Η αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ εντείνει τα κοινωνικά προβλήματα στην Κύπρο

Ανακοίνωση του Κωνσταντίνου Χριστοφίδη, υποψήφιου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας

Η αύξηση των βασικών επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ήταν αναμενόμενη. Χωρίς καμία αμφιβολία θα επιτείνει τα κοινωνικά προβλήματα, ιδιαίτερα στην Κύπρο, όπου το πρόβλημα του υπερδανεισμού των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών παραμένει στο προσκήνιο.

Οι εμπορικές τράπεζες οφείλουν να λάβουν υπόψη τη διαμορφωνόμενη κατάσταση και να επιδείξουν κατανόηση στις περιπτώσεις εκείνες που επιχειρήσεις και νοικοκυριά δυσκολεύονται να αποπληρώσουν τα δάνειά τους. Επίσης οφείλουν να προβούν σε γενναιόδωρες μειώσεις των χρεώσεων που επιβάλλουν οι τράπεζες στους λογαριασμούς των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών.

Η Κυβέρνηση επιβάλλεται να δράσει στοχευμένα προς όφελος των ασθενέστερων εισοδηματικών στρωμάτων τα οποία μαστίζονται ιδιαίτερα από το αυξημένο κόστος δανεισμού και παράλληλα και από την ενεργειακή ακρίβεια, ακολουθώντας το παράδειγμα πολλών χωρών της ΕΕ π.χ. της Γερμανίας.

Στο πλαίσιο αυτό η Κυβέρνηση οφείλει να προβεί σε λελογισμένη στήριξη π.χ. σε λήπτες του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και σε χαμηλοσυνταξιούχους.

Παράλληλα η στεγαστική πολιτική της Κυβέρνησης πρέπει να αναβαθμιστεί, ιδιαίτερα για τα νέα ζευγάρια, τα οποία δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να αποκτήσουν δική τους στέγη.    

Προτρέπω, επίσης, την Κυβέρνηση να αναλάβει πρωτοβουλία και να καλέσει τις εργοδοτικές οργανώσεις και τις οργανώσεις των εργαζομένων σε εντατικό διάλογο, για να συμφωνήσουν σε μισθολογικές αυξήσεις οι οποίες να καλύπτουν τουλάχιστον μέρος των αυξήσεων στην ενέργεια και σε άλλα βασικά αγαθά. 

New Wave News

Ενημερωθείτε πρώτοι για τις εξελίξεις και την πορεία του κινήματος!

* Με την αποστολή του email σας αποδέχεστε την επεξεργασία του για σκοπούς ενημέρωσής σας σχετικά με τα νέα του Κινήματος. Μπορείτε να αφαιρέσετε τα στοιχεία σας ανα πάσα στιγμή. Τα στοιχεία σας τυγχάνουν χειρισμού στη βάση της Πολιτικής Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων του Κινήματος.

Νέο Κύμα - Volt Cyprus
X