Πρόταση για υιοθέτηση ενός αποτελεσματικού πλαισίου «Πόθεν Έσχες»

Η Βουλή των Αντιπροσώπων αναγκάστηκε να δώσει στη δημοσιότητα τα ονόματα βουλευτών με μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) στην ΚΕΔΙΠΕΣ, την κρατική εταιρεία διαχείρισης δανείων, σε μια προσπάθεια να κατευνάσει την κατακραυγή των πολιτών για εμφανή σύγκρουση συμφέροντος.

Το «Νέο Κύμα – Η Άλλη Κύπρος» επαναφέρει την πρότασή του για ολοκληρωμένη δημοσίευση καταλόγου περιουσιακών στοιχείων με βάση το «Πόθεν Έσχες» όλων των βουλευτών, όλων των μελών του υπουργικού συμβουλίου και άλλων υψηλά ιστάμενων αξιωματούχων του κράτους καθώς και των κοινοβουλευτικών κομμάτων.

Ο κατάλογος πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον πέντε χρόνια και να γίνεται ετήσια με βάση πρότυπο που θα ετοιμάσει ο Γενικός Ελεγκτής και το οποίο θα λαμβάνει υπόψη την πρόταση των εμπειρογνωμόνων: Πισσαρίδη, Συρίμη και Παναγιωτίδη, η οποία είδε πρόσφατα το φως της δημοσιότητας.

Ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Αδάμος Αδάμου πρότεινε την ιδέα του ελέγχου του «Πόθεν Έσχες» (Ιανουάριος 2021) για τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων. Η πρόταση κινείται προς την ορθή κατεύθυνση, αλλά δεν επαρκεί για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και αξιόπιστου πλαισίου για το «Πόθεν Έσχες».

Ως ελάχιστα στοιχεία ενός αξιόπιστου πλαισίου για το «Πόθεν Έσχες» το Νέο Κύμα – Η Άλλη Κύπρος προτείνει τα ακόλουθα:

  1. Το «Πόθεν Έσχες» πρέπει να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αξιωματούχων συμπεριλαμβανομένων του Προέδρου της Δημοκρατίας, των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου και των Υφυπουργείων, των μελών διοικητικών συμβουλίων ημικρατικών οργανισμών, των μελών διοικητικών συμβουλίων των Δήμων, των γενικών διευθυντών υπουργείων και κρατικών οργανισμών, των αρχηγών και άλλων υψηλόβαθμων αξιωματούχων πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή κλπ.
  2. Το πλαίσιο πρέπει να υιοθετηθεί το αργότερο μέχρι το τέλος Μαρτίου και να συμπεριλαμβάνει και όλους τους νυν βουλευτές και αξιωματούχους
  3. Η δήλωση απαιτείται να υποβληθεί βάσει τυποποιημένου και ολοκληρωμένου προτύπου, το οποίο χρειάζεται να ετοιμαστεί από τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας
  4. Οι ανεξάρτητοι ελεγκτικοί οίκοι, οι οποίοι θα ελέγχουν το κάθε πρόσωπο που συμπεριλαμβάνεται στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να εναλλάσσονται κάθε χρόνο και να επιλέγονται με τυχαίο τρόπο μέσα από κατάλογο ενδιαφερομένων, τον οποίο θα υποβάλει ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ)
  5. Το «Πόθεν Έσχες» χρειάζεται να ελέγχει τα τελευταία πέντε χρόνια και να συμπεριλαμβάνει συγγενείς πρώτου βαθμού
  6. Είναι αναγκαίο να προβλέπονται αυστηρές ποινές για όσους δηλώνουν λανθασμένα στοιχεία
  7. Χρειάζεται επίσης να δίδονται στη δημοσιότητα οι λίστες για τα πολιτικά πρόσωπα που ελέγχονται, για τους ελεγκτές και για τα ευρήματα 
  8. Το «Πόθεν Έσχες» όλων των δημόσιων προσώπων επιβάλλεται να δημοσιοποιείται

Αναφορικά με τη δημοσιοποίηση της λίστας Γιωρκάτζη οι επηρεαζόμενοι θα επιχειρήσουν να δώσουν δικαιολογίες του τύπου ότι η λίστα είναι παλιά, ελλιπής, εμπεριέχει ανακρίβειες κλπ. Με την εισήγησή μας για ολοκληρωμένη δήλωση του «Πόθεν Έσχες» από τους ίδιους, η οποία να καλύπτει περίοδο πέντε χρόνων με βάση τυποποιημένο πρότυπο, δεν θα έχουν πια περιθώριο για δικαιολογίες.

Ένας σωστός Κώδικας Δεοντολογίας και αναφοράς του Πόθεν Έσχες είναι εκ των ων ουκ άνευ για  περισσότερη διαφάνεια στην κοινωνία μας. Τα Πολιτικά Εκτεθειμένα Πρόσωπα πρέπει να συμμορφώνονται με αυτόν, ώστε να μην υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων ή/ και προνομιακή μεταχείρισή τους. Μια ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΤΗ Αρχή κατά της Διαφθοράς λοιπόν θα προσφέρει λύση σε όλα τα θέματα προώθησης του ιδιωτικού συμφέροντος που πρέπει να γίνεται σε συνθήκες απόλυτης διαφάνειας.

Αυτά είναι τα ελάχιστα που μπορούμε να κάνουμε ως δημοκρατικό κράτος, για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και στην πολιτική. Μόνον έτσι θα αποφύγουμε φαινόμενα διαφθοράς στο μέλλον και θα ανοίξουμε τον δρόμο για την εξυγίανση και της οικονομίας και της πολιτικής. 

New Wave News

Ενημερωθείτε πρώτοι για τις εξελίξεις και την πορεία του κινήματος!

* Με την αποστολή του email σας αποδέχεστε την επεξεργασία του για σκοπούς ενημέρωσής σας σχετικά με τα νέα του Κινήματος. Μπορείτε να αφαιρέσετε τα στοιχεία σας ανα πάσα στιγμή. Τα στοιχεία σας τυγχάνουν χειρισμού στη βάση της Πολιτικής Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων του Κινήματος.

Νέο Κύμα - Volt Cyprus
X