Νέο Κύμα

Ένα σύγχρονο πανεπιστημιακό ψυχιατρικό νοσοκομείο και όχι Βουλή των 100 εκατομμυρίων!

Από τον Πολίτη:

Είναι κοινώς αποδεκτό ότι το επίπεδο του πολιτισμού μιας κοινωνίας διαφαίνεται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο που αντιμετωπίζει, χειρίζεται και προστατεύει τα πιο αδύναμα της μέλη. Μία τέτοια ομάδα μελών είναι τα άτομα με σοβαρές ψυχικές παθήσεις. Στην κυπριακή κοινωνία, τα άτομα αυτά στερούνται ουσιαστικής αντιπροσώπευσης, εν μέρει λόγω της ίδιας της ασθένειας, εν μέρει λόγω των προκαταλήψεων και του κοινωνικού στίγματος και εν μέρει λόγω της απουσίας ποιοτικής περίθαλψης και φροντίδας. Το ψυχιατρικό νοσοκομείο Αθαλάσσας, το οποίο ανεγέρθηκε το 1964 και έχει, έκτοτε, αφεθεί στη μοίρα του, αποτελεί τη μόνη δομή στη Κύπρο για υποχρεωτική ψυχιατρική νοσηλεία. Οι συνθήκες διαβίωσης για τους ασθενείς είναι απαράδεκτες σε θέματα νοσηλείας, υγιεινής και ασφάλειας.

Συνέχεια…

X