Fleeteco – έξυπνο σύστημα καυσίμων!

Μείωση ατυχημάτων, εποπτεία κατανάλωσης καυσίμων, οικολογική οδήγηση.

Του Κυριάκου Σκουρουπάθη*

Το Fleeteco είναι ένα πρωτοποριακό, εξειδικευμένο πρόγραμμα διαχείρισης κατανάλωσης καυσίμων για οχήματα και άλλα μηχανήματα. Το Fleeteco μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ιδιοκτήτες στόλων οχημάτων και μηχανημάτων, ανεξάρτητα από το μέγεθος του στόλου, μόνο με τη χρήση υπολογιστή ή έξυπνου τηλεφώνου με πρόσβαση στο διαδίκτυο, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας και οποιαδήποτε μέρα της βδομάδας. To έξυπνο σύστημα καυσίμων, παρέχει ένα εύκολο τρόπο για συνεχή παρακολούθηση και σύγκριση της κατανάλωσης και του δείκτη κατανάλωσης καυσίμων του κάθε ιδιωτικού ή εταιρικού οχήματος και μηχανήματος. Έτσι περιορίζονται οι ατασθαλίες, αυξάνονται οι εξοικονομήσεις, και εδραιώνεται η Οικολογική οδήγηση.

Το έξυπνο πρόγραμμα χρησιμοποιεί τα δεδομένα ‘τρίτου επιπέδου’ των ανεφοδιασμών καυσίμων. Οι συναλλαγές καταχωρούνται στο σύστημα με την αυτόματη καταχώρηση των ηλεκτρονικών αρχείων δεδομένων των συναλλαγών που δίνονται από τις πετρελαιοεταιρείες, των ηλεκτρονικών αρχείων δεδομένων των GPS ή των ηλεκτρονικών αρχείων δεδομένων από οποιαδήποτε άλλη πηγή. Επίσης το Fleeteco παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να καταχωρεί ηλεκτρονικά συναλλαγές που δεν είναι σε ηλεκτρονικά αρχεία δεδομένων. Αφού καταγραφούν στο σύστημα, το σύστημα υπολογίζει τους δείκτες κατανάλωσης καυσίμου.

Οι Δείκτες μπορούν να υπολογιστούν ανά ανεφοδιασμό, ανά μήνα, ανά τρίμηνο, ή ανά χρονική περίοδο και να συγκριθούν με τους θεωρητικούς δείκτες του κατασκευαστή του οχήματος ή με τους πραγματικούς δείκτες άλλων επιλεγμένων χρονικών περιόδων. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε πίνακες και γραφικές παραστάσεις τα οποία μπορούν να δοθούν σε όλους τους εμπλεκόμενους με τα καύσιμα στην εταιρεία συμπεριλαμβανομένων και των οδηγών. Έτσι, ο κάθε ένας ελέγχει αν οι δείκτες κατανάλωσης του δικού του οχήματος είναι εντός των προσυμφωνηθέντων ορίων. Οι εξοικονομήσεις καυσίμων σε λίτρα, αλλά και σε χρήμα, καθώς και οι μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (CO2), φαίνονται στην Κάρτα προόδου (scorecard) Ευκαιριακού Κέρδους/Ζημιάς. Το πρόγραμμα προσφέρει διάφορες εκθέσεις και κάρτες προόδου(Scorecards) καθώς και Βασικούς Δείκτες Απόδοσης (KPI’s).

Η εξοικονόμηση καυσίμων γίνεται με δύο τρόπους: με τον τερματισμό των ατασθαλιών και με την καλύτερη και οικονομικότερη οδήγηση. Η εταιρεία έχοντας στη διάθεση της όλες τις πληροφορίες σχετικές με τις καταναλώσεις καυσίμων οχημάτων, μπορεί να εφαρμόσει πολιτική και στρατηγική που να εξασφαλίζει την οικονομικότερη οδήγηση από τους οδηγούς. Η συνεχής ανατροφοδότηση των οδηγών με τα στοιχεία Δείκτη Κατανάλωσης του δικού τους οχήματος αλλά και άλλων οχημάτων δημιουργεί συνθήκες ανταγωνιστικές που οδηγούν σε συνεχή βελτίωση.

