Η καθολική μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος δεν είναι ούτε προοδευτική πολιτική ούτε πράσινη

Η καθολική και οριζόντια μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος είναι μια μορφή λαϊκισμού που δεν εξυπηρετεί τα λαϊκά στρώματα αλλά μόνο τα εύπορα νοικοκυριά.

Η σχετική πρόταση που ψηφίστηκε πρόσφατα από την Βουλή εξυπηρετεί περισσότερο τις αμφιβόλου αξίας πολιτικές σκοπιμότητες των παραδοσιακών πολιτικών κομμάτων και μόνο σε πολύ μικρό βαθμό τις ευάλωτες ομάδες.

Δεν είναι προοδευτική πρόταση, γιατί διευρύνει ακόμη περισσότερο τις κοινωνικές ανισότητες, επιδοτώντας σκανδαλωδώς την κατανάλωση των πλουσιότερων στρωμάτων. Αυτός που πληρώνει για παράδειγμα 1000€ τη διμηνία του χαρίζονται 100€ ΦΠΑ. Ενώ αυτός που πληρώνει 100€ του χαρίζονται 10€.

Η πολιτική αυτή είναι αντίθετη με την πράσινη ανάπτυξη και την πολιτική της μείωσης των ρύπων. Αυτό συμβαίνει γιατί, αντί να αποτρέπει την κατανάλωση ενέργειας, την ενθαρρύνει μειώνοντας καθολικά για όλους την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, χωρίς καμία στόχευση προς όφελος των ευάλωτων ομάδων.

Τι πρέπει λοιπόν να γίνει;

Η πρόταση του «Νέο Κύμα – Η  Άλλη Κύπρος» είναι βασισμένη σε δύο πυλώνες:

1.     Την κοινωνική δικαιοσύνη, δηλαδή να επιβαρυνθούν τα ισχυρότερα στρώματα και όχι οι ευάλωτες ομάδες και

2.     Την πράσινη ανάπτυξη με την συγκράτηση της κατανάλωσης ενέργειας από παραδοσιακές μορφές (πετρέλαιο)

Προτείνουμε το ΦΠΑ να μηδενισθεί για κατανάλωση για ένα νοικοκυριό 4 ατόμων, το οποίο πληρώνει κάτω των 100€ τη διμηνία, να μειωθεί στο 9% για κατανάλωση από 100 – 300 Ευρώ και να παραμείνει για κατανάλωση μεταξύ 300 – 1000 Ευρώ στο 19%. Παράλληλα για κατανάλωση πέραν των 1000€ προτείνουμε αύξηση του ΦΠΑ στο 20%, έτσι ώστε να επιδοτούνται οι απώλειες που θα υπάρξουν λόγω του μηδενικού και μειωμένου ΦΠΑ. Η ειδική πρόνοια να ισχύσει μόνο για νοικοκυριά και όχι για επιχειρήσεις.

Ένα τέτοιο μέτρο θα ωθήσει πολλούς σε μια πιο λογική κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος με τεράστια οικολογικά οφέλη. Επιπλέον θα μειωθούν και τα πρόστιμα για την παραγωγή ρύπων, κάτι που επίσης θα καλύψει και απώλειες από το μηδενικό ΦΠΑ στα πρώτα 100€.

Εννοείται ότι η πιο πάνω πρόταση πρέπει να ισχύσει για τους επόμενους τρεις μήνες και επιπλέον για όσο διάστημα η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος παραμένει υψηλή.

X