Απασχόληση και μισθοί. Πρόταση του Κωνσταντίνου Χριστοφίδη, υποψήφιου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η κυπριακή οικονομία αντιμετωπίζει στην παρούσα φάση μεγάλες προκλήσεις – πτωτική τάση στην ανάπτυξη και ραγδαία αύξηση των τιμών.

Οι θέσεις εργασίας εξαρτώνται σε υπέρμετρο βαθμό από τον τομέα των κατασκευών με τάσεις κορεσμού, ενώ οι δραστηριότητες του τομέα συνεπάγονται με μεγάλη επιβάρυνση του περιβάλλοντος.

Τα πιο πάνω έχουν  επιπτώσεις στην απασχόληση, που αναμένεται να ενταθούν το επόμενο χρονικό διάστημα. Ιδιαίτερα αναμένεται να επηρεαστούν οι νέοι οι οποίοι αναζητούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας καθώς και οι χαμηλά αμειβόμενοι.

Το κίνημά μας έχει ετοιμάσει ολοκληρωμένη πρόταση η οποία στοχεύει στη διατήρηση των θέσεων απασχόλησης και τη δημιουργία νέων καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας καθώς και στην ενίσχυση του κοινωνικού δικτύου.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  1. Θέσεις Απασχόλησης:
  • Σε περιόδους σχετικά χαμηλής ανάπτυξης το κράτος καλείται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Στην περίπτωση της Κύπρου η χρηματοδότηση που προσφέρεται από κονδύλια της ΕΕ, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, πρέπει να αξιοποιηθεί πλήρως για την επιτάχυνση της υλοποίησης έργων υποδομής τα οποία είναι στρατηγικής σημασίας για την Κύπρο. Η υλοποίηση των έργων αυτών χρονίζει παρά τις επανειλημμένες εξαγγελίες. Παραδείγματα αποτελούν η αναβάθμιση του δικτύου της ΑΗΚ, η αναβάθμιση του δικτύου για φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων, η αναβάθμιση των δημόσιων μεταφορών, η αναβάθμιση της ψηφιακής υποδομής, η δικτυοποίηση όλων των υπηρεσιών που προσφέρει το δημόσιο κλπ.
  • Περαιτέρω το Κράτος επιβάλλεται να επιδοτήσει με στοχευμένο τρόπο τα ευάλωτα νοικοκυριά για να καλύψουν το αυξημένο κόστος ενέργειας. Όπως αποδείχθηκε η μείωση της φορολογίας για βενζίνη και πετρέλαιο ενθαρρύνει την κατανάλωση υδρογονανθράκων και αυξάνει τα κέρδη των επιχειρηματιών. Δυστυχώς, το μέτρο αυτό δεν ωφελεί τον πολίτη. Ο πιο ορθός τρόπος είναι η απευθείας  επιδότηση των ευάλωτων νοικοκυριών (ενεργειακό επίδομα) μέσω των υφιστάμενων και νέων δομών κοινωνικής προστασίας.
  • Χρειάζεται να γίνει νομοθετική ρύθμιση των νέων μορφών απασχόλησης (πχ. εργασία από το σπίτι), που πήραν ώθηση κατά τη διάρκεια της πανδημίας, με στόχο την επαρκή προστασία των εργοδοτουμένων και τη  διευκρίνηση των δικαιωμάτων εργοδοτών και εργοδοτουμένων .
  • Είναι απαραίτητη η διενέργεια στοχευμένων ερευνών από την Επιτροπή Ανταγωνισμού στις επιχειρήσεις, οι οποίες διοχετεύουν βενζίνη και πετρέλαιο στην αγορά με σκοπό την αποφυγή εκμετάλλευσης της προνομιακής τους σχέσης. Το μέτρο αυτό υιοθετήθηκε σε αριθμό χωρών της ΕΕ.
  • Η φορολογική μεταρρύθμιση με τρόπο που να μειώνει την επιβάρυνση στους μισθωτούς και να αυξάνει τη φορολογία σε δραστηριότητες που επιβαρύνουν το περιβάλλον είναι απαραίτητη. Αυτό το μέτρο θα διευκολύνει την απασχόληση και παράλληλα θα ικανοποιήσει μια υποχρέωση που έχουμε έναντι της ΕΕ. Θα μειώσει επίσης τα τεράστια προστύμματα που πληρώνει η Κύπρος λόγω μη επίτευξης των περιβαλλοντικών της στόχων.  
  • Μισθολογική πολιτική 
  • Ζητούμε την άμεση εφαρμογή του ελάχιστου μισθού, όπως έχει αποφασιστεί στα 950 ευρώ
  • Είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ειδικό σχέδιο επιδότησης για την εργοδότηση των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας
  • Το Κράτος χρειάζεται να αναλάβει πρωτοβουλία για διεξαγωγή διαλόγου μεταξύ των κοινωνικών εταίρων με στόχο την επίτευξη συμφωνίας αρχών σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση των μισθών. Η συμφωνία πρέπει να λαμβάνει υπόψη την αύξηση του κόστους διαβίωσης για τους εργοδοτούμενους, αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην παρούσα φάση.

Ο διάλογος μεταξύ των κοινωνικών εταίρων πρέπει να συμπεριλάβει και το θέμα της εργοδότησης ξένου εργατικού δυναμικού με στόχο ο θεσμός να καταστεί πιο ευέλικτος και να καλύψει ελλείψεις εργατικού δυναμικού, οι οποίοι παρατηρούνται σε διάφορους τομείς.

X