Κωνσταντίνος Χριστοφίδης: Εγκαθίδρυση ειδικής αστυνομικής δύναμης για διερεύνηση αδικημάτων διαφθοράς

Μία από τις πρώτες ενέργειες του Κωνσταντίνου Χριστοφίδη ως Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε περίπτωση εκλογής του, θα είναι η προώθηση νομοθεσίας για θεσμοθέτηση ειδικής αστυνομικής δύναμης που θα αφορά τη διερεύνηση αδικημάτων διαφθοράς.

Η ειδική αστυνομική δύναμη θα στελεχωθεί από Κύπριους και πολίτες άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει σχετικής προκήρυξης. Η εκπαίδευση της ειδικής αστυνομικής δύναμης θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με διεθνείς υπηρεσίες άλλων κρατών, όπως αυτές των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου και ευρωπαϊκών κρατών.

Η πρώτη αποστολή της ειδικής δύναμης θα είναι η διερεύνηση πιθανής διάπραξης αδικημάτων διαφθοράς στο πλαίσιο μεγάλων δημοσίων συμβάσεων και συμβάσεων παραχώρησης για την τελευταία δεκαετία (Μάρτιος 2013 – Φεβρουάριος 2023).

Τα υπό διερεύνηση αδικήματα θα είναι αυτά που προβλέπονται στις ακόλουθες νομοθεσίες:

  • Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Ποινικοποίηση της Διαφθοράς και Πρόσθετου Πρωτοκόλλου
  • Περί Πρόληψης Διαφθοράς Νόμος
  • Περί Αθέμιτης Κτήσης Περιουσιακού Οφέλους από Αξιωματούχους και Λειτουργούς του Δημοσίου Νόμος
  • Αδικήματα που περιλαμβάνονται στον Ποινικό Κώδικα τα οποία εμπεριέχουν το στοιχείο του δεκασμού ή της κατάχρησης εξουσίας ή στρέφονται εναντίον της άσκησης νόμιμης εξουσίας.

Δεν νοείται πλήρης εφαρμογή του κράτους δικαίου χωρίς τη διερεύνηση οποιωνδήποτε πράξεων ή παραλείψεων που ενδεχομένως αποτελούν αδικήματα διαφθοράς και την προσαγωγή ενώπιον της Δικαιοσύνης οποιωνδήποτε προσώπων διέπραξαν τέτοια αδικήματα.

Περισσότερες πληροφορίες για το προεκλογικό πρόγραμμα του υποψήφιου ΠτΔ Κωνσταντίνου Χριστοφίδη στην ιστοσελίδα  www.christofides2023.com.

X