρησιμοποιούν συχνότητες στις δυο πρώτες περιοχές (χαμηλή και μεσαία), οι οποίες δεν είναι  μακριά από τις συχνότητες που ήδη χρησιμοποιούνται από τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα των προηγούμενων γενεών, την ψηφιακή τηλεόραση και το WiFi. Οι συχνότητες αυτές έχουν ήδη μελετηθεί εκτενώς ως προς τις ενδεχόμενες επιπτώσεις τους στην υγεία. Μέχρι στιγμής και μετά από αρκετές αξιόπιστες έρευνες οι οποίες έχουν διεξαχθεί, καμιά ασθένεια δεν έχει συνδεθεί με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Ο γενικός πληθυσμός καλύπτεται πλήρως και με μεγάλα περιθώρια ασφάλειας από τα ισχύοντα όρια της ICNIRP (Διεθνής Οργανισμός για την Προστασία από Μη-Ιονίζουσες Ακτινοβολίες) και του ΠΟΥ (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας), ενώ η πραγματική του έκθεση θα είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό των ορίων αυτών.

Πριν από τη μετάβαση των δικτύων στην υψηλή περιοχή στην περιοχή από 26 έως 28 GHz, θα πρέπει να συλλέξουμε περισσότερα δεδομένα για την αλληλεπίδραση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με τους ανθρώπινους ιστούς. Τα δεδομένα που έχουμε μέχρι στιγμής τείνουν στην κατεύθυνση ότι δε θα υπάρχει κάποια ιδιαίτερη επίπτωση στην υγεία, αλλά, η έρευνα για τις συχνότητες αυτές πρέπει να συνεχιστεί και να διευρυνθεί. Ο ΠΟΥ κατηγοριοποιεί την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στην κατηγορία 2Β για πιθανώς καρκινογενείς ουσίες . Πιθανώς καρκινογενείς ουσίες θεωρούνται οι ουσίες ή οι  παράγοντες για τις οποίες υπάρχει περιορισμένη απόδειξη σύνδεσης τους με τη δημιουργία καρκίνου στον άνθρωπο και λιγότερη από την ικανοποιητικά αναγκαία απόδειξη σύνδεσης καρκινογένεσης σε πειραματόζωα.

*Ερατώ Στυλιανού Μαρκίδου
Εμπειρογνώμονας  Ιατρικής Φυσικής
Μέλος του 77μελούς συμβουλίου, του Νέου Κύματος – Η Άλλη Κύπρος

X