Έχει δημιουργηθεί από συνεργάτες με πολύχρονη πείρα στο τομέα, που κατά τα τελευταία χρόνια ασχολούνταν αποκλειστικά με τη δημιουργία του Fleeteco. Για αυτό και παρουσιάζει χαρακτηριστικά που δεν παρουσιάζονται σε κανένα άλλο πρόγραμμα όπως το ευκαιριακό κέρδος/ζημιά, ο απόλυτος έλεγχος κατανάλωσης χωρίς κεφαλαιουχικές επενδύσεις, οι πίνακες χρήσης οχημάτων και μηχανημάτων, η εταιρική απόδοση καυσίμων, η δημιουργία εταιρικής κουλτούρας καυσίμων, οι Βασικοί δείκτες απόδοσης και πολλά άλλα.

Με το Fleeteco η εποπτεία διαχείρισης μπορεί να γίνεται όπου και αν βρίσκεστε, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, από υπολογιστή, ταμπλέτα ή έξυπνο τηλέφωνο. Οι βασικοί έλεγχοι βασίζονται πάνω στο παραχθέν έργο από την καύση του καυσίμου σε ένα όχημα (χιλιόμετρα διανυθέντα, ώρες λειτουργίας κλπ) και πάνω στη σύγκριση με τις καταναλώσεις άλλων χρονικών περιόδων του ιδίου οχήματος ή και άλλων οχημάτων της ίδιας εταιρείας ή άλλων εταιρειών.

Όσοι ασχολούνται με την διαχείριση καυσίμων στόλων οχημάτων είναι γνώστες των μεθόδων και πρακτικών που ακολουθούν κάποιοι και καταχρώνται τα εταιρικά καύσιμα. Μελέτες που έγιναν στις Ηνωμένες Πολιτείες μιλούν για καταχρήσεις που φτάνουν το 22% του εταιρικού καυσίμου. Με τις εξειδικευμένες μετρήσεις και συγκρίσεις που γίνονται με το Fleeteco οι οδηγοί και όλοι οι εμπλεκόμενοι μαθαίνουν και παρακολουθούν, την κατανάλωση καυσίμου του δικού τους και των άλλων οχημάτων καθώς και το παραχθέν έργο. Έτσι γνωρίζουν τα αποδεκτά πλαίσια μέσα στα οποία μπορεί να κινηθεί η κατανάλωση καυσίμων ενός εκάστου οχήματος.

Οι συναλλαγές καταχωρούνται στο σύστημα με την αυτόματη καταχώρηση των ηλεκτρονικών αρχείων δεδομένων των συναλλαγών που δίνονται από τις πετρελαιοεταιρείες, των ηλεκτρονικών αρχείων δεδομένων των GPS ή των ηλεκτρονικών αρχείων δεδομένων από οποιαδήποτε άλλη πηγή. Επίσης το Fleeteco παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να καταχωρεί ηλεκτρονικά συναλλαγές που δεν είναι σε ηλεκτρονικά αρχεία δεδομένων.

Η Οικολογική οδήγηση είναι ένας έξυπνος τρόπος οδήγησης. Συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου, στη μείωση των εκπομπών ρύπων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου καθώς και στον περιορισμό των τροχαίων ατυχημάτων. Το Fleeteco, προωθεί την οικολογική οδήγηση καθώς είναι το μοναδικό πρόγραμμα που μπορεί συστηματικά, με ευκολία και διαχρονικά να μετρά την απόδοση της οικολογικής οδήγησής του κάθε οδηγού.

