Ανακοίνωση του Κωνσταντίνου Χριστοφίδη, υποψήφιου Προέδρου της ΚΔ, αναφορικά με τη χαμηλή θέση ανταγωνιστικότητας της Κύπρου

Κυκλοφόρησε σήμερα η κατάταξη ανταγωνιστικότητας του Παγκόσμιου Κέντρου Ανταγωνιστικότητας (© IMD World Competitiveness Center). Σε αυτήν την κατάταξη η Κύπρος δεν κατατάσσεται εκεί που θα έπρεπε. Αξίζουμε πολύ περισσότερο. Μπορούμε πολύ καλύτερα.

Το 2022 η Κύπρος κατατάσσεται στην 40στή θέση σε όρους ανταγωνιστικότητας ανάμεσα σε 63 χώρες, σημειώνοντας υποχώρηση 7 θέσεων σε σχέση με το 2021. Το μέτρο της ανταγωνιστικότητας κάθε χώρας είναι μέτρο αξιοπιστίας και αξιοσύνης και ένας δείκτης που λαμβάνεται υπόψη από ενδιαφερόμενους επενδυτές.

Οι κυπριακές επιχειρήσεις δεν είναι σε θέση να ελκύσουν προσωπικό υψηλού επιπέδου για τους παρακάτω λόγους:

  • χαμηλή παραγωγικότητα των επιχειρήσεων λόγω αδυναμιών που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με την ελλιπή υιοθέτηση ψηφιακών υποδομών
  • ελλείψεις σε θέματα κατάρτισης εργατικού δυναμικού
  • αδυναμίες σε θέματα διεύθυνσης και οργάνωσης (οικογενειακός χαρακτήρας των πλείστων επιχειρήσεων) κλπ.

Το Κράτος μπορεί να διαδραματίσει θετικό ρόλο στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηματικών μονάδων με στοχευμένες παρεμβάσεις σε θέματα ψηφιακών υποδομών και κατάρτισης διευθυντικών στελεχών και προσωπικού.

X