Εισήγηση για υπηρεσιακό διοικητικό συμβούλιο στο ΡΙΚ για τις εκλογές

Ανακοίνωση του Κωνσταντίνου Χριστοφίδη, υποψήφιου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας

Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου στην Κύπρο για το 2022 διαπιστώνει σοβαρές αδυναμίες σε σχέση με τη διακυβέρνηση και τη χρηματοδότηση του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (ΡΙΚ). Διαπιστώνει επίσης την ανυπαρξία διασφαλίσεων ή διαδικασιών αξιολόγησης της εκπλήρωσης του ρόλου του.

Το Παρατηρητήριο για την Πολυφωνία στα ΜΜΕ, σημειώνει στην έκθεσή του για την Κύπρο του 2022, πως «η κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα εκμεταλλεύονται» το γεγονός ότι τα κριτήρια που διέπουν τον διορισμό του διοικητικού συμβουλίου (ΔΣ) του ΡΙΚ είναι γενικά.

Όπως γίνεται γνωστό και από δημοσιεύματα, το εκάστοτε διοικητικό συμβούλιο του ΡΙΚ εν πολλοίς, απαρτίζεται από πρόσωπα τα οποία προτείνονται από τα πολιτικά κόμματα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας για διορισμό τους από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Έχουμε σοβαρές επιφυλάξεις ως προς το κατά πόσο μπορεί να διαφυλαχθεί η υποχρέωση για ισότιμη μεταχείριση των υποψηφίων για την προεδρία της Δημοκρατίας από το ΡΙΚ, ενόψει της σύνθεσης του ΔΣ του, από πρόσωπα που προτείνονται από ή/και ανήκουν σε πολιτικά κόμματα, αλλά και των διαπιστωμένων αδυναμιών ως προς τη διακυβέρνηση του ΡΙΚ.

New Wave News

Ενημερωθείτε πρώτοι για τις εξελίξεις και την πορεία του κινήματος!

* Με την αποστολή του email σας αποδέχεστε την επεξεργασία του για σκοπούς ενημέρωσής σας σχετικά με τα νέα του Κινήματος. Μπορείτε να αφαιρέσετε τα στοιχεία σας ανα πάσα στιγμή. Τα στοιχεία σας τυγχάνουν χειρισμού στη βάση της Πολιτικής Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων του Κινήματος.

Νέο Κύμα - Volt Cyprus
X