Νέο Κύμα

Η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία

Η χθεσινή εξάσκηση βίας εναντίον των διαδηλωτών δεν τιμά καθόλου τη δημοκρατία μας. 

Η κατάσταση πανδημίας δεν καταργεί ούτε αναιρεί τα θεμελιώδη δικαιώματα κανενός πολίτη. Η κυβέρνηση πρέπει αμέσως να αναθεωρήσει τα διατάγματα που προνοούν καθολικές απαγορεύσεις και δυσανάλογους περιορισμούς στα συνταγματικά δικαιώματα των πολιτών και να θέσει εύλογους, πρόσφορους και αναλογικούς περιορισμούς στο δικαίωμα της ειρηνικής συνάθροισης, που να βρίσκουν τη χρυσή τομή ανάμεσα στην άσκηση του δικαιώματος και την προστασία της δημόσιας υγείας. 

Η παράνομη συγκέντρωση από διάφορες οργανώσεις θα έπρεπε να κριθεί εκ των υστέρων και σε καμία περίπτωση να μην αντιμετωπιστεί με υπέρμετρη βία. Σύμφωνα με καθιερωμένη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ακόμη και αν μία διαδήλωση δεν έχει λάβει τη νενομισμένη άδεια, εάν οι πολίτες διαδηλώνουν ειρηνικά, οι αρχές θα πρέπει να επιδεικνύουν κάποιον βαθμό ανοχής σε μία δημοκρατική κοινωνία.

Η κρατική βία στο όνομα της προστασίας της δημόσιας υγείας δεν έχει χώρο σε μία δημοκρατική κοινωνία και δεν πρέπει να γίνει ανεκτή. 

X