Το Fleeteco είναι ευέλικτο πρόγραμμα και πέραν του ελέγχου κατανάλωσης καυσίμων, μπορεί να διαχειριστεί πολλά δεδομένα. Κατ’ αρχάς μπορεί να είναι Fleet Management System. Δηλαδή μπορούν να μπαίνουν όλα τα έξοδα των οχημάτων σε κατηγορίες και ανά πάσα στιγμή να γνωρίζει ο ιδιοκτήτης όλα τα έξοδα του στόλου του. Επίσης μπορεί να δεχτεί οποιαδήποτε άλλα έξοδα, προσωπικά ή οικογενειακά του χρήστη, αλλά και να καταγράφει παρατηρήσεις και εισηγήσεις από τους χρήστες. Αυτές οι πληροφορίες κατηγοριοποιούνται και μπορούν να σταλούν οπουδήποτε χρειάζεται. Για παράδειγμα, μπορούν όλοι όσοι έχουν πρόσβαση στο Fleeteco, να καταγράφουν ότι πληροφορίες επιθυμούν στις διάφορες κατηγορίες του συστήματος ό,τι παρατηρούν στους δρόμους και θεωρούν επικίνδυνο για την τροχαία (πινακίδες, λακκούβες, έλλειψη σήμανσης κλπ) και στη συνέχεια να ενημερώνουν τις ανάλογες υπηρεσίες. 

Με το Fleeteco εκτός από τον έλεγχο της κατανάλωσης καυσίμων των οχημάτων, μπορεί να γίνει και καταμέτρηση της λειτουργίας ρελαντι (idling), ενός οχήματος καθώς και το πόσο καύσιμο καταναλώνει το όχημα στη λειτουργία ρελαντί. Επίσης μπορεί να υπολογιστεί και το αποτύπωμα CO2 κάθε οχήματος ή μηχανήματος καθώς και το αποτύπωμα από την κατανάλωση ηλεκτρισμού από τις πτήσεις αεροπλάνων και άλλων για οποιαδήποτε χρονική περίοδο. Όλα αυτά γίνονται χωρίς την αγορά οποιασδήποτε συσκευής. Απλά εφαρμόζουμε τις γνώσεις σε ένα πρόγραμμα.

Στη Κύπρο οι Πετρελαιοεταιρείες λανθασμένα μας βλέπουν ανταγωνιστικά και δυσκολεύουν τη διείσδυση μας στη Κυπριακή αγορά. Ευτυχώς στο εξωτερικό, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείς ανά το παγκόσμιο, η ExxonMobil Exploration μας έχει εμπιστευτεί εδώ και τρία χρόνια τον έλεγχο κατανάλωσης εκατοντάδων οχημάτων και μηχανημάτων που βρίσκονται σε πετρελαιοπηγές και αυτό μας τιμά ιδιάτερα. Στη Κύπρο είμαστε περήφανοι που συνεργαζόμαστε με την πρωτοπόρα εταιρεία Vassos Eliades Ltd που έχει γραμμένα στο Fleeteco 300 οχήματα. Κάθε τέλος του μήνα ο κάθε οδηγός παίρνει ανάλυση με την κατανάλωση του δικού του οχήματος.

*Ο Κυριάκος Σκουρουπάθης μετά από 30 χρόνια στα πετρελαιοειδή, αποφάσισε ότι έπρεπε να εξειδικεύσει σε ένα τομέα που τον γνώριζε καλά. Πήρε πρόωρη σύνταξη και δημιούργησε το Fleeteco. Είναι Marine Engineer (Απόφοιτος ΑΤΙ)  κάτοχος ΜΒΑ από το Reading University και μέλος του κινήματος “Νέο Κύμα – Η Άλλη Κύπρος”.

New Wave News

Ενημερωθείτε πρώτοι για τις εξελίξεις και την πορεία του κινήματος!

* Με την αποστολή του email σας αποδέχεστε την επεξεργασία του για σκοπούς ενημέρωσής σας σχετικά με τα νέα του Κινήματος. Μπορείτε να αφαιρέσετε τα στοιχεία σας ανα πάσα στιγμή. Τα στοιχεία σας τυγχάνουν χειρισμού στη βάση της Πολιτικής Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων του Κινήματος.

Νέο Κύμα - Volt Cyprus
X