Cyprus Forum: 3 Οκτωβρίου 2020 από το Oxygono

Από την ομάδα του “Oxygono”, διοργανωτές του Cyprus Forum

Το Oxygono (www.oxygono.org) είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός Μη Κυβερνητικός Οργανισμός με έδρα την Κύπρο που ιδρύθηκε το 2014 και απαρτίζεται από άτομα από όλους τους ακαδημαϊκούς, κοινωνικούς, πολιτικούς, και επαγγελματικούς χώρους. Είναι ανεξάρτητος από οποιονδήποτε άλλον οργανισμό, διοικείται από ένα πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο και οι δράσεις του καθορίζονται από μία δεκαμελή Εκτελεστική Επιτροπή. Έχει σκοπό την βελτίωση της ποιότητας του δημοσίου διαλόγου στην Κύπρο και κατ’ επέκταση την επίτευξη μεταρρυθμίσεων και τον εκσυγχρονισμό της χώρας μας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών σε όλες τις πτυχές της δημόσιας ζωής, όπως την υγεία, την οικονομία, την παιδεία, την δικαιοσύνη, την εξωτερική πολιτική, την έρευνα και την επιχειρηματικότητα.

Ο οργανισμός δεν εκφέρει συγκεκριμένη άποψη. Λειτουργεί ως forum για συζήτηση διαφόρων θεμάτων, όπου περισσότερες από μία απόψεις μπορεί να είναι σωστές. Μέσα από την ανταλλαγή απόψεων, που γίνεται μεταξύ των εμπειρογνωμόνων (experts) και των αξιωματούχων (decision-makers),στην παρουσία ενεργών πολιτών, φέρνει κοντά όλους τους παίκτες-κλειδιά (αξιωματούχους, τεχνοκράτες, ακαδημαϊκούς, επιστήμονες, επιχειρηματίες, στελέχη εταιρειών, ακτιβιστές). Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τις συζητήσεις χρησιμοποιούνται, μέσα από ένα συνεχές followup, για άσκηση θετικής πίεσης στα κέντρα λήψης αποφάσεων για την επίτευξη των αναγκαίων αλλαγών, λαμβάνοντας υπόψη και όλες τις λογικές ανησυχίες που διατυπώνονται. Αυτή η διαδικασία μπορεί να ξεκινά τόσο από τους πολίτες που θέλουν να δουν κάποιες αλλαγές, όσο και από πολιτικούς που θέλουν να κάνουν αλλαγές και χρειάζονται την στήριξη της κοινωνίας των πολιτών.

Το Oxygono φιλοδοξεί να δημιουργήσει μόνιμους θεσμούς στην κυπριακή δημόσια συζήτηση όπως το «State of the Republic» στο οποίο φιλοξενείται ο εκάστοτε Πρόεδρος της Δημοκρατίας (αντίστοιχο του State of the Union σε ΗΠΑ και ΕΕ), τη σειρά συζητήσεων «Μπορεί ένας άνθρωπος να αλλάξει τη νοοτροπία ενός λαού;», τη σειρά Ideas2Parliament με τη συνεργασία της Βουλής των Αντιπροσώπων, τη σειρά 2040 όπου γίνονται τοπικές συζητήσεις με στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμου πλάνου για την κάθε πόλη και το Cyprus Forum στο οποίο κορυφώνονται οι εκδηλώσεις της χρονιάς, οι οποίες συνήθως διαρκούν από Σεπτέμβριο μέχρι Ιούνιο.

Το Oxygono συνεργάζεται στενά με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, τον Οργανισμό Νεολαίας, το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου και αρκετούς άλλους οργανισμούς, εταιρείες και ΜΜΕ, χωρίς να χάνει σε καμία περίπτωση την ανεξαρτησία του. Επίσης, άλλοι οργανισμοί μπορούν να διεξάγουν εκδηλώσεις με τη βοήθεια του Oxygono (Powered by events). Το Oxygono φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε ένα μεγάλο οργανισμό επιστημονικοποίησης της πολιτικής και μετάδοσης κουλτούρας πολιτικής ηθικής και εντιμότητας και να φέρει στην Κύπρο αυτό που καλείται συλλογική πρόοδος (inclusive growth).

Το Cyprus Forum είναι μία νέα πρωτοβουλία, η οποία στοχεύει στην προώθηση του κοινωνικού και πολιτικού διαλόγου στην Κύπρο. Πρόκειται για ένα νέο και φιλόδοξο ετήσιο συνέδριο, το οποίο διοργανώνεται με την ευκαιρία της 60ης επετείου από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στόχος μας είναι η προώθηση του διαλόγου, η ανταλλαγή ιδεών και η εξεύρεση νέων και δημιουργικών λύσεων για τρέχοντα προβλήματα και προκλήσεις. Τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από το συνέδριο θα προωθηθούν στα κέντρα λήψης αποφάσεων για αξιοποίηση, με στόχο να τεθούν τα θεμέλια για αποτελεσματικές μεταρρυθμίσεις. Το Cyprus Forum είναι μια συνδιοργάνωση του Oxygono και του Delphi Economic Forum. Για την διαμόρφωση των θεματικών και την επιλογή των ομιλητών έχουμε καταρτίσει μία 60μελή Συμβουλευτική Επιτροπή με προσωπικότητες από διάφορους χώρους. Το Cyprus Forum θα διεξαχθεί στις 3 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας.

X