Νέο Κύμα

Θ.Ε. Έρευνα και Καινοτομία

Το όραμα και οι στόχοι της Επιτροπής

Ο επιστήμονας και συγγραφέας Yuval Noah Harari, στο βιβλίο του «Sapiens. Μια Σύντομη Ιστορία του Ανθρώπου» [1] αναφέρει: «Αν […] ένας Ισπανός χωρικός αποκοιμιόταν το 1000 μ.Χ. και ξυπνούσε 500 χρόνια αργότερα, […] ο κόσμος θα του φαινόταν σχετικά γνωστός. […] Αν όμως βυθιζόταν σε έναν παρόμοιο ύπνο ένας […γύρω στο 1500 μ.Χ…] και ξυπνούσε τον 21ο αιώνα, θα βρισκόταν σε έναν κόσμο πέρα από τις δυνατότητες της αντίληψής του.» Ο Harari συνεχίζει, εξηγώντας ότι η ιστορική διαδικασία που οδήγησε σε τόσο μεγάλες αλλαγές στον τρόπο ζωής του ανθρώπου ονομάζεται Επιστημονική Επανάσταση. Κατά τη διάρκεια αυτής της επανάστασης, η ανθρωπότητα κατάφερε να υιοθετήσει πολλές καινοτομίες, επενδύοντας στην επιστημονική έρευνα. Μέσα από μια κυκλική διαδικασία, η έρευνα επέτρεπε στον άνθρωπο να αποκτά περισσότερη δύναμη, την οποία χρησιμοποιούσε για τη δημιουργία περισσότερων πόρων, τμήμα των οποίων επανεπένδυε σε περισσότερη έρευνα για ακόμα περισσότερη δύναμη και πόρους. Αυτή η κυκλική διαδικασία εφαρμόζεται μέχρι σήμερα με μεγάλη επιτυχία σε οικονομίες της Ευρώπης και της Αμερικής καθώς και σε άλλες κοινωνίες-οικονομίες που διεκδικούν πλέον επάξια θέση στον παγκόσμιο χάρτη επιτυχίας (βλ. Κίνα, κ.ά).

Τα τρία βασικά συστατικά της επιτυχίας ήταν και είναι: i) η παραδοχή της άγνοιας, που οδήγησε σε κριτική σκέψη και κατ΄ επέκταση σε περισσότερη γνώση, ii) η κεντρική θέση της παρατήρησης και των μαθηματικών, που επέτρεψε τη χρήση κατάλληλων εργαλείων για παρατηρήσεις και αναλύσεις, iii) η απόκτηση νέων δεξιοτήτων, με τη δημιουργία νέων τεχνολογιών και καινοτόμων λύσεων.   

Ως Επιτροπή Έρευνας και Καινοτομίας του κινήματος Νέο Κύμα – Η Άλλη Κύπρος έχουμε όραμα την ευρεία κατανόηση του μηχανισμού προόδου που περιγράψαμε πιο πάνω και την καλλιέργεια σωστής στάσης απέναντι στην έρευνα και την καινοτομία. Απώτερος στόχος μας είναι να καταστήσουμε την Κύπρο ένα ζωντανό εργαστήρι έρευνας και καινοτομίας και κατ΄ επέκταση μια βιώσιμη και ανταγωνιστική οικονομία, με θετικό αντίκτυπο στην παγκόσμια πρόοδο μέσα από την Ευρωπαϊκή μας οικογένεια.  

Το πρώτο μας βήμα είναι η προώθηση κατάλληλων δράσεων που θα επιτρέψουν την ορθή υιοθέτηση των υφιστάμενων τεχνολογικών δυνατοτήτων, με αποτέλεσμα την επίτευξη καινοτομίας σε όλους τους τομείς της κοινωνίας και της οικονομίας. Το διάγραμμα παρουσιάζει σχηματικά τον δρόμο προς την καινοτομία. Στον οριζόντιο άξονα τοποθετούνται οι πολίτες, οι επιχειρήσεις, ο κρατικός μηχανισμός, οι λήπτες αποφάσεων και γενικά όλοι όσοι δύνανται να συμμετέχουν στη διαδικασία ως ενδιαφερόμενοι. Ο κάθετος άξονας παρουσιάζει τις 3 διαστάσεις υιοθέτησης νέας γνώσης και τεχνολογικών εργαλείων. Η πρώτη διάσταση αφορά τη διαθεσιμότητα των εργαλείων, η δεύτερη αφορά τη γνώση και τις δεξιότητες χρήσης των εργαλείων ενώ η τρίτη αφορά την απόδειξη και αντίληψη της αξίας που προσθέτει το κάθε εργαλείο στη ζωή μας. Η πραγματική καινοτομία επιτυγχάνεται μόνο όταν και οι τρεις αυτές διαστάσεις αντιμετωπιστούν με κατάλληλες πολιτικές και δράσεις, για κάθε διαφορετικό τύπο ενδιαφερομένων.


[1] Harari, Y.N. (2011). Sapiens. Μια Σύντομη Ιστορία του Ανθρώπου. Μτφρ. Μ. Λαλιώτης. Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια. 2015.

Αντικειμενικός μας στόχος είναι η εφαρμογή τέτοιων δράσεων και πολιτικών, προς όφελος όλων των ενδιαφερομένων και κυρίως προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων. Ο κάθε πολίτης, η κάθε επιχείρηση, ο κάθε κρατικός λειτουργός, ο καθένας που συμμετέχει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, έχει δικαίωμα να γνωρίζει ποια εργαλεία υπάρχουν, τι σημαίνουν, τι δυνατότητες προσφέρουν και τι αξία μπορούν να προσθέσουν στη ζωή του.

Πρόθεσή μας είναι να ξεκινήσουμε ανοικτή συζήτηση με τον κόσμο, με τη βοήθεια ειδικών στο κάθε θέμα και στον κάθε τομέα, από τα πιο απλά στα πιο σύνθετα. Θέλουμε πρώτα απ΄ όλα να καταγράψουμε τι γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι για τις σημερινές δυνατότητες, τα σημερινά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Για παράδειγμα, πώς υποβάλλω ηλεκτρονικά τη φορολογική μου δήλωση, τι είναι η ηλεκτρονική τιμολόγηση, σε τι μπορεί να με βοηθήσει η τεχνητή νοημοσύνη; Ακολούθως, μέσα από μια συμμετοχική διαδικασία θα αναλύσουμε τις γνώσεις και τις αντιλήψεις μας για το πώς μας βοηθά το κάθε εργαλείο με απλά λόγια και παραδείγματα. Τέλος, θα προτείνουμε δράσεις, θα προτείνουμε πολιτικές, θα προτείνουμε λύσεις.  

Έρευνα – Καινοτομία – Βιώσιμη ανάπτυξη – Καλύτερη ποιότητα ζωής

 

 

X